Кафедра Криміналістики

Здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

На кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів на денній та заочній формі аспірантури за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Історія Кафедри

Організатором і засновником наукової і педагогічної роботи в галузі криміналістики на юридичному факультеті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, творцем одеської криміналістичної школи по праву вважається видатний вчений доктор юридичних наук, професор Віктор Павлович Колмаков (1913— 1973), який працював деканом юридичного факультету і завідувачем кафедри криміналістики, кримінального права і процесу в 1968—1973 роках.

За цей короткий час він відкрив аспіранту по кафедрі, створив спеціалізовану вчену раду, в якій відбувались захисти дисертацій з криміналістики, запросив для викладання ряду спеціальних дисциплін досвідчених практиків: прокурора Одеської області к.ю.н. Г.М. Ясинського, директора Одескої науково-дослідної лабораторії судових експертиз к.ю.н. Т.В. Шаркову, начальника експертно- криміналістичного відділу УВС в Одеській області полковника М.М. Шульгу та інших. Учнями професора В.П.Колмакова в цей період були нині професори - І.В. Постіка, О.О. Закатов, В.В. Тіщенко, стали кандидатами наук викладачі та працівники правоохоронних органів не тільки з України, але й з інших республік бувшого тоді СРСР.

Після смерті проф. В.П. Колмакова кафедрою кримінального права, процесу і криміналістики завідували доцент І.В. Михайлов (1973-1975), професор Є.В. Додін (1975-1980) , а з 1980 року - професор Л.В. Багрій-Шахматов. У 80-ті роки прийшли на кафедру з слідчої та експертної практики і стали викладати криміналістику Юрій Павлович Алєнін, Василь Дмитрович Берназ, Микола Миколаєвич Шульга, Юхим Маркович Бершадський, які згодом захистили кандидатські дисертації.. В 1991 році у складі Юридичного інституту ОДУ була створена кафедра кримінального процесу і криміналістики, яку очолив доцент В. В. Тіщенко. України.

Кафедра криміналістики була виділена в самостійну кафедру після утворення Одеської національної юридичної академії в 1998 році. Основне її завдання — підготовка кваліфікованих фахівців для роботи в правоохоронних органах.

Після утворення в 2011 році у складі Інститута кримінальної юстиції НУ "Одеська юридична академія" факультета підготовки слідчих органів внутрішніх справ кафедра розширила коло спеціальних предметів з урахуванням поглибленої спеціалізації в галузі слідчої та оперативно-розшукової діяльності.

При кафедрі створені криміналістична лабораторія, криміналістичний полігон, спеціалізована аудиторія криміналістики і судової медицини, поліграфологічна лабораторія. Вони оснащені навчальними стендами і спеціальним устаткуванням. Науково-технічні засоби забезпечують проведення занять з криміналістичної техніки (судової фотографії і відеозйомки, криміналістичного дослідження документів, слідів, зброї, дактилоскопії, ідентифікації особи за ознаками зовнішності, криміналістичної реєстрації), з тактики слідчого огляду, обшуку та інших слідчих дій, а також з методики розслідування окремих категорій злочинів.

Історія Кафедри Криміналістики

Кафедра Криміналістики Забезпечує Викладання Наступних Дисциплін:

 • Криміналістика;
 • Основи оперативно-розшукової діяльності;
 • Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива;
 • Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслідування злочинів;
 • Виявлення та розслідування кіберзлочинів;
 • Виявлення та розслідування злочинів в сфері ІТ-технологій;
 • Судові експертизи при розслідуванні злочинів у сфері економіки;
 • Судова медицина та психіатрія;
 • Основи слідчої діяльності;
 • Поліграф і психофізіологічна діагностика особистості;
 • Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності;
 • Поліграф як засіб дослідження особистості у кримінальному провадженні;
 • Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності;
 • Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам;
 • Виявлення та розслідування корупційних злочинів (у вищих гілках влади);
 • Тактика протидії сучасній злочинній діяльності;
 • Інноваційні напрями криміналістичних досліджень: теорія та практика;
 • Методика розслідування злочинів у сфері господарської діяльності;
 • Проблеми стратегії розслідування злочинів;
 • Протидія кіберзлочинам: криміналістичний аспект;
 • Вогнева підготовка;
 • Організація і тактика діяльності патрульної поліції у протидії злочинам.

Кафедра має в своєму розпорядженні архів навчальних кримінальних і експертних справ, які використовуються на практичних заняттях з криміналістики і спецкурсів, а також для самостійної роботи студентів. Практичні заняття і окремі лекції з судової медицини проходять у спеціальних (профільних) аудиторіях. Організовуються відвідування музею судової медицини Одеського медичного університету та обласної психіатричної лікарні, Одеського науково-дослідницького інституту судової експертизи.

Кафедри Криміналістики Забезпечує Викладання Наступних Дисциплін

Персоналії Кафедри Криміналістики

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Тіщенко
Валерій Володимирович

завідувач кафедри,
доктор юридичних наук, професор

Сфера наукових інтересів: теорія криміналістики, криміналістична тактика, криміналістична методика розслідування.

Аркуша
Лариса Ігорівна

професор кафедри,
доктор юридичних наук, професор

Сфера наукових інтересів: здійснення, виявлення та розслідування проявів організованої злочинності та корупційної діяльності, а також легалізації доходів, одержаних від організованої злочинної та корупційної діяльності.

Подобний
Олександр Олександрович

професор кафедри,
доктор юридичних наук, професор

Сфера наукових інтересів: боротьба з організованою злочинністю засобами оперативно-розшукової діяльності.

Загородній
Віктор Євстафійович

ректор НУ «ОЮА»,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: основні напрями організації роботи районних (міських) прокуратур.

Калугін
Володимир Юрійович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми досудового розслідування.

Комісарчук
Руслан Васильович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: методологія криміналістики, епістемологія криміналістики, філософія криміналістики, аналітична криміналістика, криміналістична технологія, слідча технологія тощо.

Самойленко
Олена Анатоліївна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: методика розслідування злочинів, вчинених з використанням комп'ютерних технологій.

Супруновський
Андрій Іванович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: криміналістичні дослідження, які проводяться в ході судового слідства у кримінальних виробництвах ДТП.

Сушко
Вячеслав Вікторович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: судова психіатрія, судова медицина, превентивна юстиція, психо-онкологія, судова психологія, судова сексологія, судова гематологія.

Бєлік
Лариса Степанівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: виявлення та документування корупційних злочинів.

Ващук
Олеся Петрівна

доцент кафедри,
доктор юридичних наук

Сфера наукових інтересів: невербальна інформація в кримінальному провадженні: теоретико-методологічні основи та практика використання.

Динту
Валерія Аркадіївна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: обстановка злочину як елемент криміналістичної характеристики злочину.

Тихоненко
Вадим Миколайович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: методика розслідування окремих видів злочинів.

Хижняк
Євген Сергійович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: особливості розслідування статевих злочинів щодо малолітніх.

Цехан
Дмитро Миколайович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: проблеми теорії і практики оперативно-розшукової діяльності; протидія злочинності у місцях позбавлення волі; використання цифрових доказів у кримінальному провадженні; проблеми методики розслідування злочинів.

Чумак
Сергій Прокопійович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: методика виявлення та розслідування фальсифікації виборів та наркотичних засобів, судові експертизи.

Ващенко
Ірина Олександрівна

асистент
кафедри

Сфера наукових інтересів: теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів; актуальні питання криміналістичної методики розслідування деяких видів злочинів; розслідування злочинів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Гресь
Юлія Олегівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: криміналістична тактика, криміналістична технологія, тактика проведення окремих слідчих дій, тактичні операції, діяльність з розслідування злочинів.

Колодіна
Анна Сергіївна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: теоретичні та практичні основи криміналістичної методики у діяльності з розслідування злочинів; криміналістична технологія.

Чіпко
Наталія Василівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: технологія розслідування шахрайств у сфері обігу автотранспорту.

Загородній
Ігор Вікторович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: розслідування злочинів, пов'язаних з нанесенням тілесних ушкоджень.

Єлховський
Ігор Вікторович

асистент кафедри

Сфера наукових інтересів: новітні технології поліграфології; психофізіологічні дослідження особистості.

Баланюк
Олексій Валентинович

старший викладач кафедри

Сфера наукових інтересів: криміналістичний аналіз діяльності з підготовки злочину.

Холод
Олег Володимирович

викладач кафедри

Сфера наукових інтересів: особливості виявлення слідів застосування вогнепальної зброї.

