Кафедра Кримінології та
Кримінально-Виконавчого Права

Входить до складу Факультету підготовки слідчих Інституту кримінальної юстиції і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання

При кафедрі працює кримінологічна лабораторія і Одеський центр з проблем вивчення організованої злочинності та корупції. До науково-дослідної діяльності активно залучаються студенти, які мають можливість виступити зі своїми доповідями і обговорити з викладачами актуальні питання кримінологічної науки в рамках засідань студентського кримінологічного спільноти.

Історія Кафедри

Історія кафедри, як і вся історія університету, пов'язана з юридичним факультетом Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Кримінологічна наука в нашій державі пройшла в своєму розвитку різні етапи, серед яких були і періоди суспільного визнання, і десятиріччя вигнання з навчальних курсів. Знаменними стали шістдесяті роки, коли з'явилися перші фундаментальні роботи з кримінології.

У 1966 році на знову відкритому денному відділенні юридичного факультету була введена в навчальні плани не зовсім відома серед практичних працівників навчальна дисципліна - кримінологія. В роки панування в юридичній науці догматичних дисциплін викладання кримінології, а фактично - соціології злочинності, свідчило не тільки про наукову сміливість, а й про впевненість у правильності початої справи.

Першими викладачами кримінології були старший викладач Н.А. Єльчанінов, який розробив її курс, і кандидат юридичних наук М. Ясинський, який працював на той час прокурором Одеської області. З 1967 по 1975 роки криминологію викладав Н.А. Єльчанінов, з 1975 по 1980 роки - професор Є.В. Додін, під керівництвом якого на факультеті були розпочаті перші кримінологічні дослідження. Становленню кримінології на юридичному факультеті значно сприяв професор В.П. Колмаков, який з 1967 по 1973 роки був деканом факультету і завідувачем кафедрою криміналістики, кримінального права і процесу. В.П. Колмаков створив і викладав новий спецкурс «Попередження злочинності неповнолітніх». Особливістю цього спецкурсу, який згодом читав доцент І.В. Постіка, є те, що він включав в себе розгорнуту порівняльну кримінологічну характеристику злочинності неповнолітніх, в тому числі в зарубіжних країнах, її причин, і методи боротьби з нею.

Новий імпульс розвитку кримінології на юридичному факультеті ОДУ дав прихід в 1980 році в якості завідувача кафедри кримінального права, процесу та криміналістики відомого в СРСР вченого, професора Л.В. Багрій-Шахматова. У 1983 році під керівництвом професорів Є.В. Додіна і Л.В. Багрій-Шахматова була захищена перша на факультеті дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за кримінології, яку написав В.М. Дрьомін «Криміногенна вплив раніше судимих ​​осіб на неповнолітніх». У 1986 році захищається ще одна дисертація з кримінології, автором якої став аспірант В.О. Туляков (науковий керівник - професор Л.В. Багрій-Шахматов). З 1979 року на всіх формах навчання кримінологію став викладати В.М. Дрьомін. З 1986 року ще одним лектором з кримінології став В.О. Туляков. З 1999 року до початку 2001 року на кафедрі працював відомий кримінолог доктор юридичних наук, професор А.Ф. Зелінський, який був також членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. Після його трагічної загибелі в січні 2001 року на кафедрі працював доктор юридичних наук, професор Костенко О.М. (2001-2004 рр.).

Історія викладання та розвитку на кафедрі науки кримінально-виконавчого права пов'язана з предметом, який раніше називався виправно-трудовим правом. Ця дисципліна протягом багатьох років була обов'язковою в юридичних вузах і вивчалася студентами усіх форм навчання. На жаль, на юридичному факультеті не було протягом багатьох років спеціаліста саме в цій галузі права. Тільки з приходом на факультет професора Л.В. Багрій-Шахматова, який мав багато робіт з виправно-трудового права і був ініціатором перетворення виправно-трудового права в кримінально-виконавче право, ця наука стала знаходити певне відображення в тематиці наукових досліджень. Курс кримінально-виконавчого права читався різними спеціалістами кримінального профілю. З 1967 року по 1973 рік лектором була начальник жіночої колонії І.М. Кущ. Потім в різні роки цей предмет викладав старший викладач Л.І. Нагерняк, доцент В.В. Тищенко, професор Л.В. Багрій-Шахматов, доцент В.М. Федоров, доцент В.М. Дрьомін. З 1996 року кримінально-виконавче право викладав також доцент С.А. Стефанов, а з 2007 року - доцент Д.В. Ягунов.

