Кафедри Факультету

Навчальний процес проходить на найвищому рівні завдяки висококласному професорсько-викладацькому складу, оновленій освітній програмі, сучасній матеріально-технічній базі.

Окрім навчання в сучасних, комфортабельних аудиторіях, наші студенти мають змогу на практиці освоювати навички користування зброєю та усіх можливих технік обраної професії завдяки спеціально обладнаній комп’ютерною технікою аудиторії «автоматизоване робоче місце слідчого», музеї криміналістики, музеї судово-медичної експертизи та, в тому числі бойовому тирі та пневматичному.

Кафедри Факультету Прокуратури та Слідства (Кримінальної Юстиції)

Найчисельніший підрозділ Національного університету “Одеська юридична академія” здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів для роботи в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної прикордонної служби України та інших правоохоронних та правозахисних структурах.

Кримінального Процесу

Забезпечує викладання нормативної дисципліни «Кримінальних процес», а також цілого ряду спеціальних курсів

Сьогодні кафедра кримінального процесу є однією з найпотужніших в університеті, здійснюючи підготовку студентів усіх спеціальностей з дисциплін кримінально-процесуального циклу. Організаційно кафедра входить до складу факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) і налічує 21 викладача, серед яких 2 доктори та 19 кандидатів наук.

Криміналістики

Здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

На кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів на денній та заочній формі аспірантури за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Кримінального Права

Сьогодні кафедра кримінального права - одна з найбільших в Національному університеті "Одеська юридична академія".

Професорсько-викладацькій  педагогічний колектив об'єднує 38 викладачів, серед яких чотири доктори наук, 28 кандидатів наук, одного старшого викладача і 5 асистентів. Серед членів кафедри працюють викладачі, які мають державні нагороди та почесні звання; відзнаки Міністерства освіти і науки, судових і правоохоронних органів; церковні нагороди та ін.

Кримінології та Кримінально-Виконавчого Права

Входить до складу Факультету підготовки слідчих Інституту кримінальної юстиції і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання

При кафедрі працює кримінологічна лабораторія і Одеський центр з проблем вивчення організованої злочинності та корупції. До науково-дослідної діяльності активно залучаються студенти, які мають можливість виступити зі своїми доповідями і обговорити з викладачами актуальні питання кримінологічної науки в рамках засідань студентського кримінологічного спільноти.

Кафедри Факультету Прокуратури та Слідства