Фалінський
Павло Миколайович

завідувач криміналістичної
лабораторії

Ніконович
Дмитро Володимирович

старший лаборант
кафедри

Стаурська
Олександра Миколаївна

старший лаборант
кафедри

Котенжи
Олександр Павлович

лаборант кафедри

Пишненко
Ірина Юріївна

лаборант кафедри
Персоналії Кафедри Криміналістики

Бібліографія Кафедри Криміналістики

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Тіщенко Валерій Володимирович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор
 1. Тищенко В. В. Вопросы стратегии и тактики расследования преступлений. / В.В. Тищенко // Актуальные проблемы криминалистической тактики. Материалы международной научно-практической конференции (Москва, 26 марта 2014 г.). - М. : Юрлитература, 2014. - С. 261-264.
 2. Тищенко В. В. Комплексное восприятие информации при проведении допроса. / В.В. Тищенко // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнародного круглого столу. (м. Одеса, 30 травня 2014 р.) / відп. за вип. : проф. В. В Тіщенко, доц. О П. Ващук. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 239-241.
 3. Тищенко В. В. Место и роль криминалистической технологии в тактике и стратегии расследования / В.В. Тищенко // Уголовный процесс и криминалистика: история и современность: Мат. междунар. н-п конф. Ч. 2. – (Минск, Академия МВД, 2015.). - С. 237-241.
 4. Тищенко В. В. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми криміналістики», присвячена 100-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Колмакова. Юридичний вісник. – 1/2014. – С. 277-280.
 5. Тищенко В. В. Нужно ли раскрывать преступление? / В.В. Тищенко // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2013). – (Одеса : Фенікс, 2013.). - С. 421-423.
 6. Тищенко В. В. О видах, форме и содержании криминалистических методик расследования преступлений / В.В. Тищенко // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова (м. Одеса, 16-17 травня 2014 р.): у 2 т. Т.1 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 749-751.
 7. Тищенко В. В. О современном понятийно-категориальном аппарате криминалистики / В.В. Тищенко // Криминалистика и судебная экспертология : наука, обучение, практика. Сборник научных работ. Вып. Х1, Вильнюс, 2015. - С. 113-120.
 8. Тищенко В. В. О современных направлениях развития криминалистической методики расследования пре ступлений / В. В. Тищенко // Современное состояние и развитие криминалистики : Сборник научных трудов / Под. ред. Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепитько. – Х.: Апостиль, 2012. – 260 с. – С.237-250.
 9. Тищенко В. В. О соотношении понятий «техника», «тактика», «методика» и «технология» в криминалистике / В. В. Тищенко, А. А. Барцицька // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження проф. М.В.Салтевського. – (м.Одеса, Фенікс, 2012). – С.470-472.
 10. Тищенко В. В. О типовой модели технологии решения задачи по выявлению личности неизвестного преступника / В. В. Тищенко // Юридичний вісник, №3, Одеса, 2015. - С. 216-222.
 11. Тищенко В. В., Постика И. В. Энциклопедия криминалистики в лицах / В. В. Тищенко, И. В. Постика // Под. ред. В. Ю. Шепитько - Х.: Апостиль, 2014 - С. 276-278.
 12. Тищенко В. В. Предисловие к «Виктор Павлович Колмаков: сб. науч. тр.: к 100-летию со дня рождения ученого-криминалиста / сост. В. В. Тищенко, О. П. Ващук, И. П.Гресько. – Одесса : Юрид. література, 2013. - С. 8-10.
 13. Тищенко В. В. Проблемные вопросы методики преподавания криминалистики на современном этапе / В. В. Тищенко, О. П. Ващук //Модели преподавания криминалистики : история и современность. Сборник научных трудов / под. ред. Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепитько. – Х. : Апостиль, 2014. – С.196-207.
 14. Тищенко В. В. Процессуальные и криминалистические аспекты расследования и раскрытия преступлений / В. В. Тищенко // Криминалист первопечатный. – №8, Харьков, 2014. – С.86-91.
 15. Тищенко В. В. Современные проблемы оптимизации системы криминалистики/ В. В. Тищенко // Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского союза / Междунар. н-п. конф.- Кишинев (27-28 марта 2015). - Кишинев, 2015. – С.86-89.
 16. Тищенко В. В. Содержание и границы методик расследования преступлений / В.В. Тищенко // Криміналістика і судова експертиза : наука, навчання, практика : зб. наук. праць у 2-х т. – Х. : Апостіль, 2014. – Т. 1. – С. 474-480.
 17. Тищенко В. В. Стратегия и тактика расследования преступлений / В. В. Тищенко // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (м. Одеса, 30 листопада 2012р.) – Одеса : Фенікс, 2012. – Т.2. – С. 776. – С.395-397.
 18. Тищенко В. В. Тактические и технологические аспекты проведения следственных действий / В. В. Тищенко // Кримінальне провадження : новації процесуальної теорії та криміналістичної практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь, ДІАЙПІ, 2013. – С. 146-147.
 19. Тищенко В. В., Москаленко А. В. О периодизации деятельности по расследованию преступлений / В. В. Тищенко, А. В. Москаленко // Правове життя сучасної України. – Матеріали Між. наук.-практ. конф. Т. 2, 16-17 травня 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 518-520.
 20. Тищенко В. В. Кафедра криминалистики / В. В. Тищенко // Юридический вестник, 2012, № 4. – С. 112-116.
 21. Тищенко В. В. О профессоре Викторе Павловиче Колмакове (интервью) / В. В. Тищенко // Криминалистъ первопечатный, 2013, № 7. – С. 152-155.
 22. Тищенко В. В. О современных направлениях развития криминалистической методики расследования преступлений / В. В. Тищенко // Ежегодник украинского права. – Х. : Право, 2013. - № 5. – С. 579-589 (636 с.).
 23. Тищенко В. В., Ващук О. П. Проблемные вопросы методики преподавания криминалистики на современном этапе / В. В. Тищенко, О. П. Ващук / Модели преподавания криминалистики : история и современность. Сборник научных трудов / под. ред. Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепитько. – Х. : Апостиль, 2014. – С. 196-207.
 24. Тищенко В.В. Проблемы криминалистики в ранних трудах профессора В.П. Колмакова / В. В. Тищенко // Сучасні проблеми криміналістики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження В.П. Колмакова (27-28 вересня 2013 р.), Одеса : Юр. літ. – 2013. – С. 308-311 (396 с.).
 25. Тіщенко В. В. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів у світлі нового Кримінального процесуального законодавства / В. В. Тіщенко // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства. Матеріали регіонального круглого столу. 19.04.2013 р. – Одеса, 2013. – С. 11-13.
 26. Тіщенко В. В. Деякі принципи формування криміналістичних методик розслідування злочинів / В. В. Тіщенко // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксіологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України . Матеріали Міжнародної н-п. конф. – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 25-26.
 27. Тіщенко В. В. Інформаційно-пізнавальні технології в структурі кримінально-процесуальної діяльності / В. В. Тіщенко // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: Мат. міжнародного круглого столу. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 267-271.
 28. Тіщенко В. В. Планування розслідування як окреме криміналістичне вчення / В. В. Тищенко // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (НУ «ОЮА», м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). – Одеса, 2012. – С. 416-418.
 29. Тіщенко В. В. Процесуальні та криміналістичні аспекти слідчих дій / В. В. Тіщенко // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практики функціонування. - Мат. всеукр. н-п. конф.  (17.04.2015). - Одеса, 2015. - С. 140-141.
 30. Тіщенко В. В. Сучасний стан і деякі проблеми розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів / В. В. Тіщенко // Вісник Південного регіонального центру НАПрН України - 2014, №1. – С. 170-180.
 31. Тіщенко В. В. Теоретичні засади формування технологічного підходу в криміналістиці : Монографія / В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька. – Одеса: Фенікс, 2012. – С.198.
 32. Тіщенко В. В. Технологічний підхід як новаційний напрямок у розвитку криміналістичної науки / В. В. Тіщенко // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридичних наук, Вип. 2., Львів, 2015. – С.316-325.
 33. Тіщенко В. В. Щодо базової методики розслідування злочинів / В. В. Тіщенко // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: Мат. Міжнар. н-п. конф. Одеса : Юридична література, 2015. – С.367-369.
 34. Тіщенко В. В. Щодо використання спеціальних знань у кримінальному провадженні / В. В. Тіщенко // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції (24.11.2013). – Одеса : Юр літ, 2013 – С.349-354.
 35. Тіщенко В. В. Щодо розвитку теоретичної основи методики розслідування злочинів / В. В. Тіщенко // Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки. Мат. всеукр. н-п конф., присвяченої  50-річчю каф. кр-ки та суд. медицини НАВС (23.01.2015). - К., 2015. – С.32-35.
 36. Тіщенко В. В. Щодо розкриття злочину як основного завдання розслідування у кримінальному провадженні / В. В. Тіщенко // Акт. питання державотворення в Україні : Мат. Міжнарод. н-п. конф. - К. : Прінт-Сервіс, 2015. – С.440-442 .
 37. Тіщенко В. В. Щодо сутності спеціальних знань і форм їх використання в кримінальному провадженні / В. В. Тіщенко // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики. Матеріали міжнародної наук-прак. конференції, присвяченої 90-річчю створення ХНДІСЕ. – 7-8.11.2013. – Х. : Право, 2013. – С. 44-46.
 38. Тіщенко В. В. Щодо шляхів оптимізації розробки методик розслідування злочинів / В. В. Тіщенко // Наукові праці НУ "ОЮА", т. ХІV. – Одеса, 2014. – С. 90-96.
 39. Тіщенко В. В., Аркуша Л. І., Калугін В. Ю., Митрофанов А. А., Супруновский А. І. Основи слідчої діяльності : навч.-метод. посібник. – Одеса : Фенікс, 2015. –250 с.
 40. Тіщенко В. В., Аркуша Л. І., Чіпко Н. В. Історія поліції країн світу: навч.-метод. посібник. – Одеса : Фенікс, 2015. –176 с.
 41. Тіщенко В. В., Барцицька А. А. Криміналістичні технології: поняття та напрями використання / В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька // Криминалистика и судебная експертиза. - Вып. 59. – К. : КНДІСЕ, 2014. – С. 27-34.
 42. Тіщенко В. В., Барцицька А. А. Становлення технологічного підходу - новаційний напрямок розвитку криміналістики / В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька // Актуальні проблеми держави і права. - Зб. наук. праць. - Вип. 68 - Одеса: Юр. літ., 2012. – С. 560-566.
 43. Тіщенко В. В., Барцицька А. А. Сучасні тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату криміналістики / В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька // Наукові праці НУОЮА. – Одеса : Юридична література, 2012. – С. 404-412.
 44. Тіщенко В. В., Барцицька А. А., Ващук О. П. Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслідування злочинів : навч.-метод. посібник. – Одеса : Юрид. літ-ра, 2015. – С.76.
 45. Тіщенко В. В., Ващук О. П. Криміналістика : навч.-метод. посібник. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2015. – 200 с.
 46. Тіщенко В. В., Ващук О. П. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми криміналістики», присвячена 100-річчю від дня народження доктора юричних наук, професора Віктора Павловича Колмакова / В. В. Тіщенко, О. П. Ващук // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Вип. 13, Харків, 2013. – С.556-559.
 47. Тіщенко В. В., Ващук О. П. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження д.ю.н., професора В.П. Колмакова / В. В. Тіщенко, О. П. Ващук // Митна справа, 2013, №6. – С. 165-166.
 48. Тіщенко В. В., Комісарчук Р. В. Криміналістика. Навч.-метод. посібник. - Одеса: Фенікс, 2014. - 372 с.
 49. Тіщенко В.В. Напрями розвитку криміналістичних методик (6.4.2.). Принципи криміналістичних методик (6.4.3.) / В. В. Тіщенко // Правова доктрина : у п’яти томах. – Х. : Право, 2013. Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні : стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батирчареева та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – 1240 с.
 50. Тіщенко В.В. Вибрані праці / В.В. Тіщенко. – Одеса: Вид.дім «Гельветика», 2017. – 436 с.
 51. Криміналістика / під ред. В.В. Тіщенко. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 556 с. (розд. 1, глави 1, 2 (співавтор Ващук О.П.), 3, 4, 5 (§1, 3–5), 6 (§ 1), 9; розд. 3, глава 18 (§ 1–2); розд. 4, глави 25 (§ 1, 2, 4), 26, 29, 35–36 (співавтор Ващук О.П.):
 52. Тіщенко В.В. Поняття, завдання й система криміналістики / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 12-25.
 53. Тіщенко В.В. Історія криміналістики / В.В. Тіщенко, О.П. Ващук // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 26-34
 54. Тіщенко В.В. Криміналістична ідентифікація і криміналістична діагностика / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 35-42.
 55. Тіщенко В.В. Учення про криміналістичну версію / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 43-51.
 56. Тіщенко В.В. Загальні засади організації розслідування / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 52-53.
 57. Тіщенко В.В. Поняття, мета і принципи планування розслідування / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 59-60.
 58. Тіщенко В.В. Складання письмового плану розслідування / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.61.
 59. Тіщенко В.В. Структура плану розслідування та його форми / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.62-63.
 60. Тіщенко В.В. Поняття і значення криміналістичних технологій / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 64--65.
 61. Тіщенко В.В. Використання спеціальних знань у розслідуванні / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.85-97.
 62. Тіщенко В.В. Поняття, завдання і зміст криміналістичної тактики / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.239-242.
 63. Тіщенко В.В. Засоби криміналістичної тактики / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 242-247.
 64. Тіщенко В.В. Поняття, завдання і зміст криміналістичної методики розслідування / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.347-348.
 65. Тіщенко В.В. Принципи формування окремих методик розслідування / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.348-352.
 66. Тіщенко В.В. Види й форми криміналістичних методик / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.361-363.
 67. Тіщенко В.В. Методика розслідування вбивств / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.364-396.
 68. Тіщенко В.В. Методика розслідування корисливо-насильницьких злочинів / В.В. Тіщенко // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.425-447.
 69. Тіщенко В.В. Методика розслідування дорожньо-транспортних подій / В.В. Тіщенко, О.П. Ващук // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.531-542.
 70. Тіщенко В.В. Методика розслідування підпалів і злочинних порушень правил пожежної безпеки / В.В. Тіщенко, О.П. Ващук // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.543-554.
 71. Тіщенко В. В. Виникнення, розвиток і сучасний стан криміналістичної методики / В.В. Тіщенко // Наукові праці НУ «ОЮА». – О., 2017. – Т. ХІХ. – С. 361-381.
 72. Тищенко В. В. О тенденции сближения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности на досудебном расследовании / В.В. Тіщенко // Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика. Сборник научных работ. – Паланга, 2017. Вып. ХІІІ. – С. 142-153.
 73. Тіщенко В.В. Криміналістична дезінформація як засіб протидії розслідуванню / В.В. Тіщенко // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: Матеріали V міжнародного круглого столу (28.05.2017). – Одеса: Вид.дім «Гельветика», 2017. – С. 124-126.
 74. Тіщенко В.В. Щодо поняття, завдань і змісту криміналістичної тактики / В.В. Тіщенко // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.). У 2-х т.; відп. ред. Г.О. Ульянова. – О.: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Т. 2. – С. 409-411.
 75. Тіщенко В. В. Щодо поглядів професора М.В. Салтевського на систему криміналістики / В.В. Тіщенко // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.); МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 28-30.
 76. Тіщенко В. В. Щодо бачення професором М.В. Салтевським загальних положень криміналістичної методики розслідування / В.В. Тіщенко // З нагоди 100-річчя від дня народження М.В. Салтевського: зб. матеріалів круглого столу, м. Харків, 30 жовт. 2017 р.; відп. за вип. В.Ю. Шепітько; Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого; НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. – Х.: Право, 2017. – С.20-22.
Аркуша Лариса Ігорівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
 1. Аркуша Л.І. Місце та час як елементи обстановки вчинення легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. – Одеса : НУ «ОЮА», 2011. – Вип. 41. – С. 207-214
 2. Аркуша Л.І. Поняття та класифікація злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. - № 3. – С. 220-
 3. Аркуша Л.І. Типові слідчі ситуації та основні напрямки початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. - № 4 – С. 247-249.
 4. Аркуша Л.І. Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання), одержаних у результаті організованої злочинної діяльності // Юридичний вісник. – 2012. – № 2. – С. 87-92.
 5. Аркуша Л. І. Особливості міжнародної взаємодії в процесі обміну інформацією за фактами легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. - № 3 – С. 173-177.
 6. Аркуша Л. І. Прояви корупції в митних органах: умови, особливості вчинення // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. - № 4 – С. 186-188.
 7. Аркуша Л.І. Деякі підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій за КПК України від 13.04.2012 року // Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса: ОДУВС, 2013. - № 1. - С. 97-100.
 8. Аркуша Л.І. Тактика проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні шахрайств / Л.І. Аркуша, А.О. Шелехов // Південноукраїнський правничий часопис (т): - 2015. - № 3 . – С. 3-18. (0,3 д.а. – Л.І. Аркуша)
 9. Аркуша Л.І. Тактика проведення обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та спостереження за особою, річчю або місцем при розслідуванні шахрайств / Л.І. Аркуша, А.О. Шелехов // Південноукраїнський правничий часопис (т): - 2015. - № 4 . – С. 21-34 (0,3 д.а. – Л.І. Аркуша)
 10. Аркуша Л.І. Сутність методики розслідування організованої злочинної діяльності / Л.І.Аркуша // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» . Т. ХІХ.– Одеса, 2017. - С. 14-21 (0,3 д.а.)