З 1 січня 1998 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» (на той момент Одеської державної юридичної академії) з ініціативи професора С.В. Ківалова створюється кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права, завідувачем якої з моменту створення і до сих пір є доктор юридичних наук, професор Дрьомін В.Н.

З червня 2019 року завідувачем кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права є доктор юридичних наук, професор Аркуша Л.І.

Організаційно кафедра включена до складу Факультету підготовки слідчих Інституту кримінальної юстиції.

Історія Кафедри Кримінології та Кримінально-Виконавчого Права

Кафедра Кримінології Забезпечує Викладання Наступних Дисциплін:

 • Сучасні пенітенціарні системи;
 • Запобігання злочинності неповнолітніх;
 • Запобігання рецидивної злочинності;
 • Віктимологічна профілактика злочинів;
 • Протидія транснаціональній злочинності;
 • Кримінологічна безпека економічної діяльності;
 • Система суб'єктів попередження корупції;
 • Інституціональна кримінологія;
 • Права людини в сфері кримінальної юстиції;
 • Запобігання загальнокримінальній злочинності;
 • Організаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності;
 • Попереджувальна діяльність правоохоронних органів.

На кафедрі ведеться активна науково-дослідницька робота. Кафедра плідно працює над розробкою навчально-методичних матеріалів. Співробітники кафедри беруть активну участь в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, проводять круглі столи, на яких обговорюються теоретичні та практичні проблеми сучасного розвитку кримінології та кримінально-виконавчого права.

Кафедра Забезпечує Викладання Наступних Дисциплін

Персоналії Кафедри Кримінології

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Дрьомін
Віктор Миколайович

професор кафедри,
доктор юридичних наук

Сфера наукових інтересів: методологія сучасної кримінології; теоретичні та практичні питання вивчення причин та протидії злочинності; протидія корупції, організованій та транснаціональній злочинності, тероризму; кримінологічні основи удосконалення системи кримінальної юстиції; теоретичні та практичні питання застосування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі..

Мандриченко
Жанна Василівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: кримінологічна віктимологія, кримінологічні основи примирення винного з потерпілим, соціально-правові та кримінологічні теорії альтернатив кримінального покарання; кримінологічна концепція механізмів альтернативного реагування громадських інститутів на злочинність; компаративні характеристики альтернативного вирішення конфліктів.

Мельничук
Тетяна Володимирівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: теоретичні та практичні аспекти протидії організованій злочинності та її транснаціональним формам; кримінологічне вивчення економічної злочинності та корупції в Україні та світі; методологічні проблеми вивчення тіньової економіки; кримінологічна безпека та кримінологічні основи сучасних стратегій протидії злочинності.

Стрелковська
Юлія Олександрівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: кримінологічні аспекти соціальної стратифікації; взаємовплив маргіналізаційних процесів у суспільстві та злочинності; проблеми вивчення організованої злочинності та її соціальної бази; проблеми детермінації та попередження рецидивної злочинності; міграційні процесі в контексті детермінації злочинності.

Марчук
Альона Ігорівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: теоретичні та прикладні аспекти класифікації засуджених до позбавлення волі; питання удосконалення норм кримінально-виконавчого законодавства в контексті адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів; проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів поводження з засудженими.

Черкасов
Святослав В’ячеславович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: сучасні пенітенціарні системи, органи та установи виконання покарань, особливості пенітенціарної реформи, кримінологічна концепція альтернативних мір покарання.

Цитряк
Віктор Ярославович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: загальні питання кримінології, проблеми детермінації та запобігання злочинності на сучасному етапі, запобігання корупційній, транснаціональній злочинності та злочинності неповнолітніх, проблеми теорії і практики кримінально-виконавчого права, удосконалення організації і діяльності кримінально-виконавчої системи.

Федчун
Наталія Олександрівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: питання кримінологічної безпеки в морській сфері, значення впливу та ролі людського фактору в механізмі виникнення і реалізації загроз кримінологічній безпеки мореплавства, ефективності кримінально-правових засобів її забезпечення.

Ізовіта
Андрій Миколайович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: теоретичні та прикладні проблеми кримінологічного дослідження земельного ринку в Україні, кримінологічна характеристика злочинності в сфері ринку земель та заходи її попередження; питання протидії економічній злочинності та тіньовій економіці, корупції.

Дикий
Олег Вікторович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: детермінанти та способи вчинення злочинів у сфері обороту житлової нерухомості; попередження злочинів у сфері обороту житлової нерухомості; протидія організованій, корисливій та корисливо-насильницькій злочинності.

Д’ячкова
Марія Олегівна

асистент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: детермінація злочинності; кримінологічне вивчення засобів масової інформації; запобігання злочинності; запобігання кіберзлочинності.

Чернишов
Георгій Михайлович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: кримінологія, проблематика причин злочинності, економічна злочинність, організована та професійна злочинність, проблеми боротьби з корупцією, фінансове шахрайство, проблеми інституту кримінальних покарань.

Головчук
Віталій Анатолійович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: кримінологія, кримінально-виконавче право, сучасні пенітенціарні системи, проблематика причин злочинності, кримінально-правова охорона порядку виконання судових рішень

Соболєва
Лариса Григорівна

старший лаборант
кафедри

Сидорчук
Оксана Олександрівна

лаборант
кафедри

Кривешко
Владислав Сергійович

старший лаборант
кримінологічної лабораторії

Драчук
Владислав Максимович

лаборант
кримінологічної лабораторії
Персоналії Кафедри Кримінології та Кримінально-Виконавчого Права