 11. Аркуша Л.І. Тактика застосування спостереження за особою, річчю або місцем в умовах протидії / Л.І. Аркуша //. Вісник ХНУВС. – Спецвипуск, № 1 (76). – Харків, 2017. – С. 12-20
 12. Arkusha Larisa I. Discovery and investigation of legalization of proceeds obtained from organised criminal activity : monography / English version N.E. Alexeev. – Odessa : Feniks, 2012. – 428 p.
 13. Аркуша Л. І., Смоков С. М., Тацієнко В. В., Шелехов А. О. Основи виявлення та розслідування податкових злочинів, учинених у сфері будівельної діяльності : монографія. – Одеса : ОДУВС, 2014 (т). – 162 с. (підрозділи 3.1, 3.2 - с. 106-151 (1,9 д. а.))
 14. Arkusha L. I. General provisions of methodics of detection and investigation of organized criminal activity/ L. I. Arkusha // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – p. 24-41 (0,7 д.а.) (336 p.)
 15. Arkusha L. I., Chipko N. V.  General provisions of methodics of detection and investigation of organized criminal activity/ L. I. Arkusha, N. V. Chipko // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – p. 41-57 (0,7 д.а.) p. 41-50 N. V. Chipko (0,4 д.а.) ; p. 50-57 L. I. Arkusha (0,3 д.а.) (336 p.)
 16. Аркуша Л.І. Поняття та особливості використання негласних слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів / Л.І. Аркуша //Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року : ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відповід. за вип.. І.В. Гловюк. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 1148 с. (С. 680-702).
 17. Аркуша Л.І. Особливості виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / Л.І. Аркуша // Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів: монографія / за ред. В,В. Тіщенко. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 430 с. (С. 212-233).
 18. Аркуша Л.І., Ю.М. Немно Криміналістичний аналіз рейдерських захоплень підприємств / Л.І. Аркуша, Ю.М. Немно // Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів: монографія / за ред. В,В. Тіщенко. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 430 с. (С. 392-410).
 19. Судова бухгалтерія : Навчально-методичний посібник / А. О. Шелехов, Л. І. Аркуша, В. А. Некрасов, Р. В. Мукоїда. – 2-ге вид., вип. та перероб. – Одеса: Юридична література, 2011. − 584 с. (Гриф МОН України № 1/11-11474 від 16.12.10 р.) (підрозділи 7 – с. 242-278, підрозділи 17,18 – с. 469-527).
 20. Протидія відмиванню коштів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні: підруч. / О.Є. Користін, Л.І. Аркуша, А.С. Беніцький та ін., за ред. О.Є. Користіна. – Одеса: Фенікс, 2015. – 984 с. (розділ 6 – с. 757-776 (0,8 д.а.))
 21. Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенко (Л.І. Аркуша - Розділ 4, глава 30 , параграф 1,2 (с. 448-455 -0,3 д.а. ); глава 34(с. 514-531 – 0,71 д.а.)). – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. (556 с.)
 22. Аркуша Л.І. Поняття та рівні організованої злочинної діяльності / Л.І. Аркуша // Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії організованій злочинності» від 28 квітня 2017р.: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. - Одеса. 28 квітня 2017 р. – Одеса: ОДУВС, 2017. – С. 11-12.
 23. Аркуша Л.І. Заходи протидії злочинних організацій діяльності правоохоронних органів / Л.І. Аркуша // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький. 3 березня 2017 р. – Хмельницький : вид-во НАДПСУ,: 2017. – С. 685-689.
 24. Аркуша Л.І. Поняття та структура криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності / Л.І. Аркуша // Протидія організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної
  Аркуша Л.І. До проблем застосування спеціального слідчого експерименту як форми контролю за вчинення злочину / Л.І. Аркуша // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Ю.П. Аленіна (Одеса. 21 квітня 2017). – Одеса: Юридична література, 2017. – С. 259-262.
 25. Аркуша Л.І. Рівні організованої злочинної діяльності / Л.І. Аркуша // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя НУ «ОЮА» та 170-річчя Одеської школи права (Одеса. 19 травня 2017). – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 417-419.
 26. Аркуша Л.І. Контроль за вчиненням злочину: криміналістичні особливості / Л.І. Аркуша //Безпека людини, суспільства, держави: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю д.ю.н., професора Валерія Олександровича Глушкова (м. Київ, 28 жовтня 2017). – К.: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2017. – С. 22-26 (0,2 д.а.).
 27. Аркуша Л.І. Значення криміналістичних знань у різних сферах юридичної діяльності / Л.І. Аркуша // Матеріали науково-практичного столу «Актуальні питання криміналістики та оперативно-розшукової діяльності», присвяченого пам’яті доктора юридичних наук, професора К.В. Антонова (Днепр, 1 грудня 2017). – Днепр: Університет митної справи та фінансів, 2017. –  С. 80-83.
 28. Аркуша Л.І. Сутність виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом /Л.І. Аркуша // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали УІ міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 1 грудня 2017). – Харків, ХНУВС, 2017. – С.139-142.
 29. Аркуша Л.І. Рівні організації пошукової діяльності по виявленню ознак організованої злочинної діяльності/ Л.І. Аркуша // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018). У 2-х томах / Від. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. - С. 378-381.
 30. Аркуша Л.І. Криміналістична освіта як обов’язкова складова юридичної освіти / Л.І. Аркуша // Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Збірник науково-методичних доповідей (м. Люблін, Республіка Польща, 27 листопада – 1 грудня 2017 ). – Люблін: Люблінський науково-технологічний парк , Університет Марії Кюрі-Складовської, 2017. – С. 10-12.
 31. Аркуша Л.І. До проблем організації виявлення проявів організованої злочинної діяльності / Л.І. Аркуша // Протидія організованій злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції (м. Одеса, 30 березня 2018).- Одеса, 2018.  – С. 3-6.
 32. Аркуша Л.І. Контроль за вчиненням злочину у протидії незаконному обігу наркотичних речовин / Л.І. Аркуша // Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 27 квітня 2018 ). — Одесса: ОДУВС, 2018. — С. 77-83.
 33. Аркуша Л.І. Державне бюро розслідувань як суб’єкт оперативно-розшукової діяльності / Л.І. Аркуша // Державне бюро розслідувань на шляху розбудови : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16 червня 2018). – Одеса: Юридична література, 2018. - С.338-341
 34. Аркуша Л., Чипко Н., Хижняк Є., Журавльов А.  Криміналістична характеристика та технологія вчинення злочинів: поняття та співвідношення // Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика : матеріали 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Т. 2. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 544 с. С. 202-216
Подобний Олександр Олександрович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
 1. Подобний О.О. Безпека учасників кримінального судочинства як завдання оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження / О.О. Подобний // Вісник кримінального судочинства. − 2015. – № 3. – С.74-80.
 2. Подобний О.О. Забезпечення практичної реалізації використання конфіденційного співробітництва як негласної слідчої (розшукової) дії / О.О. Подобний // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» Т. ХVІ / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за випуск М. В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 220-226.
 3. Подобний О.О. Значення оперативного пошуку в ОРД та у досудовому розслідуванні / О.О. Подобний // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. − № 3. – С. 84-86.
 4. Подобний О.О. Нейтралізація протидії учасників організованих злочинних угруповань – складова оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження / О.О. Подобний // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». − 2015. – Вип. 16. – Том 2. − С. 90-92.
 5. Подобний О.О. Окремі аспекти вдосконалення системи внутрішньої правової політики України у сфері боротьби зі злочинністю / О.О. Подобний // Юридичний вісник. – 2015. − № 3. − С. 173-177.
 6. Подобний О.О. Організаційні засади виявлення вимагань, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями / О.О. Подобний, М.В. Шамота // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. − № 2. – С. 45-47.
 7. Подобний О.О. Створення оптимальних умов процесу розслідування як напрям оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження / О.О. Подобний // Юридичний вісник. – 2015. − № 4. − С. 171-175.
 8. Подобний О. О. Актуальні аспекти проблеми співвідношення документування й доказування / О. О. Подобний // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. − № 4. – С. 88-96.
 9. Подобний О. О. Окремі актуальні аспекти проблеми оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження / О. О. Подобний, С. Л. Деревянкін // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. − № 3. – С. 85-91.
 10. Подобний О. О. Щодо визначення поняття оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження / О. О. Подобний // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 7 листопада 2014 р.). – Одеса: ОДУВС, 2014. – С. 90-93.
 11. Подобний О.О. Негласні форми розслідування / О. О. Подобний // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 17 квітня 2015 р.). – Одеса: НУ «ОЮА», 2015. – С. 30-32.
 12. Подобний О.О. Оперативний пошук як початкова форма ОРД та елемент інформаційного забезпечення розслідування злочинів / О. О. Подобний // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнародного круглого столу (Одеса, 29 травня 2015 р.). – Одеса: НУ «ОЮА», 2015. – С. 223-227.
 13. Подобний О.О. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ по боротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю як окрема теорія оперативно-розшукової науки / О. О. Подобний // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 372-374.
 14. Подобний О.О. Щодо сучасного розуміння оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження / О. О. Подобний // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22-23 квітня 2015 р.). – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 59-60.
Загородній Віктор Євстафійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Загородній В. Є. До питання про професійну підготовку прокурорів / В. Є. Загородній // Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки. Мат. всеукр. н-п конф., присвяченої  50-річчю каф. кр-ки та суд. медицини НАВС (23.01.2015). – К., 2015. – С. 80-82.
 2. Загородній В. Є. Професійна підготовка прокурорів у контексті прийняття нового Закону України «Про прокуратуру» / В. Є. Загородній // Митна справа. – 2014. – № 5 (95). – Ч. 2., К. 2. – С. 109-113.
 3. Загородній В. Є. Щодо реформування правозахисної функції прокуратури України / В. Є. Загородній // Вісник прокуратури. - 2012 . – № 4-5. – С 12-16.
 4. Загородній В.Є. До питання про професійну підготовку прокурорів / В. Є. Загородній // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки», 19 грудня 2014 року. – К. : МВСУ, 2014., - у друку.
Калугін Володимир Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Калугін В. Ю. Нетрадиційні спеціальні знання як засоби збирання значимої для розслідування інформації / В. Ю. Калугін // Юридичний науковий електронний журнал . – 2016 – №4. – С. 196 – 199.
 2. Калугін В. Ю. Специфіка використання у доказуванні протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій / В. Ю. Калугін // Право і суспільство: Науковий журнал. – Дніпропетровськ: ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» – Фонд юрид. науки Акад.-ка права В. В. Сташиса, НАВС, 2016. – № 4. – С. 209 – 215.
 3. Калугін В. Ю. Психологічне забезпечення досудового розслідування / В. Ю. Калугін // Південноукраїнський правничий часопис 2016 – № 2, – С. 139 – 141.
 4. Калугін В. Ю. Основні засади кримінального провадження у формі приватного обвинувачення / В. Ю. Калугін // Правові та інстутиційні механізми забезпечення сталого розвитку України. Матеріали науково-практичної конференції – 15 -16 травня 2015 –  м.Одеса. – C. 378 – 380.
 5. Калугін В. Ю. Психологічні чинники допиту підозрюваного / В. Ю. Калугін // Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування» – 17 квітня 2015.
 6. Калугін В. Ю. Забезпечення та використання інформації в ході кримінального провадження / В. Ю. Калугін // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів. // Матеріали міжнародного круглого столу. – 29 травня 2015. – C. 130 – 132.
 7. Калугін В. Ю. Встановлення психологічного впливу як основа тактичних прийомів під час допиту «Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування» / В. Ю. Калугін // Матеріали дистанційної конференції –м. Одесса 2 квітня 2016. – C. 55 – 58.
 8. Калугін В. Ю. Психологічні особливості накладення арешту на кореспонденцію / В. Ю. Калугін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування» ОДУВС 14 квітня 2016. Одеса. – C.178 – 181.
 9. Калугін В. Ю. Тактичні особливості застосування звукозапису пр. провадженні гласних та негласних слідчих (розшукових) дій / В. Ю. Калугін // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави і права в умовах євроінтеграції. Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції НУ «ОЮА» (20 травня м. Одеса). – С.336 – 339.
 10. Калугін В. Ю. Значення оперативного супроводження та оперативного забезпечення при взаємодії / В. Ю. Калугін // Матеріали дистанційної конференції «Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування» (Одеса 25 листопада 2016 р.).  – С. 66 – 69.
 11. Калугін В. Ю. Актуальні питання початкового етапу досудового розслідування. / В. Ю. Калугін // Міжнародна науково-практична конференція  «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє»  (до 20-річчя НУ ОЮА та 180-річчя Одеської школи права). (Одеса19 травня 2017 р.). – С. 232 - 233.
 12. Калугін В. Ю. Психологічні особливості накладення арешту на кореспонденцію / В. Ю. Калугін // Матеріали дистанційної конференції «Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування» ( Одесса 2 квітня 2017). – С.55 – 58.
 13. Калугін В.Ю. Щодо необхідності прийняття рішення про початок досудового розслідування / В. Ю. Калугін // Міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи» НАВСУ – Київ 24 листопада 2017 року.
Комісарчук Руслан Васильович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Комисарчук Р. В. Криминалистическая характеристика транспортных катастроф / Р. В. Комісарчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 27, ч. 1, Т. -3. – Ужгород – 2014. – С. 97-100.
 2. Комисарчук Р. В. Моделирование и оптимизация стратегий расследования, как одно из направлений формализации технологии расследования / Р. В. Комисарчук // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (м. Одеса, 30 листопада 2012р.) – Одеса : Фенікс, 2012. – Т.2. – 776 с. – С. 400-402.
 3. Комисарчук Р. В. Осуществление законного права как обстоятельство, которое исключает преступность деяния: правовая природа / Р. В. Комисарчук // «Legea si viata». – Молдова. - № 1/2 (265). 2014. – С. 136-140.
  Комисарчук Р. В. Подготовительный этап осмотра места происшествия при расследовании транспортных катастроф / Р. В. Комисарчук // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнародного круглого столу. Одеса. 30 травня 2014 р. / відп. за вип. : проф. В. В. Тіщенко, доц.. О. П. Ващук. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 111-113.
 4. Комисарчук Р. В. Подлог, как признак совершения хозяйственных преступлений / Р. В. Комисарчук // Приорітети розвитку юридичних наук в XXI століті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 листопада 2012 р.) – Одеса, 2012. – С. 288-292.
 5. Комисарчук Р. В. Субъекты технологии расследования преступлений / Р. В. Комисарчук // Теорія і практика сучасної правотворчої та правозастосовної діяльності : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 09-10 листопада 2012 року) – Х., 2012. – С. 266-270.
 6. Комисарчук Р. В. Тактика осмотра места происшествия при расследовании транспортних катастроф / Р. В. Комисарчук // Актуальні проблеми держави і права . - 2014 . - Вип. 73. - С. 223-228.
 7. Комисарчук Р. В. Характеристика следов и иных последствий преступлений в хозяйственной сфере / Р. В. Комисарчук // Актуальні проблеми кримінального права, процесу і криміналістики : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 02 листопада 2012 року) – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 378-381.
 8. Комисарчук Р.В. Теоретические основы криминалистической характеристики должностных преступлений / Р. В. Комисарчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Правове життя сучасної України». 16-17 травня 2013 року. – О. – 2013. – С. 522-525.
 9. Комисарчук Р.В. Эволюция осуществления законного права, как обстоятельства, которое исключает преступность деяния в уголовном законодательстве Украины / Р.В. Комисарчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - № 4. 2013. - – у друку.
 10. Комісарчук Р. В. Причини та умови економічної злочинності на залізничному транспорті: криміналістичний аспект / Р. В. Комисарчук // Правове життя сучасної України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. - С. 745- 749.
 11. Комісарчук Р. В. Засоби прокурорського нагляду за законністю провадження оперативно-розшукової діяльності / Р. В. Комисарчук // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: Матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції – 17 квітня 2015 року м. Одеса.
 12. Комісарчук Р. В. Криміналістична адвокатологія: навч.-метод. Посібник. Одеса: Фенікс, 2016. − 150 с. (підготовлено до друку).
 13. Комісарчук Р.В. Криміналістична характеристика пропозиції або надання неправомірної вигоди. Відкриття кримінального провадження / Р.В. Комісарчук // Учёные записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Симферополь. - 2013. – у друку.
 14. Комісарчук Р.В. Криміналістична характеристика пропозиції або надання неправомірної вигоди (хабаря) особі, яка займає особливо відповідальне становище / Р. В. Комісарчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми правової реформи та розбудови громадського суспільства» (м. Харків, 1-2 листопада 2013 року). – Харків: «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. – С. 108-112.