Бібліографія Кафедри Кримінології

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Дрьомін Віктор Миколайович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор
  1. Противоправное поведение несовершеннолетних: генезис и ранняя профилактика   Миллер А.И. Противоправноеповедение несовершеннолетних: генезис и ранняя профилактика (Раздел на с.97-108).  - Киев: «Наукова Думка», 1985. – С.97-108. – 149 с.
  2. Проблемы вхождения Украины в европейское правовое пространство : Коллект. монография под. ред. Кивалова С.В.,  Черкеса М. Е. / Розділ: Теоретические и практические проблемы имплементации Европейских пенитенциарных правил в уголовно-исполнительное законодательство Украины  – О. : Юрид. лит-ра. – 1999. – С. 47-67.
  3. Социально-правовые аспекты терроризма :  я Коллект. монография / под ред. М. Е. Черкеса / Розділ:  Криминальный террор в социальном механизме воспроизводства преступности   – О. : Фенікс, 2003. – С. 193-212. – 234 с.
  4. Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: Коллект. монография под ред. В.Н. Дрёмина / Розділ:  Преступность как объект криминологического изучения  – О. : Фенікс, 2007. – С. 4-81.- 279 с.
  5. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества: монография. - О. : Юрид. лит-ра. – 2009. –  616 с.
  6. Профилактика правонарушений // Учебно-методическое пособие: Одесса: ОГУ, 1977. – 38 с. (в соавторстве)
  7. Криминология // Учебно-методические материалы  Одесса: изд-во ОГУ им. Мечникова, 1982. – С. 32.
  8. Криминология: сборник учебно-методических материалов Одесса: изд-во ОГУ им. Мечникова, 1985. – 43 с.
  9. Исправительно-трудовое право : учебно-методическое пособие  Одесса: изд-во ОГУ им. Мечникова, 1994. – 37 с.
  10. Кримінологія: навчально-методичний посібник   (В.О. Туляков, Н.А. Орловська) відп. ред. Дрьомін В.М. – О. : Юрид. л-ра, 2003. – 172 с.
  11. Кримінально-виконавче право : навч.-метод. посіб. (Стефанов С.О., Березовський А.А. ) за заг. ред. Стефанова С.О.О. : Юрид. л-ра, 2004. – 123 с.
  12. Дрьомін В.М. Зарубіжні пенітенціарні системи : навчально-методичні матеріали   (Д.В. Ягунов) О., 2007. – 37 с. (у співавторстві)
  13. Кримінологія. Загальна частина: навч.-метод. посіб. / відп. ред. Дрьомін В.М. – О. : Фенікс, 2009. – 52 с.
  14. Кримінологія. Особлива частина: навч.-метод. посіб. / відп. ред. Дрьомін В.М.  О. : Фенікс, 2009. – 78 с.
  15. Кримінально-виконавче право : навч.-метод. посіб. - О.: Фенікс. – 2011. – 144 с.
  16. Міжнародно-правовий захист прав людини: навчально-методичний посібник . - Одеса: Фенікс, 2011.- 76 с.
  17. Дрьомін В.М. Кримінологія: навчально-методичний посібник (для студентів факультету заочного та вечірнього навчання) / В.М. Дрьомін, Ю.О. Стрелковська. - О: ВМВ, 2013. – 100 с. (5,85 д.а.)
  18. Дрьомін В.М. Політична кримінологія : навчально-методичний посібник (для студентів факультету правової політології та соціології) / Дрьомін В.М. Стрелковська Ю.О. - О: Юрид. л-ра. – 2014. (5 д.а.) (у співавторстві)
  19. Дремин В.Н. Преемственность криминогенных ситуаций при рецидиве преступлений. // В сб.: Проблемы правововедения, вып.40. – Киев, 1979. – С.107-114. (соавтор - Зелинский А.Ф
  20. Дремин В.Н. Рецензия на книгу А.Ф. Зелинского «Рецидив преступлений: структура, связи, прогнозирование» Харьков: Вища школа, 1980.  (Соавтор - Додин Е.В.) Радянське право. – 1981. -  № 9. – С. 87-88
  21. Дремин В.Н. Изучение криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних.  В сб.: Проблемы социалистической законности. – Харьков: Вища школа, 1982
  22. Дремин В.Н. К вопросу о предупреждении криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних.  В сб.: Проблемы профилактики административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. – Киев: НИ и РИО КВШ ВМД СССР, 1982
  23. Дремин В.Н. О причинах выбора несовершеннолетними правонарушителями среды общения из числа ранее судимых лиц // Вопросы борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность: межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Марцева А.И. – Омск : изд-во ОВШМ МВД России, 1984. – С. 137-143.
  24. Дремин В.Н. О механизме криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних Вопросы теории и практики предупреждения преступлений : межвузовский сборник / Ответ. ред. Г.М. Чечель. – Барнаул : изд-во Алтайского ун-та, 1986. – С. 126-134.
  25. Дремин В.Н. Классификация поощрительных норм, применяемых к лицам, лишенным свободы (соавтор -  А.Ф. Сизый) Актуальные проблемы исправительно-трудового права (теория и практика) : сб. науч. статей. – Рязань : изд-во РВШ МВД СССР, 1989. – С.37-48.
  26. Дремин В.Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимыми лицами как криминогенный фактор Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними : сб. науч. статей / Под ред. Долговой А.И. – М. : Изд-во ВНИИ при Генеральной прокуратуре СССР. – 1989. – С. 162-167.