 15. Комісарчук Р. В. Методика захисту, як складова криміналістичної методики / Р.В. Комісарчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми криміналістики», присвяченої 100-тю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П, Колмакова. (м. Одеса, 27-28 вересня 2013 року) . – О. – 2013. – С. 177-180.
 16. Комісарчук Р. В. Методика розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: навч.-метод. посібник. Одеса: Фенікс, 2016. − 150 с. (підготовлено до друку).
 17. Комісарчук Р. В. Окремі проблеми методики і тактики в розслідуванні пропозиції або надання неправомірної вигоди (хабаря) особі, яка займає особливо відповідальне становище / Р. В. Комісарчук // Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». – Харків. - № 4 (04) вересень-жовтень, 2013. – С. 101-106.
 18. Комісарчук Р. В. Організаційно-правовий механізм доказування в повноваженнях прокурора на стадії досудового розслідування кримінальних правопорушень / Р. В. Комісарчук // Актуальні проблеми доказування в кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції (27 листопада 2013 року, м. Одеса). / Відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 435-442.
 19. Комісарчук Р.В. Особливості структури криміналістичної характеристики податкових злочинів / Р. В. Комісарчук // Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, Україна - 3-4 квітня 2015 р.- Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2015. – С. – 118-120.
 20. Комісарчук Р. В. Особливості суб’єкта податкових злочинів / Р. В. Комісарчук // «Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 квітня 2015 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – Ч. ІІ. – С.121-125.
 21. Комісарчук Р.В. Особливості тактики огляду місця події при розслідуванні терористичних актів. / Р. В. Комісарчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» – № 15. – Том 2. – Одеса, 2015. – С. 135-138.
 22. Комісарчук Р. В. Предмет (об’єкт) злочинного посягання при розслідуванні терористичного акту. / Р. В. Комісарчук // «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 7-8 серпня 2015 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права» – 2015. – 132 с. – С. 122-124.
 23. Комісарчук Р. В. Сліди вчинення незаконного доступу до комп’ютерної інформації. / Р. В. Комісарчук // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 15-16 трав. 2015 р.) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва ; НУ "ОЮА", Півден. регіон. центр НАПрН України ; передм. С. В. Ківалова. - Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – Т. 2. – 2015. – С. 383-384.
 24. Комісарчук Р. В. Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні фактів незаконної приватизації / Р. В. Комісарчук // Науковий фаховий журнал «Право і суспільство». - № 6. - 2013. - – у друку.
 25. Комісарчук Р. В. Способи незаконного доступу до комп’ютерної інформації. / Р. В. Комісарчук // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 15-16 трав. 2015 р.) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва ; НУ "ОЮА", Півден. регіон. центр НАПрН України ; передм. С. В. Ківалова. - Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – Т. 2. – 2015. – С. 380-383.
 26. Комісарчук Р. В. Способи ухилення від сплати податків. / Р. В. Комісарчук // Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 3-4 квітня 2015 р. – Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. – С. 113-115.
 27. Комісарчук Р. В. Тактика производства допроса на завершающем этапе расследования преступлений террористического характера. / Р. В. Комісарчук // «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 25-26 вересня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015. – С. – 88-93.
 28. Комісарчук Р.В. Функції криміналістичної технології: постановка проблеми / Р.В. Комісарчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 23, ч. 1, Т. -3. – Ужгород – 2013. – С. 110-114.
Самойленко Олена Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Самойленко О.А. Характеристика обстановки вчинення кримінальних правопорушень (за матеріалами розслідування злочинів із використанням інформаційних технологій) // Науковий вісник.  2014.  №3. С.58-63.
 2. Самойленко О.А. Характеристика обстановки вчинення кримінальних правопорушень (за матеріалами розслідування злочинів із використанням інформаційних технологій) // Науковий вісник. 2014. №3. С.58-63.
 3. Самойленко О.А. Сутність оперативно-розшукової діяльності та її співвідношення з негласною слідчою діяльністю / О.А. Самойленко, О.О. Узкий //Порівняльно-аналітичне право. 2014. №3. С.213-216.
 4. Самойленко О.А. Спостереження за особою, річчю або місцем із позицій криміналістичної тактики / О.А. Самойленко, О.О. Узкий // Порівняльно-аналітичне право. 2014. №3. С.213-216.
 5. Самойленко О.А. Криміналістичний та правовий аналіз злочинної діяльності в мережі Інтернет // Порівняльно-аналітичне право. 2015. №4. С.408-411.
 6. До питання криміналістичної класифікації Інтернет-злочинів в Україні PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie/27. – 28. novembra 2015 / Paneurópska  vysoká  škola, Bratislava, 2015. –  s. 141 -144.
 7. Самойленко О. А. До питання про сутність кіберпростору як об’єкту криміналістичних досліджень // Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування : матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 25 листопада 2016 р. / відп. за вип.: В. В. Тіщенко. Одеса : Юридична література, 2016. 156 с. С.117-121.
 8. Самойленко О.А. Співвідношення термінів, що застосовуються для позначення злочинів, вчинених із використанням обстановки кіберпростору //  Науковий вісник  Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».  2017. №5. С. 155-160
 9. Самойленко О.А. Нормативно-правове поле у сфері боротьби зі злочинами, вчиненими із використанням обстановки кіберпростору //  Visegrad Jurnal on Human Rights. 2017. №4. 127-137.
 10. Самойленко О.А. Способи вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації / О.А. Самійленко, С.М. Поліщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Том 18. С. 297-304.
 11. Сутність злочинів, вчинених із використанням обстановки кібепростору. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. №6. С.129-132.
 12. Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Герветика», 2017. 680 с. [Самойленко О.А.– розд. 4, глава 28, параграфи 1,2,4; глава 33]
 13. Самойленко О.А.  Окрема криміналістична методика в контексті сучасного кримінального процесуального закону //  Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» (до 20-річчя НУ ОЮА та 180-річчя Одеської школи права). У 2-х т. Т.2. Одеса: Вид. дім «Гельветика».  2017. 848 с. С.433-436
 14. Самойленко О.А. Диференціація та інтеграція наук як умова отримання якісної юридичної освіти (криміналістичний аспект) // Всеукраїнській науково-практичній конференції за темою «Юридична освіта у сучасному вимірі», присвяченій 80-річчю з дня народження професора, заслуженого юриста України В.Д. Волкова, 20 квітня 2017 р. – Вінниця: ДонНУ, 231 с. – С. 56-57.
 15. Самойленко О.А.  До питання протидії сучасній організованій злочинності у кібепросторі // Протидія організованій злочинній діяльності : матеріали всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. м. Одеса, 31 бер. 2017 р. Одеса, 2017. 180 с. С.133-136.
 16. Концепція криміналістичної методики розслідування злочинів, вчинених з використанням обстановки кіберпростору // Право та державне управління. 2018.  № 1. С. 208-213.
 17. Криміналістична класифікації злочинів, вчинених з використанням обстановки кіберпростору // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право.  2018. №49. С. 162-166.
 18. Самойленко О.А. До питання механізму вчинення злочинів у кіберпросторі //Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого2018 року). – Київ, Маріуполь, 2018. С. 297-298.
 19. Самойленко О.А. Проблеми розслідування злочинів, пов’язаних із використанням обстановки кіберпростору (в контексті діяльності Державного бюро розслідувань) // Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 червня 2018 р. м. Одеса. / ред.. кол. Г.О. Ульянова. Одеса: Юридична література, 2018. С. 351-353.
 20. Самойленко О.А. Структура криміналістичної характеристики злочинів, вчинених з використанням обстановки кіберпростору. Восточно-европейский научный журнал. 2018.  № 31. С. 58-63.
 21. Самойленко О.А. Природа кіберпростору як об’єкта криміналістичного дослідження // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод.зб., присвяч. 105-річчю заснування судової експертизи в Україні / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. Вип. 63, ч. 1. С. 174-184.
 22. Самойленко О.А. Категорія «особа злочинця» в криміналістичній науці // Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку : мат. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження академіка М. Я. Сегая (м. Київ, 4-5 липня 2018 р.) / За заг. ред. д.ю.н. О. Г. Рувіна; уклад. Полтавський А.О., Юдіна О.В., Форіс Ю. Б. К. : КНДІСЕ Мін. юст. України, 2018. 268 с. С. 212-215.
 23. Самойленко О.А. підрозділ 2.2. // Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів; за ред. ВВ Тіщенко. Одеса: Гельветика 2018. 430 с. С. 119-140.
 24. Самойленко О.А. До питання співвідношення механізму вчинення злочину з криміналістичною характеристикою злочину / Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах  європейської інтеграції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.). У 2-х томах. Т.2. Одеса: Гельветика, 2018.  784 с.  С. 417-420.
 25. Самойленко О.А. Інформаційний продукт як предмет посягання при вчиненні злочинів із використанням обстановки кіберпростору // Вчені записки Таврійського університету імені В.ІФ. Вернадського. Серія Юридичні науки. 2018. Том 29 № 4. С. 165-169.
 26. Самойленко О.А. Предмет посягання при вчиненні злочинів із використанням обстановки кіберпростору. Приватне та публічне право. 2018. Випуск № 3. С. 80-83.
 27. Самойленко О.А. Типізація особи, що вчиняє злочин, пов’язаний із використанням обстановки кіберпростору (з позицій криміналістичної науки) // «Підприємництво, господарство і право». 2018. №8. С. 195-201.
 28. Самойленко О.А. Типичные способы совершения преступлений, связанных с использованием обстановки киберпространства. Legea si Viata (Закон и Жизнь,  МЮ Республики Молдова). №9. 2018. С. 146-151.
 29. Самойленко О.А. Категорія «особа злочинця» в криміналістичній науці // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого столу (24 травня 2018 р. м. Одеса) відп. за вип. В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, Д.В. Никонович; НУ «ОЮА». Одеса: Гельветика, 2018. 128 с.  С.  86-88
 30. Самойленко О.А. Інформаційні сліди в контексті механізму вчинення злочинів із використанням обстановки кіберпростору / О.А. Самойленко, Д.Г. Паляничко, О.В. Бапланюк, І.О. Ващенко // Криміналістика та судова експертологія : наука, навчання, практика: матеріали 14 міжнародного Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х томах. – Одеса: Гельветика, 2018.  544 с. С. 216-222.
Супруновський Андрій Іванович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Супруновський А. І. Державне регулювання міграційних процесів в Україні / А. І. Супруновський // Вісник прокуратури – 2010 р. - № 3. – С. 56-62, – фах.
 2. Супруновський А. І. Правове регулювання міграційних процесів в Україні: історичний огляд / А. І. Супруновський // Митна справа. - 2010 - № 2, ч.2. - С. 192-199, – фах.
 3. Супруновський А. І. Проблеми реформування міграційної політики України / А. І. Супруновський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / ОНЮА. О., - 2010. – № 52. С. 401-406.
 4. Супруновський А. І. Міграційне право в системі права України / А. І. Супруновський // Правове життя сучасної України: тези доп. міжнар. наук-практ. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (м. Одеса, 21-22 травня 2010 р.) / Відп. ред. Ю.М. Оборотов ; ОНЮА. – О. : Фенікс, 2010. – С. 110-112.
 5. Супруновський А. І. Інституціональна та функціональна характеристика системи міграційного права України / А. І. Супруновський // Правове життя сучасної України  : матеріали міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (м. Одеса, 20-21 травня 2011 р.). НУ«ОЮА» - О.: Фенікс, 2010. - С. 103-105.
 6. Супруновський А. І. Міграційне право як нова галузь Українського права до постановки питання / А. І. Супруновський // Вісник Запорізького національного університету, 2014, №4-ІІ. - С. 30-36, – фах.
 7. Супруновський А. І. Інституціональна і функціональна характеристика системи права України в контексті становлення міграційного права як галузі права України / А. І. Супруновський //  Науковий вісник Херсонського державного університету, 2014, випуск 6-2, том 1. – С. 51-55, – фах.
 8. Супруновський А. І. Поняття та ознаки міграційного права України / А. І. Супруновський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2014, випуск 11, том 1. – С. 102-104, – фах.
 9. Супруновський А. І. Джерела міграційного права України / А. І. Супруновський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2014, випуск 12, том 1, – С 8-10, – фах.
 10. Супруновський А. І. Доктринальні проблеми дослідження міграційних процесів  / А. І. Супруновський // Вісник національної академії прокуратури України, 2015, 1 (39). – С. 87-90, – фах.
 11. Супруновський А. І. Тіщенко В. В., Аркуша Л. І., Калугін В. Ю., Митрофанов А. А. Основи слідчої діяльності : навч.-метод. посібник А. І. Супруновський. − «Навчально-методичні посібники») // Одеса: Фенікс, 2014. – 250 с. (сер. «Навчально-методичні посібники»)
 12. Супруновський А. І., Загородній В. Є., Чорний М. Г., Калініченко М. П., Крикливий М. Ф., Єлховський І.В. Комп’ютерне забезпечення роботи слідчого та прокурора на стадії досудового розслідування. − Одеса:. // «Юридична література», 2013. − 634 с. (сер. «Навчально-методичні посібники»)
Сушко Вячеслав Вікторович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Sushko V. V. Alternative Medicine in Oncology // Abstract-book of the Perspectives In Lung Cancer : 15th European Congress 2014, 14 - 15 March 2014, Exeter. - 2014. - P. 204.
 2. Sushko V. V. An 8-week study of combination aripiprazole with acetylcysteine for treatment of the schizophrenia patients with breast cancer / V. V. Sushko // Abstract-book of the 10th World Congress of Biological Psychiatry, Prague, Czech Republic, 29 May-2 June 2011. – 2011. - P. 304.
 3. Sushko V. V. Long Acting Injectable Aripiprazole Psychoneuroendocrinology // Abstract-book of the Faculty of Liaison Psychiatry Annual Conference 2013, 27 February - 1 March 2013, Exeter. - 2013. - P. 151.
 4. Sushko V. V. Screening for pain in breast cancer patients using the pain thermometer // Abstract-book of the European Society For Therapeutic Radiology And Oncology, Vienna, Austria, 04 – 08 April 2014. - 2014. - P. 166-167.
 5. Sushko V.V. Effects of individual-level socioeconomic factors on racial disparities in cancer treatment and survival Reducing Disparities in Breast Cancer Survival – The Effect of Large-Scale Screening of the Uninsured // Abstract-book of the 9th International Conference on Psychiatry “Bridging the gap between Science, Culture and Clinical Psychiatry”, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia,16 – 18 April 2013. - 2013. - P. 234.
 6. Сушко В. В. Судебно-психологическая экспертиза онкологических больных, совершивших преступления / В. В. Сушко // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (НУ «ОЮА», м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 421-423.
 7. Сушко В. В. Використання паравербальної інформації у процесі розслідування кримінальних злочинів / В. В. Сушко // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні питання криміналістики" присвячена 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Колмакова . – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 300-303.
 8. Сушко В. В. Комп’ютерна система дистанційного контролю невербальних реакцій, як спосіб попередження злочинів, що супроводжуються суїцидальною поведінкою / В. В. Сушко // Міжнародний круглий стіл «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів». – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 230-233.
Бєлік Лариса Степанівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Бєлік Л. С. Удосконалення організації оперативно-розшукових заходів щодо протидії хабарництву у сфері земельних відносин / Л. С. Бєлік // Південноукраїнський правничий часопис: (науковий журнал). Проблеми створення та використання легендованих підприємств в оперативно-розшуковій діяльності. – Одеса: ОДУВС, 2009. – № 1 (т) – С. 21-28.
 2. Бєлік Л. С. Тактика документування фактів хабарництва у галузі земельних відносин / Л. С. Бєлік // Південноукраїнський правничий часопис: (науковий журнал) – Одеса: ОДУВС, 2010. – № 3 (т) – С. 19-25.
 3. Бєлік Л. С. Алгоритмізація проведення оперативних комбінацій при документуванні злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди / Л. С. Бєлік // Південноукраїнський правничий часопис: (науковий журнал) – Одеса: ОДУВС, 2012. – № 4(т) – С. 19-25.
 4. Бєлік Л. С. Окремі аспекти документування фактів одержання хабара / Л. С. Бєлік // Бюлетень обміну досвідом роботи: (науково-практичний журнал).– Київ: МВС України, 2012. – № 189/2012 дск. – С.78-84.
 5. Бєлік Л. С. Нормативно-правове регулювання оперативної комбінації в оперативно-розшуковій діяльності / Л. С. Бєлік // Південноукраїнський правничий часопис: (науковий журнал) – Одеса: ОДУВС, 2013. – № 4(т) – С.6-12.
 6. Бєлік Л. С. Взаємодія оперативних підрозділів БЕЗ з іншими правоохоронними органами, органами управління і населенням при проведенні оперативних комбінацій під час документування злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди / Л. С. Бєлік // Південноукраїнський правничий часопис: (науковий журнал) – Одеса: ОДУВС, 2013. – № 4 – С.90-97.
 7. Бєлік Л. С. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди / Л. С. Бєлік // Південноукраїнський правничий часопис: (науковий журнал) – Одеса: ОДУВС, 2014. – №1 – С.46-48.
 8. Бєлік Л. С. Деякі питання теоретичного дослідження понять «провокація хабара» і «оперативна комбінація при документуванні хабарництва» / Л. С. Бєлік // Юридическая наука: (научный журнал) – Рязань, 2013. – №2 – С. 37-39.
 9. Белик Л. С. Понятие оперативной комбинации / Л. С. Белік // Юридическая наука: (научный журнал) – Рязань, 2013. – №2 – С. 37-39.
 10. Бєлік Л. С. Визначення поняття оперативної комбінації / Л. С. Бєлік // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса) – Одеса: ОДУВС, 2013 – С. 342-344.
 11. Бєлік Л. С. Провокація хабара або правомірна поведінка / Л. С. Бєлік // Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса) – Одеса: ОДУВС, 2012 – С. 24-25.
 12. Бєлік Л. С. Деякі проблемні питання теоретичного і практичного дослідження протидії хабарництву у сфері земельних відносин / Л. С. Бєлік // Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса) – Одеса: ОДУВС, 2012. – С. 24-25.
 13. Бєлік Л. С. Окремі аспекти розмежування понять «провокація хабара» та «оперативна комбінація» при запобіганні та документуванні фактів хабарництва / Л. С. Бєлік // Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків) – Харків: 2011. – С. 167-170.
 14. Бєлік Л. С. Окремі аспекти використання технічних засобів для встановлення фактів хабарництва / Л. С. Бєлік // Актуальні проблеми кримінального процесу криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса) – Одеса: ОЮА, 2011. – С. 44-46.
 15. Белик Л. С., Некрасов В. А. Некоторые особенности структуры оперативной комбинации / Л. С. Белик, В. А. Некрасов // Юридическая наука и практика: история и современность : материалы І Междунар. науч.-практ. конф. (г. Рязань) – Рязань, 2013. – С. 113-117.
 16. Бєлік Л. С., Саакян М. Б.. Негласний захист доказів / Л. С. Бєлік, М. Б. Саакян// Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції (м. Одеса) – Одеса, 2013. – С. 299-303.
 17. Бєлік Л. С. Сучасні вимоги удосконалення законодавчого регулювання оперативної комбінації / Л. С. Бєлік // Криміналістичні та кримінально-процесуальні засади оптимізації досудового розслідування: матеріали дистанційної конференції м. Одеса, 2.04.2016. – С. 9-13.
 18. Бєлік Л.С. Визначення поняття «контроль за вчиненням злочину» у КПК України / Л. С. Бєлік // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції – м. Одеса, 2016 – С.382-384.
 19. Бєлік Л.С. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди / Л. С. Бєлік // Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Moldova/ матеріали міжнародної науково-практичної конференції – 4-5 листопада 2016 – с. 347, – С. 260-262.
 20. Бєлік Л. С. Застосування контрольованої та оперативної закупок під час розслідування / Л.С. Бєлік // Значення та особливості застосування спеціальних знань у розслідуванні – Круглий стіл – 9 грудня 2016 – с. 96. – С. 29-33.
 21. Бєлік Л.С. Деякі аспекти успішного проведення оперативної комбінації під час документування злочинів, пов’язаних із одержання неправомірної вигоди / Л. С. Бєлік // Криміналістичні та кримінально-процесуальні засади оптимізації досудового розслідування – матеріали дистанційної конференції – м.Одеса, 25.11.2016. – с. 153 – С. 11-15.
 22. Бєлік Л. С. Деякі аспекти планування оперативних комбінацій при документуванні злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди / Л. С. Бєлік // Форум права. – 2016. – № 5. – С. 28–39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_5_.pdf.
 23. Бєлік Л. С. Деякі аспекти проведення оперативних комбінацій при документуванні злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди, що вчиняються організованими злочинними групами / Л. С. Бєлік // НАЦОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» кафедри криміналістики ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ кафедра адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки – Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція. – 2017.
 24. Бєлік Л. С. Деякі причини високого рівня латентності злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди / Л. С. Бєлік // Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» до 20-ти річчя НУ ОЮА та 170 річчя Одеської школи права – Том 2. – м.Одеса, 2017 – с. 847 – С. 419-422.
 25. Бєлік Л.С. Деякі аспекти криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди / Л. С. Бєлік // збірник наукових праць НУ «Одеська юридична академія» – 2017р.
Ващук Олеся Петрівна – доцент кафедри, доктор юридичних наук
 1. Ващук О. П. Актуальные вопросы следообразования заведомо ложных показаний потерпевшего. / О. П. Ващук // Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє», 5-6 грудня 2014 р. — м. Харків. – Х., 2014. – С. 12-25.
 2. Ващук О. П. Верифікація відомостей даних на початку досудового розслідування. / О. П. Ващук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. — Випуск 6/2015. – у друку.
 3. Ващук О. П. Верифікація даних у судовому провадженні з перегляду судових рішень. / О. П. Ващук // Вісник кримінального судочинства. 2015 р.- у друку.
 4. Ващук О. П. Верифікація даних у судовому провадженні першої інстанції. / О. П. Ващук // Прикарпатський юридичний вісник. 2015 р.- у друку.
 5. Ващук О. П. Возможности исследования невербальной информации, содержащейся в динамических признаках человека / О. П. Ващук // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнародного круглого столу. – Одеса. 30 травня 2014 р. / відп. за ред. : проф. В. В Тіщенко, доц. О П. Ващук. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 30-33.
 6. Ващук О. П. Возможность создания методики криминалистического исследования невербальной информации, содержащейся в динамических признаках человека / О. П. Ващук // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне державотворення та право творення питання теорії та практики», 12-13 грудня 2014 року, м. Одеса. – О., 2014 р., - у друку.
 7. Ващук О. П. Возможность формирования понятий новіх методов, способов, примов и средств исследования в криминалистике. / О. П. Ващук // Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та пріоритети реформування законодавства України», 12-13 грудня 2014 року, м. Херсон. – Х., - 2014 р., - у друку.
 8. Ващук О. П. Деякі завдання невербальної інформації в кримінальному судочинстві. / О. П. Ващук // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня, 2014 р.). – К. : ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 124-126.
 9. Ващук О. П. Дослідження невербальної інформації в допиті. / О. П. Ващук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки», 19 грудня 2014 року. – К. : МВСУ, 2014р., - у друку.
 10. Ващук О. П. Загальні положення виявлення брехні. / О. П. Ващук // НЖ «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки» № 4, 2014 р., – у друку.
 11. Ващук О. П. К вопросу о криминалистическом исследовании невербальной информации, содержащейся в динамических признаках человека. / О. П. Ващук // НЗ КНДІСУ, 2014 р., - у друку.
 12. Ващук О. П. Криміналістична характеристика та класифікація самообмови при розслідуванні злочинів. / О. П. Ващук // Науковий вісник МГУ, серія «Юриспруденція», №10-2. – О. : МГУ, 2014, - у друку.
 13. Ващук О. П. Ложь и прочие виды обмана при провеении допроса / О. П. Ващук // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (м. Одеса, 30 листопада 2012р.) – Одеса : Фенікс, 2012. – Т.2. – 776 с. – С.407-409.
 14. Ващук О. П. Некоторые задачи исследования невербальной информации. / О. П. Ващук // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики России и стран СНГ : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения профессора, доктора юридических наук, заслуженного деятеля высшей школы Юрия Даниловича Лившица – 4 апреля 2014 года. – Часть II. – Челябинск : Цицеро, 2014. – С. 162-165.
 15. Ващук О. П. Некоторые принципы использования невербальной информации. / О. П. Ващук // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 749-751.
 16. Ващук О. П. О принципах использования невербальной информации в уголовном судопроизводстве. / О. П. Ващук // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика: зб. наук. пр. у 2-х т. – Х. : Видавнича агенція «Апостіль», 2014. – Т. 1. – С. 62-68.
 17. Ващук О. П. О современном содержании криминалистической классификации признакою внешности человека. / О. П. Ващук // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика : материалы международной научно-практической конференции, 24-25 апреля 2014 года, г. Симферополь-Алушта / отв. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко ; Таврический нац. ун-т имени В. І. Вернандского. – Сімферополь, 2014. – С. 14-15.
 18. Ващук О. П. Особливі порядки кримінального провадження: веріфікація даних. / О. П. Ващук // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична акалемія». 2015 р.- у друку.
 19. Ващук О. П. Приховування невербальних проявів допитуваним. / О. П. Ващук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні», 12-13 грудня 2014 року, м. Одеса. – О. : МГУ, 2014 р., - у друку.
 20. Ващук О. П. Процес версіювання при самообмові в розслідуванні злочинів. / О. П. Ващук // Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Юридичні науки», випуск, 6/2014, - у друку.
 21. Ващук О. П. Складові емоційного стану потерпілого та їх вплив на його показання. / О. П. Ващук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична акалемія». 2015 р. - у друку.
 22. Ващук О. П. Співвідношення верифікації та валідації в кримінальному провадженні. / О. П. Ващук // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України». 2015 р.- у друку.
 23. Ващук О. П. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики / О. П. Ващук // збірник наукових праць. Вип. 13 / ред. кол. : М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Х. : Право, 2013. – С. 556-559. Автори: Ващук О. П., Тіщенко В. В.
 24. Ващук О. П. Технологія розслідування при самообмові : основи. / О. П. Ващук // Електронне фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», № 6, 2014 р., - у друку.
 25. Ващук О. П. Типові слідчі ситуації наступного етапу розслідування нападів на інкасаторів / О. П. Ващук // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р.) – у 2-х частинах. – Одеса : Фенікс, 2012. – ч. № 2. – С.443-446.
 26. Ващук О. П. Чинники та ознаки самообмови при розслідуванні злочинів. / О. П. Ващук // ЗНП «Прикарпатський юридичний вісник», №6, 2014 р., - у друку.
 27. Ващук О. П. Вербалізація і верифікація в контексті проведення слідчих (розшукових ) дій. / О. П. Ващук // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – с. 216-218.
 28. Ващук О. П. Верифікація при проведенні обшуку. / О. П. Ващук // Юридична наука : проблеми та досягнення : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2013. – С. 37-40.
 29. Ващук О. П. Виміри зовнішнього незалежного оцінювання: гарантія якості знань чи перешкода успіху. / О. П. Ващук // V Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання-2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові». - 30 вересня-2 жовтня 2015 р., м. Одеса. - С. 33-37.
 30. Ващук О. П. Деякі аспекти класифікації брехні на досудовому розслідуванні. / О. П. Ващук // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 331-333.
 31. Ващук О. П. Деякі аспекти механізму слідоутворення завідомо неправдивих показань свідка при проведенні допиту. / О. П. Ващук // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XX-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.) – Одеса : Фенікс 2013. – С. 226-228.
 32. Ващук О. П. Деякі методи пізнання невербальної інформації в криміналістиці. / О. П. Ващук // Реформування національного та міжнародного права : перспективи та пріоритети : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 1-2 лютого 2013 р.). – у 2-х частинах. – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2013. – Ч. II. – с. 92-94. (0,1 д.а.).
 33. Ващук О. П. Джерела отримання даних про особу злочинця на початковій стадії розслідування злочину / О. П. Ващук // Правове життя сучасної України : матер. Міжнародної наук.-практ. конференції (16-17 травня 2013 р.). Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін ; НУ«ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2013. - С. 525-527.
 34. Ващук О. П. Динамічні ознаки людини : криміналістичне дослідження. / О. П. Ващук // Кримінальне провадження : новації процесуальної теорії та криміналістичної практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 року, м. Сімферополь-Алушта / відпов. ред. М.А. Михайлов, Т.В. Омельченко ; Таврійський нац. ун-т імені В.І. Вернадського. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – С. 34-35.
 35. Ващук О. П. Класифікація невербальної інформації в криміналістиці. / О. П. Ващук // Актуальні питання публічного та приватного права / Науковий журнал. – ГО : «Причорноморська фундація права». – С. 154-157.
 36. Ващук О. П. Метод пізнання невербальної інформації при розслідуванні злочинів: спостереження / О.П. Ващук // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. – Одеса : Юридична література, 2013. – у друку.
 37. Ващук О. П. Механизм следообразования заведомо ложных показаний потерпевшего при допроси. LEGEA ŞI VIAŢA. Publicaţie ştiinţifico-practică. mun. Chişinău, Republica Moldova. / Nr. 11 (263) 2013 – S. 42-45.
 38. Ващук О. П. Механізм слідоутворення завідомо неправдивих показань свідка при проведенні допиту. / О. П. Ващук // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» / Ужгородський національний університет. № 3-2, 2013. - С. 287-289.
 39. Ващук О. П., Тіщенко В. В., Бережняк Б. А. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми криміналістики», присвячена 100-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Колмакова. / О. П. Ващук, В. В. Тіщенко , Б. А, Бережняк // Юридичний вісник. – 1/2014. – С. 277-280.
 40. Ващук О. П., Тіщенко В. В. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження д.ю.н., професора В.П. Колмакова. // В.В. Тіщенко, О.П. Ващук. // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. Фахове видання. – № 6 (90), 2013, листопад-грудень. – С. 165-166.
 41. Ващук О. П. Місце лімбічної системи людини у невербальній комунікації. / О. П. Ващук // Правова системи України : сучасні тенденції та фактори розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 січня 2013 року. – у 2-х частинах. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – Ч. II. – С. 87-89.
 42. Ващук О. П. Можливості використання невербальної інформації при проведенні допиту / О. П. Ващук // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. Фахове видання. № 5 (89), 2013, частина 2, книга 2, вересень-жовтень. – С. 50-56.
 43. Ващук О. П. Невербальна інформація в криміналістиці: вступ. / О. П. Ващук // Невербальна інформація : наукові та практичні аспекти в криміналістиці : Матеріали Міжнародного круглого столу, 17 травня 2013 р. / Відп. за випуск проф. В.В. Тіщенко. – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 14-18.
 44. Ващук О. П. Невербальна інформація в кримінальному судочинстві: допит. LEGEA ŞI VIAŢA. Publicaţie ştiinţifico-practică. mun. Chişinău, Republica Moldova. / До друку.
 45. Ващук О.П. Невербальна інформація на попередній стадії допиту. / О. П. Ващук // Стратегія і тактика правових реформ : виклики сучасності : Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 05 березня 2013 року. Тези наукових доповідей. – К., 2013.- С. 251-254.
 46. Ващук О. П. Невербальна інформація як один із видів криміналістичної інформації / О. П. Ващук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : юриспруденція / Збірник наукових праць. Випуск 6-2 том 2. Одеса. 2013. - С. 109-112.
 47. Ващук О. П. О мотивационно-поведенческом факторе самоговора в расследовании преступлений. / О. П. Ващук // «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза», международная научно-практическая конференція (2015; Кишинев), 27-28 марта 2015 г. / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев : Б. и., 2015 (Tiporg. «Cetatea de Sus»). – Ч. 2- 2015. – С. 66-68.
 48. Ващук О. П. Обман як протидія розслідуванню злочинів / О. П. Ващук // Роль права та закону в громадянському суспільстві : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 8-9 лютого 2013 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2013. – с. 120-123.
 49. Ващук О. П. Окремий метод слідчого пізнання – слідче спостереження : структура. / О. П. Ващук // Сучасні проблеми криміналістики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Колмакова (27-28 вересня 2013 року, м. Одеса) / упоряд. : В. В. Тіщенко, О. П. Ващук. – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 72-75.
 50. Ващук О. П. Определение термина «невербальная информация» в современной криминалистике. / О. П. Ващук // Инновационное развитие общества в условиях интеграции правовых систем : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : Н.В. Сильченко (гл. ред.). – Гродно :ГрГМУ, 2013. – С. 376-379.
 51. Ващук О. П. Особливості класифікації брехні при розслідуванні злочинів. / О. П. Ващук // Актуальні питання розвитку державності та правотворчої діяльності в Україні : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 02-03 лютого 2013 року. – у 2-х томах. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. – Т.2. – с. 62-64.
 52. Ващук О. П. Питання верифікації в допиті. / О. П. Ващук // «Розвиток правової системи України в умовах сьогодення» : міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 16-17 лютого 2013 р. – Д. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – 110-112 с.
 53. Ващук О. П. Питання теорії криміналістичної класифікації ознак зовнішності людини. / О. П. Ващук // «Особливості розвитку законодавства України у контексті евроінтеграційних процесів» : Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 15-16 листопада 2013 р. – Д. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 98-100.
 54. Ващук О. П. Питання теорії криміналістичної класифікації ознак зовнішності людини. / О. П. Ващук // Особливості розвитку законодавства України у контексті евроінтеграційних процесів : Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 15-16 листопада 2013 р. – Д.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 98-101.
 55. Ващук О. П. Прийми верифікації даних при проведенні слідчих (розшукових) дій / О.П. Ващук // Науковий фаховий журнал «Право і суспільство». - № 6. - 2013. - – у друку.
 56. Ващук О. П. Проблеми класифікації невербальної інформації у криміналістиці. / О. П. Ващук // «Право як ефективний суспільний регулятор» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 15-16 лютого, 2013 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. - у 2-х частинах. Ч. II. – 76-78 с.
 57. Ващук О. П. Проблемные вопросы методики преподавания криминалистики на современном этапе. / Тищенко В. В., Ващук О. П. // Модели преподавания криминалистики : история и современность. Сборник научных трудов / под. ред. Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепитько. – Х. : Апостиль, 2014. – С. 196-207.
 58. Ващук О. П. Психологічні основи сприйняття, переробки та відображення невербальної інформації при розслідуванні злочинів. / О. П. Ващук // Проблеми юриспруденції : теорія, практика, суспільний досвід : збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 8 жовтня 2013 року. Тези наукових доповідей. – К., 2013. – С. 219-222.
 59. Ващук О. П. Складові самообмови: причини та ознаки. / О. П. Ващук // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред.. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 385-387.
 60. Ващук О. П. Слідчий як верифікатор достовірності криміналістичної інформації на досудовому розслідуванні / О.П. Ващук // Юридичний вісник. № 3/2013 – Одеса. - 2013. – у друку.
 61. Ващук О. П. Сучасні можливості використання невербальної інформації в розслідуванні злочинів / О.П. Ващук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - № 4. 2013. - у друку.
 62. Ващук О. П. Тактика використання невербальної інформації при проведення слідчих (розшукових) дій / О.П. Ващук // Учёные записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Симферополь. - 2013. – у друку.
 63. Ващук О. П. Характеристика факторов и признакою самооговора подозреваемого в уголовном производстве. / О. П. Ващук // Криминалистика и судебная єкспертология: наука, обучение, практика XI: сборник научных статей. – Вільнюс, 2015. – С. 225-231.
 64. Ващук О. П. Щодо деяких загальних питань дослідження невербальної інформації у ході допиту. Оперативно-розшукова-діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України / матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2015 року. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 114-115.
 65. Ващук О. П. Щодо деяких типових слідчих ситуацій при самообмові підозрюваного. / О. П. Ващук // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (М. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред.. Ю.П. Аленін. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 112-113.
 66. Ващук О. П. Щодо методів виходу зі стресового стану потерпілого на попередній стадії допиту. / О. П. Ващук // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнародного круглого столу (29 травня 2015 р., м. Одеса) / відп. за вип.. : В. В. Тіщенко, О.П. Ващук ; НУ ОЮА ; ПРЦ НАПрН України. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 51-53.
 67. Ващук О. П. Щодо складових емоційного стану учасників кримінального провадження. / О. П. Ващук // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Грищенко (голова), к.ю.н. І.С. Сахару (відп. ред.) та ін. – К. : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 410-412.
 68. Ващук О. П. Щодо спостереження як методу пізнання невербальної інформації при розслідуванні злочинів. / О. П. Ващук // Реформування та розвиток науки: сучасні виклики. – Частина 1 (Юридичні науки) : Міжнародна конференція, м. Київ, 2 лютого 2013 р. Центр наукових публікацій. – С. 17-20.
 69. Ващук О. П. Щодо фіксації невербальної інформації в ході проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій. / О. П. Ващук // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 7-8 листопада, 2013 року). – Х. : право, 2013. – С. 72-74.
 70. Ващук О. П. Возможности классификации ложных показаний. / О. П. Ващук // Криминалистъ первопечатный.- №10, Харьков, 2015.
Динту Валерія Аркадіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Динту В. А. Аналіз процесуальних відмінностей у проведенні огляду житла чи іншого володіння особи та обстеженні публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи / В.А. Динту // Право і суспільство. – 2015. – Вип. 5.- 2. – C. 218-225.
 2. Динту В. А. Класифікація елементів обстановки злочину / В. А. Динту // Правова держава : Збірник наукових праць. – Одеса : Астропринт, 2012. – Вип. 14. – С. 224-228.
 3. Динту В. А. Обстановка преступления и её связь с личностью потерпевшего / В. А. Динту // Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10-11 лютого 2012р.). – у 3-х частинах. – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – ч.3. – С. 110-112.
 4. Динту В. А. Співвідношення обстановки злочину і способу злочину / В. А. Динту // Актуальні проблеми держави та права : Збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література, 2012. – Вип. 64. – С. 593-597.
 5. Динту В. А. Спосіб злочину і обстановка злочину – взаємозалежні елементи криміналістичної характеристики / В. А. Динту // Право, суспільство та держава: форми взаємодії : Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 21-22 березня 2012 року). – у 3-томах. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т.3. – С. 92-95.
 6. Динту В. А. Щодо можливостей імітування обстановки злочину / В. А. Динту // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (м. Одеса, 30 листопада 2012р.) – Одеса : Фенікс, 2012. – Т.2. – С. 382-384.
 7. Динту В.А. Провокація при проведенні спеціального слідчого експерименту / В. А. Динту // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 389-391.
 8. Динту В.А. Спеціальний слідчий експеримент як форма контролю за вчиненням злочину [Електронний ресурс] / В.А. Динту // [Електронний ресурс] електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». - 2014. – Вип. 2. – С. 181-184. – режим доступу до журналу: http://pap.in.ua/4_2014/48.pdf
 9. Динту В.А. Спеціальний слідчий експеримент як форма контролю за вчиненням злочину / В. А. Динту //Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) у 2 т. Т 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література , 2014.
 10. Динту В.А. Щодо взаємозв’язку між обстановкою злочину і механізмом злочину / В.А. Динту // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів, 18–19 січня 2013 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правових ініціатив», 2013 : у 2 ч. – Ч. ІІ. – С. 88–90.
 11. Дынту В.А. Криминальная обстановка и ее отражение в обстановке преступления / В.А. Дынту // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». – 2013. – Вип. 5. – С. 265–268.
 12. Дынту В.А. Негативные обстоятельства в структуре обстановки преступления [Електронний ресурс] / В.А. Динту // Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2013. – Вип. 2. – С. 331–333. – Режим доступу до журналу : http://pap.in.ua/2_2013/Dyntu.pdf .
 13. Дынту В.А. Процессуальные и криминалистические способы исследования обстановки преступления / В.А. Дынту // Закон и жизнь. –2013. – Вып. 8/2 (260). – С. 150–154.
Тихоненко Вадим Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Тихоненко В. М. Криміналістична характеристика особи злочинця у злочинах, передбачених ст. 355 КК України. / В. М. Тихоненко // Актуальні проблеми держави та права. Одеса – 2014. Вип. 69.
 2. Тихоненко В. М. Криміналістична характеристика примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. / В. М. Тихоненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород – 2014. Вип. 28, т. 3, ст.ст. 123-128.
 3. Тихоненко В. М. Криміналістичний аналіз деяких елементів криміналістичної характеристики примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань. / В. М. Тихоненко // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнародного круглого столу. Одеса. 30 травня 2014 р. / відп. за вип.. : проф. В. В Тіщенко, доц.. О П. Ващук. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 41-46.
 4. Тихоненко В. М. Криміналістичний аналіз способів примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань / В. М. Тихоненко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 2. – С. 236–239. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/2_2015/65.pdf
 5. Тихоненко В. М. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. / В. М. Тихоненко // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса :Юридична література, 2014. – С. 773-775.
 6. Тихоненко В. М. Дані про особу злочинця як елемент криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань / В. М. Тихоненко // VI Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам’яті професора В. П. Колмакова : матеріали Всеукр. наук. конф. (м. Одеса, 18 квіт. 2015 р.) / за заг. ред. В. В. Тіщенка ; МОН України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 618–620.
 7. Тихоненко В. М. Напрями використання негласних працівників для забезпечення розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань / В. М. Тихоненко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична : зб. наук. пр. / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2015. – Спецвип. – С. 98–105.
 8. Тихоненко В. М. Тактика проведення огляду документів при розслідуванні примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань / В. М. Тихоненко // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15–16 трав. 2015 р.) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва ; Нац. ун–т «Одес. юрид. акад.», Півден. регіон. центр НАПрН України. – Одеса  : Юрид. л-ра, 2015. – Т. 2. – С. 407–410.
 9. Тихоненко В. М., Албул С. В. Форми та напрями використання оперативних обліків під час розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань / В. М. Тихоненко, С. В. Албул // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. – № 2 (т). – С. 71–84.
 10. Тихоненко В. М. Використання спеціальних знань у формі експертизи при розслідуванні примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань / В. М. Тихоненко // Право і суспільство. – 2015. – № 5, ч. 2. – С. 189–194.
 11. Тихоненко В. Н. Тактика осмотра места происшествия и документов в процессе расследования принуждения к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств / В. Н. Тихоненко // Legea si Viata = Закон и жизнь. – Республика Модова, Кишинев, 2015. – Вып. 6/2. – С. 132–136.
 12. Тихоненко В. М. Класифікація осіб, які беруть участь у примушуванні до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань / В.М. Тихоненко // Сучасні проблеми криміналістики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Колмакова (27-28 вересня 2013 року м. Одеса) / упоряд.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук. – Одеса : Юридична література, 2013. – с. 306-308.
 13. Тихоненко В. М. Щодо розробки методики розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань / В.М. Тихоненко // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. практич. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф.. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – с. 540-542.
Хижняк Євген Сергійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Хижняк Є. С. Обставини, що підлягають доказуванню у справах про статеві злочини щодо неповнолітніх / Є. С. Хижняк // Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць. – Одеса, 2011. – Вип. 43 – С. 250-257.
 2. Хижняк Є. С. Типові механізми вчинення статевих злочинів щодо малолітньої особи / Є. С. Хижняк // Південноукраїнськи правничий часопис. – 2011. - № 4 – С. 289-293.
 3. Хижняк Є. С. Характеристика потерпілої малолітньої особи, щодо якої вчинено статеві злочини / Є. С. Хижняк // Актуальні проблеми політики : Збірник нукових праць. – Одеса, 2012. – Вип. 44. – С. 352-362.
 4. Хижняк Є. С. Криміналістична класифікація насильницьких статевих злочинів / Є. С. Хижняк // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: НУ «ОЮА», 2015. – С. 117-118.
 5. Хижняк Є.С. Особливості призначення судових експертиз при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх / Є. С. Хижняк // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 387-389.
 6. Хижняк Є. С. Особливості тактики освідування при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх / Є. С. Хижняк // Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень в світлі вимог сучасного Кримінального процесуального кодексу України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 26 лист. 2015 року. - Одеса: ОДУВС, 2015 . - С.135-136.
 7. Хижняк Є. С. Судові експертизи при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх / Є. С. Хижняк // «Конкурс наукових повідомлень, присвячений пам’яті академіка В.В. Копєйчикова». 17 листопада 2015 року. Київ: Національна академія внутрішніх справ МВС України. – С. 105-106.
 8. Хижняк Є. С. Тактика огляду місця події при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх / Є. С. Хижняк // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали круглого столу (29 трав. 2015 р., м. Одеса) / відп. за вип.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук; НУ «ОЮА»; ПРЦ НАПрН України. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 304-396.
 9. Хижняк Є. С. Тактика пред’явлення для впізнання при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх / Є. С. Хижняк //«Актуальні питання забезпечення громадської безпеки та правопорушень в сучасних умовах»: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 20 листопада 2015 року. Дніпропетровськ: ДДУВС.
 10. Хижняк Є. С. Тактика слідчого експерименту під час розслідування статевих злочинів щодо малолітніх / Є. С. Хижняк // «Нормативные и прикладные основы совершенствования института назначения наказания и иных мер уголовно-правового воздействия»: материалы Международной научно-практической Интернет-конференции. 26-27 грудня 2015 року. м. Одеса: НУ «ОЮА». – С. 221-222.
 11. Хижняк Є. С. Характеристика особистості злочинця при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх / Є. С. Хижняк // Актуальні проблеми досудового розслідування»: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 23 жовтня 2015 р. Донецький юридичний інститут МВС України.
Цехан Дмитро Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Цехан Д. М., И. В. Гловюк. Следственные действия негласного характера по УПК Украины 2012 г. и УПК Республики Казахстан 2014 г.: сравнительно-правовой анализ / Д. М. Цехан, И. В. Гловюк // Әубәкіров оқулары: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, 19 ақпан 2015 ж. Аубакировские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф., 19 февр. 2015 г. – Алматы : Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы, ҒЗжРБЖҰБ, 2015. – С. 236-246.
 2. Цехан Д. М. Инфраструктура преступности: теоретический анализ / Д. М. Цехан // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. №2., 2015. – С.53-56.
 3. Цехан Д. Н. «Инфраструктура преступности» как междисциплинарная научная категория / Д. Н. Цехан // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ Україні. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2015 року. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С.184-186.
 4. Цехан Д. Н. Оперативно-розыскное противодействие преступности в местах лишения свободы: постановка проблемы / Д. Н. Цехан // Научный вестник Академии полиции Республики Азербайджан. № 1, 2015. – С.90-97.
 5. Цехан Д. Н. Соотношение оперативно-розыскной деятельности и уголовного производства / Д. Н. Цехан // Вісник кримінального судочинства. – №4, 2015. – С.34-38.
Чумак Сергій Прокопійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Чумак С. П. Взаємодія слідчого із органами кримінальної міліції при розслідуванні злочинів, пов’язаних з фальсифікацією виборів / С. П. Чумак // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : 1-741 матеріали Міжнародного круглого столу. Одеса. ЗО травня 2014 р. / відп. за вип. : проф. В. В. Тіщенко, доц. О. П. Ващук. — Одеса : Юридична література, 2014. – С. 267 – 269.
 2. Чумак С. П. Механізм вчинення злочинів, пов’язаних з фальсифікацією результатів виборів / С. П. Чумак // ISSN 2336-5439 EVROPSKY POLITICKY A PRAVNI DISKURS. Svazek 1, 6.vydani 2014. Mailing Address: Šternovská 735, Újezd u Brna, 664 53, okres: Brno, kraj: Jihomoravský. С. 472-481.
 3. Чумак С. П. Механізм вчинення злочинів, пов’язаних з фальсифікацією результатів виборів / С. П. Чумак // ISSN 2336-5439 EVROPSKY POLITICKY A PRAVNI DISKURS. Svazek 1, 6.vydani 2014. Mailing Address: Šternovská 735, Újezd u Brna, 664 53, okres: Brno, kraj: Jihomoravský. С. 472-481.
 4. Чумак С. П. Особа злочинця у злочинах, пов’язаних з фальсифікацією виборів. / С. П. Чумак // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред.. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 395-397.
 5. Чумак С. П. Особливості обстановки скоєння злочинів, пов'язаних з фальсифікацією виборів / С. П. Чумак // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2012. – Вип.65.
 6. Чумак С. П. Особливості характеристики особи злочинця при скоєні злочинів пов'язаних з фальсифікацією виборів / С. П. Чумак // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" (м. Одеса 20-21 квітня 2012 р.) – Одеса : Фенікс, 2012. – Т.2. – С.435-436.
 7. Чумак С. П. Понятие фальсификации выборов. / С. П. Чумак // Правове життя сучасної України. / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Том 2., 16-17 травня 2013 року. Національний університет «Одеська юридична академія», Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. Одеса. Фенікс. – 2013. – С. 534- 536.
Ващенко Ірина Олександрівна – асистент кафедри
 1. Ефремова И. А. Невербальные коммуникации в расследовании преступлений / И. А. Ефремова // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (м. Одеса, 30 листопада 2012р.) – Одеса : Фенікс, 2012. – Т.2. – 776 с. – С.418-420
 2. Єфремова І. О. Щодо планування розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків / І. О. Єфремова // Правове життя сучасної України : Міжнародна наукова конференція професорсько-викладацького, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (НУ «ОЮА», м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). – Одеса : Фенікс, 2012. – С.441.
 3. Єфремова І. О. Криминалистическое значение жестов при расследовании преступлений / І. О. Єфремова // Невербальна інформація: наукові та практичні аспекти в криміналістиці : Матеріали Міжнародного круглого столу (17 травня 2013 р.) / Відп. за випуск проф. В.В. Тіщенко. – Одеса : Юридична література, 2013. – 96 с. – С.14-17.
 4. Єфремова І. О. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розслідуванні злочинів у сфері наркобізнесу / І. О. Єфремова // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнародного круглого столу. Одеса. 30 травня 2014 р. / відп. за вип. : проф. В. В Тіщенко, доц. О П. Ващук. – Одеса : Юридична література, 2014.
 5. Єфремова І. О. Слідова картина стосовно злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. / І. О. Єфремова // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 27 листопада 2013 р. – Одеса. - С. 383-388.
 6. Єфремова І. О. Щодо деяких способів вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / І. О. Єфремова // Сучасні проблеми криміналістики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конферції , присвяченої 100-річчю з дня народження д.ю.н., В.П. Колмакова 27-28 вересня 2013 р. – Одеса. – С. 121-125.
Гресь Юлія Олегівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Гресь Ю.О. Застосування технологічного підходу до вивчення діяльності з розкриття та розслідування злочинів: монографія / за ред. В.В. Тіщенко. – Одеса: Видавничій дім «Гельветика», 2018. – підрозділ 2.5. – С.160-182.
 2. Гресь Ю.О. Тактика слідчих дій / Ю.О. Гресь // Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – розд. 3, глава 18, § 3. – С. 247-251.
 3. Гресь Ю.О. Визначення тактичного та технологічного аспектів пред’явлення для впізнання живих осіб / Ю.О. Гресь // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – Вип.2. – Т.3. – С. 64-66.
 4. Гресь Ю.О. Допит: визначення тактичного та технологічного аспектів / Ю.О. Гресь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2016. – № 20. – С. 152-155.
 5. Гресь Ю.О. Технологія і тактика отримання зразків для експертизи / Ю.О. Гресь // Право і суспільство. – 2016. – № 3. – Ч.2. – С. 205-211.
 6. Гресь Ю. О. Особливості побудови типової технологічної моделі слідчої (розшукової) дії [Електронний ресурс] / Ю. О. Гресь // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – №2. – С. 200-203. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/2_2016/61.pdf
 7. Гресь Ю.О. Рівні технології реалізації діяльності з розслідування злочинів / Ю.О.Гресь // Наукові праці НУ «ОЮА». – 2017. – Вип. 19. – С. 108-113.
 8. Гресь Ю.О. Визначення співвідношення тактичного, технологічного та організаційного аспектів у структурі слідчої (розшукової) дії (DEFINING CORRELATION BETWEEN TACTICAL, TECHNOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS IN AN INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIVITY)/ Ю.О. Гресь // «Evropský politický a právní diskurz» («Європейський політико-правовий дискурс»). – 2016. – Volume 3. – Issue 3. – С.142-147.
 9. Yuliya Hres, Valeriia Dyntu, Volodymyr Kaluhin, Sergey Chumak. Criminalistic crime characteristic as a fundamental element of criminalistic methodics // Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика : матеріали 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Т. 2. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 77-88.
 10. Байдеріна Ю.О. Технологія збирання доказів / Ю. О. Байдеріна //  Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю. П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 269-272.
 11. Байдеріна Ю.О. Співвідношення понять «криміналістична тактика» та «криміналістична технологія» / Ю. О. Байдеріна // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова (м. Одеса, 16–17 траня. 2014 р.) : у 2 т. / МОН України, Націон. ун-т «Одеська юридична академія», Півден. регіон. центр НАПрН України. – Одеса : Юридична література, 2014. – Т. І. – С. 779-782.
 12. Байдеріна Ю.О. Науковий аналіз сутності слідчих дій / Ю. О. Байдеріна // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнародного круглого столу. Одеса. 30 травня 2014 р. / відп. за вип.: проф. В.В. Тіщенко, доц. О.П. Ващук. – Одеса: Юридична література, 2014 – С.14-17.
 13. Байдеріна Ю.О. Щодо питання розуміння поняття «тактика»: широке та вузьке значення / Ю.О. Байдеріна // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15–16 травня 2015 р.) : у 2 т. / МОН України, Націон. ун-т «Одеська юридична академія», Півден. регіон. центр НАПрН України. – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – Т. 2. –С. 405–406.
 14. Байдеріна Ю.О. Щодо тактичних і технологічних аспектів слідчих дій / Ю.О. Байдеріна // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Одеса, 29 трав. 2015 р.) / Націон. ун-т «Одеська юридична академія»; Півден. регіон. центр НАПрН України. – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – С. 13–15.
 15. Гресь Ю.О. Щодо застосування криміналістичних технологій у вирішенні тактичних завдань розслідування / Ю.О. Гресь // Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 2 квітня 2016 р. / відп. за вип.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук, І. В. Гловюк; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса: Юридична література, 2016. – С.41-43.
 16. Гресь Ю.О. Визначення технологічної моделі пред’явлення для впізнання/ Ю.О. Гресь // Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 14 квітня 2016 р. – Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 224-225.
 17. Гресь Ю.О. Співвідношення тактичного, технологічного та організаційного аспектів у структурі слідчої дії / Ю.О. Гресь // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. / відп. ред. М.В. Афанасьєва.– Одеса: Юридична література, 2016. – Т.2. – С. 389-391.
 18. Гресь Ю.О. Визначення технологічної сутності отримання зразків для експертизи (ст.245 КПК України) / Ю.О. Гресь // Правове житття: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 травня 2016 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. – С. 186-188.
 19. Гресь Ю.О. Визначення технологічних засад слідчого експерименту / Ю.О. Гресь // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали ІV Міжнародного круглого столу, м. Одеса, 27 травня 2016 р. / відп. За вип.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, А.О. Панасюк; НУ «ОЮА», ПРЦ НАПрН України [та ін.]. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 46-47.
 20. Гресь Ю.О. Криміналістичні алгоритми та програми як складова криміналістичної технології / Ю.О. Гресь // Криміналістичні та кримінально-процесуальні заходи оптимізації досудового розслідування: матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 25 листопада 2016 р. / відп. За вип.: В.В. Тіщенко, Ю.О. Гресь, М.В. Шкрибайло; Нац. ун-т «Одес.юрид.акад.». – Одеса: Юрид. літ, 2016 – С. 44-47.
 21. Гресь Ю.О. Експертні технології як складова криміналістичних технологій / Ю.О. Гресь // Значення та особливості застосування спеціальних знань у розслідуванні: круглий стіл (09 грудня 2016 р., м. Одеса) [Електронний ресурс]. – Одеса: Фенікс, 2016. – С.91-94. . – Режим доступу: http://criminalist.onua.edu.ua/.pdf
 22. Гресь Ю.О. Технологічний підхід у вивченні злочинної діяльності / Ю.О. Гресь // Протидія організованій злочинній діяльності : матеріали всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 31 бер. 2017 р.). – О., 2017. – С. 43-46.
 23. Гресь Ю.О. «Тактичне правило» та «криміналістичний алгоритм» як категорії криміналістичної тактики / Ю.О. Гресь // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.). У 2-х т. Т. 2.; відп. ред. Г.О. Ульянова. – О.: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 448-451.
Колодіна Анна Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Падей А. С. «Евристичний підхід до побудови криміналістичної методики розслідування злочинів». / А. С. Падей // «Юридична наука і практика: виклик часу»: V Міжнародна наукова конференція. - Національний авіаційний університет. Юридичний інститут. (м. Київ, Україна, 12 березня 2015 року), - у друку.
 2. Падей А. С. «Система принципів криміналістики» / А. С. Падей // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) у 2 т. Т 1 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література , 2014. – С. 775.
 3. Падей А. С. «Щодо питань криміналістичного забезпечення в діяльності з розслідування злочинів» / А. С. Падей // «Юридична наука: виклики і сьогодення»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса, Україна, 8-9 серпня 2014 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – с. 92.
 4. Падей А. С. Аналіз принципів криміналістичної методики: теоретичний та практичний аспект / А. С. Падей // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ « Запорізький національний університет». Вип. № 4. – 2014. с. 206.
 5. Падей А. С. Криміналістичне забезпечення процесу доказування / А. С. Падей // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса ). / Відпов. за випуск. Ю.П. Аленін. - Одеса : Юридична література, 2013. – с. 282-286.
 6. Падей А. С. Понятие и система принципов криминалистики / А. С. Падей // Международный научно - практический правовой журнал «LEGEA ŞI VIAŢA» («Закон и жизнь»). Вып. № 8/2. – 2014. – с. 118.
 7. Падей А. С. Поняття та значення техніко-криміналістичного забезпечення у діяльності з розслідування / А.С. Падей  // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис «Одеський державний університет внутрішніх справ» - Вип. № 2. – 2015.
 8. Падей А. С. Про деякі питання застосування технологічного підходу в криміналістичній методиці розслідування / А.С. Падей // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Вип. № 16 том 2. – 2015.
 9. Падей А. С. Психологічні особливості слідчої діяльності / А.С. Падей // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практич. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф.. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса: Фенікс, 2013. – С. 542-545.
 10. Падей А. С. Слідча діяльність та її криміналістичне забезпечення: дискусійні питання / А.С. Падей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Зб. наук. праць. – Вип. № 23 ч. II. – 2013. – у друку.
 11. Падей А. С. Щодо принципів розслідування злочинів / А.С. Падей // Сучасні проблеми криміналістики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Колмакова (27-28 вересня 2013 року м. Одеса) / упоряд.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук. – Одеса: Юридична література, 2013. – с. 235-237.
 12. Падей А. С. Щодо проблем розробки принципів криміналістичної методики / А. С. Падей // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : Матеріали 4-ої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 2 листопада 2012 р.). – Одеса : Фенікс, 2012. – С.427-429.
Чіпко Наталія Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенко (Н.В. Чіпко - Розділ 4, глава 30 , параграф 3 (с. 455-459 -0,2 д.а. )). – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – ( 556 с.) у співавторстві зі  Тіщенко В.В.,Аркуша Л.І., Подобний О.О., Ващук О.П., Калугін В.Ю., Комісарчук Р.В.,Самойленко О.А., Цехан Д.М., Бєлік Л.С., Динту В.А., Чумак С.П., Гресь Ю.О.
 2. Arkusha L. I., Chipko N. V.  General provisions of methodics of detection and investigation of organized criminal activity/ L. I. Arkusha, N. V. Chipko // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – p. 41-57 (0,7 д.а.) p. 41-50 N. V. Chipko (0,4 д.а.) ; p. 50-57 L. I. Arkusha (0,3 д.а.) (336 p.)
 3. Чіпко Н.В. Загальні положення технології вчинення та розслідування шахрайств у сфері обігу автотранспорту // Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів: монографія /за ред. В.В.Тіщенко. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С.368-381. (25 д.а.) (430 с.).
 4. Чіпко Н. В. Криміналістична класифікація та структура криміналістичної характеристики шахрайств у сфері обігу автотранспорту // NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE: L.L.C. Scientific and practical Publication in law. Nr. 6—2 (28) 2017. С. 149—152.
 5. Чіпко Н. В., Шелехов А. О. Організація агентурної мережі при виявленні шахрайств у сфері обігу автотранспорту // Південноукраїнський правничий часопис. 2017. Спецвипуск № 4 (т). С.53—63.Таємно.
 6. Чіпко Н. В. Організація оперативного обслуговування об’єктів з метою протидії шахрайству у сфері обігу автотранспорту // Вісник ХНУВС. Спецвипуск, № 1 (76). Харків, 2017. С. 449—457. Таємно.
 7. Чіпко Н. В. Характеристика способів та обстановки вчинення шахрайства у сфері обігу автотранспорту // Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 2. С. 132—135.
 8. Чіпко Н. В. Характеристика шахраїв та потерпілих від шахрайств у сфері обігу автотранспорту // Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 3. С. 106—108.
 9. Чіпко Н. В. Щодо поняття технології вчинення й розслідування шахрайств у сфері обігу автотранспорту // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. ХІХ. Одеса, 2017. С. 414—421.
 10. Чіпко Н.В. Загальні положення технології виявлення ознак учинення шахрайств у сфері обігу автотранспорту // Вісник Львівського ДУВС. 2018. № 1. Спецвипуск. С. 71—74. Таємно.
 11. Чіпко Н. В. Особливості використання агентів та оперативних контактів з метою отримання інформації про підготовку та вчинення шахрайств у сфері обігу автотранспорту // Вісник ХНУВС. Спецвипуск, № 1 (80). Харків, 2018. С.91—100. Таємно.
 12. Аркуша Л., Чипко Н., Хижняк Є., Журавльов А.  Криміналістична характеристика та технологія вчинення злочинів: поняття та співвідношення // Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика : матеріали 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Т. 2. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 544 с. С. 202-216.
 13. Історія поліції країн світу: навч.-метод. посібник / В. В.Тіщенко, Л.І.Аркуша, Н.В. Чіпко. – Одеса : Фенікс, 2015. - 176 с. (8,7 друк. арк.) (теми програми 3, 4, 8, 9 - с. 34 – 55; 114-132);
 14. Чіпко Н.В. Деякі напрями розвитку розшукової діяльності в період виникнення державності // «Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: матеріали дистанційної конференції  (м. Одеса, 25 листопада 2016.). – С. 149-151. (0,2 д.а.)
 15. Чіпко Н. В. Деякі способи вчинення шахрайств у сфері обігу автотранспорту // Актуальні проблеми криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: матеріали науково-практичного круглого столу, присвяченого пам’яті доктора юридичних наук професора К. В. Антонова (1 грудня 2017). Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. С. 26—28.
 16. Чіпко Н. В. Значення слідчих ситуацій у технологічному процесі розслідування злочинів // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017). Одеса : Юридична література, 2017. С. 310—312.
 17. Чіпко Н. В. Класифікація шахрайств у сфері обігу автотранспорту // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (1 грудня 2017). Харків: ХНУВС, 2017. С. 346—349.
 18. Чіпко Н. В. Моделювання тактичних операцій при розслідуванні шахрайств у сфері обігу автотранспорту // Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування : матеріали ІІІ Всеукраїнської дистанційної наукової конференції (до 20-річчя НУ ОЮА та 170-річчя Одеської школи права) (11 грудня 2017). Одеса : Юридична література, 2017. С. 202—205.
 19. Чіпко Н. В. Сутність та значення поняття технології вчинення шахрайств у сфері обігу автотранспорту // Протидія організованій злочинній діяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. (31 березня 2017). Одеса: НУ «ОЮА», ОДУВС, 2017. С. 164—167.
 20. Чіпко Н. В. Технологія у вчиненні та розслідуванні шахрайств у сфері обігу автотранспорту // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеса: Відавничий дім «Гельветика», 2017. С. 451—454.
Баланюк Олексій Валентинович – старший викладач кафедри
 1. Баланюк А. В. К вопросу о деятельностном походе в определении понятия и структуры подготовки к преступлению. / А. В. Баланюк // Митна справа: Науково-аналітичний журнал. – 2015. - № 1 – у друку.
 2. Баланюк А. В. К вопросу о криминалистических проблемах использования невербальной информации в раскрытии и расследовании преступлений / А. В. Баланюк // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (м. Одеса, 30 листопада 2012р.) – Одеса : Фенікс, 2012. – Т.2. – 776 с. – С.416-418.
 3. Баланюк А. В. «К вопросу об использовании СМИ в подготовке, совершении и сокрытии преступления» / А. В. Баланюк // Всеукраїнські науково-практичні читання «Пошук концептуальних засад розбудови правової системи України» м. Львів, 10-11 червня 2015 р. – С. 92-93.
 4. Баланюк А. В. Деятельностный, системный и функциональный поход в определении деятельности по подготовке преступления. / А. В. Баланюк // Московский центр правовых исследований. Международная научно-практическая (заочная) конференция «Обзор основных достижений юридической науки и практики - 2014», 27 декабря 2014 года – у друку.
 5. Баланюк А. В. К вопросу о деятельностном походе в определении понятия и структуры подготовки к преступлению. / А. В. Баланюк // Актуальні питання публічного та приватного права: Науковий журнал. – №4(09) квітень 2015. – С.165-168.
 6. Баланюк А. В. К вопросу о следах и признаках, которые отображают способ преступления / А. В. Баланюк // Сучасні проблеми криміналістики. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Колмакова. м. Одеса, 27-28 вересня 2013 року. – Одеса : Юридична література, 2013 – С. 28-31.
 7. Баланюк А. В. Роль субъективного фактора в выборе способа преступления. / А. В. Баланюк // міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн», 26-27 грудня 2014 року, м. Запоріжжя. – у друку.
 8. Баланюк О. В. До питання про співвідношення способу підготовки та діяльності з підготовки злочину. / О. В. Баланюк // Научно-теоретический журнал «Evropsky politicky a pravni diskurz». 2014. - № 6. («Европейский политико-правовой дискурс») – у друку.
 9. Баланюк О. В. Побудова та значення типових моделей діяльності з підготовки злочину / О. В. Баланюк // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали міжнародного круглого столу, 30 травня 2014 р. – О.: Юридична література, 2014. С. 189-192.
Фалінський Павло Миколайович – завідувач криміналістичної лабораторії
 1. Фалинский П. М. Личность потерпевшего как элемент криминалистической характеристики убийств, совершенных с целью завладения жильем / П. М. Фалинский // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнародного круглого столу. Одеса. 30 травня 2014 р. / відп. за: проф. В. В Тіщенко, доц. О П. Ващук. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 245-247.
 2. Фалинский П. М. Способы совершения убийств с целью завладения жильем / П. М. Фалинский // Сучасні проблеми криміналістики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 100-річчю з дня народження д.ю.н., В.П. Колмакова 27-28 вересня 2013 р. – Одеса. – С. 317-320.
 3. Фалинский П. Н. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики убийств, совершенных с целью завладения жильем / П. Н. Фалинский // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред.. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 401-403.
 4. Фалинский П. Н. Характеристика способов подготовки совершения убийств с целью завладения жильем / П. Н. Фалинский // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: Мат. міжнародного круглого столу. – Одеса : Юридична література, 2015. - С. 294 -296.
Бібліографія Кафедри Криміналістики

Наукова та Навчально-Методична Робота Кафедри Криміналістики

Викладачами кафедри за останні п’ять років було видано 9 монографій, в т.ч. одна англійською мовою, 43 навчальних, навчально-методичних і практичних посібників, 400 наукових статей і тез доповідей (в т.ч. в закордонних виданнях). Завідувач кафедри, професор В.В. Тіщенко брав участь у роботі з розробки Кримінально-процесуального кодексу України, у проведенні експертиз проектів законів України «Про судову експертизу», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про оперативно-розшукову діяльність».

  Науковцями кафедри опубліковано ряд монографій:

  Професор В.В. Тіщенко «Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ»(2002 р.), «Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів»(2007 р.); доцент О.А. Самойленко «Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій» (2009р.); професор В.В. Тіщенко (у співавторстві з А.А. Барцицька) «Теоретичні засади формування технологічного підходу в криміналістиці» (2012 р.); професор О.Ю. Нетудихатка «Безпека життєдіяльності» (2012 р.), професор Л.І. Аркуша «Discovery and investigation of legalization of proceeds obtained from organised criminal activity» (2012 р.); професор О.Ю. Нетудихатка, доцент О.О. Мавед «Правові основи безпеки життєдіяльності в системі юриспруденції» (2013 р.); професор Л.І. Аркуша (у співавторстві з С.М. Смоков, В.В. Тацієнко, А.О. Шелехов) «Основи виявлення та розслідування податкових злочинів, учинених у сфері будівельної діяльності» (2014 р.) та ін.

  Навчально-методичні посібники:

  В.В. Тіщенко, Л.І. Аркуша, В.М. Плахотіна «Криміналістика» (2013 р.); М.М. Шульга, В.М. Плахотіна, С.П. Чумак «Теоретичні і практичні основи призначення та проведення судових експертиз» (2012 р.); В.В. Тіщенко, Р.В. Комісарчук, Д.Г. Паляничко «Методичні вказівки до написання та захисту курсових і контрольних робіт з криміналістики» (2014 р.); В.В. Тіщенко, А.А. Барцицька, О.П. Ващук «Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслідування злочинів» (2015 р.); М.М. Шульга, В.М. Плахотіна, О.В. Баланюк «Криміналістика» (2013 р.); В.В. Тіщенко, О.П. Ващук «Криміналістика» (2015 р.); О.Ю. Нетудихатка, Л.Д. Чеканов, В.В. Сушко, О.О. Мавед «Судова медицина і судова психіатрія»(2013 р.); Л.І. Аркуша, О.О. Подобний «Основи оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ» (2015 р.), В.В. Тіщенко, Р.В. Комісарчук «Криміналістика» (2014 р.), В.В. Тіщенко, Л.І. Аркуша, В.Ю. Калугін, А.А. Митрофанов, А.І. Супруновский «Основи слідчої діяльності» (2015 р.).

  Наукова та Навчально-Методична Робота Кафедри Криміналістики

  Наукові Гуртки Кафедри Криміналістики

   На базі кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» функціонує науковий студентський гурток «Криміналіст», робота якого спрямована на поглиблене вивчення сучасних аспектів науки криміналістики та практичних особливостей застосування криміналістичної техніки, тактики та методики розслідування злочинів.
   У процесі організації роботи були поставлені наступні завдання:
   • Забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів наукових робіт, наукових семінарів;
   • Формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці і засобам самостійного вирішення наукових завдань і здійснення досліджень у галузі цивільного процесу;
   • Сприяння поглибленого вивчення навчального матеріалу.
   Наукові Гуртки Кафедри Криміналістики

   Контактна Інформація

   Графік роботи кафедри:
   Понеділок — П’ятниця: 8.30 — 18.00
   • Адреса: 65009, м.Одеса, вул. Фонтанська дор., 23, каб. 104

   • Телефон: (048) 719-87-65
   • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   Графік явочних днів викладачів кафедри:
   Понеділок: 15.00 — 17.00
   П’ятниця:   14.00 — 16.00