  27. Дремин В.Н. Зона отчуждения // Знамя коммунизма. – 1990. - № 43. - С. 3
  28. Дремин В.Н. Проблемы криминалистической профилактики преступлений Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе : сб. науч. статей. – О., 1993. – С. 129-133.
  29. Дремин В.Н. Современные стратегии предупреждения преступности Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 1994. – Вип.1. – С.170-175.
  30. Дремин В.Н. Ограничение преступности: международный опыт Юридический вестник. – 1994. – №3. – С.44-46.
  31. Дремин В.Н. Уголовный терроризм как фактор организованной преступности Юридична освіта і правова держава : зб. наук. праць. – О., 1997. – С. 219-224.
  32. Дремин В.Н. Террористическая деятельность организованных преступных групп // Весы фемиды. – 1998. – № 2. – С. 11-14.
  33. Дремин В.Н. Права осужденных: стандарты и реальность Юридический вестник. – 1998. – № 4 – С. 125-130.
  34. Дремин В.Н. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом (Н.А. Дрёмина, С.А. Зелинский) Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 1998. – № 5. – С. 151-159.
  35. Дремин В.Н. Правовая природа и применение международных стандартов обращения с заключенными Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 1999. – № 6. – С. 3-8.
  36. Дрьомін В.М. Терористичні форми організованої злочинності Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей): зб. наук. праць. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1999. – С. 57-58.
  37. Дремин В.Н. Маргинальная личность: проблемы самоидентификации и насилие в семье // Громадська програма співробітництва по запобіганню насильства в сім’ї. – 1999. – С. 53-58.
  38. Дремин В.Н. Лишение свободы: пенитенциарные и криминологические проблемы // Юридический вестник. – 1999 – № 1. – С. 35-37.
  39. Дремин В.Н. Социальная стратификация и преступность (к вопросу о криминализации общества) // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2000. – № 8. – С. 299-305.
  40. Дрьомін В.М. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2000. – № 6. – С. 27-31.
  41. Дремин В.Н. Социально-психологический механизм воспроизводства терроризма // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2000. – № 8. – С. 78-83.
  42. Дремин В.Н. Преступность как объект системного анализа // Актуальні проблеми держави i права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2000. – № 7. – С. 242-255.
  43. Дрьомін В.М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 1. – С. 160-162.
  44. Дрьомін В.М. Динаміка та структура застосування покарань, не пов'язаних із позбавленням волі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 2. – С. 28-30.
  45. Дрьомін В.М. Деякі питання удосконалення діяльності органів, що виконують покарання, не пов’язані із позбавленням волі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 3. – С. 56-59.
  46. Дрьомін В.М. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції // Право України. – 2000. – № 12. – С. 120 – 123.
  47. Дремин В.Н. Идеи социальной реабилитации в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред С.В. Ківалов. – 2000. – № 9. – С. 423-426.
  48. Дремин В.Н. «Отмывание» доходов: проблема законодательного определения // Юридический вестник. – 2000. – №2. – С. 80-81.
  49. Дремин В.Н. Безработица как фактор воспроизводства преступности // Актуальні проблеми держави i права : зб. наук. праць / Редкол. : С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2000. – №9. – С. 77-81.
  50. Дрьомін В.М. Репродукування тероризму: соціально-психологічний механізм // Тероризм і боротьба з ним (аналітичні розробки пропозиції наукових та практичних працівників. – Т. 19. – К., 2000. – С. 199-202.
  51. Дремин В.Н. Криминологическая политика в сфере борьбы с организованной преступностью (соавтор -  С.В. Кивалов) // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія та практика). Міжвідомчий науково-дослідний центр / Голов. ред. Я.Ю. Кондратьєв. – Київ, 2001. – № 4. – С. 28-33.
  52. Дрьомін В.М. Зменшення тюремного населення: пошук нових шляхів // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – Вип. 10-11. – С.238-244.
  53. Дрьомін В.М. Інститут пробації в зарубіжному законодавстві // Вісник прокуратури України. – 2001. – №3. – С. 97-101.
  54. Дрьомін В.М. Деякі міжнародно-правові механізми боротьби з відмиванням доходів, здобутих злочинним шляхом // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – Вип. 12. – C. 290-294.
  55. Дрьомін В.М. Кримінальна ідеологія як фактор відтворення злочинності // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – Вип. №11. – С. 499-505.
  56. Дремин В.Н. Конституционные основы уголовно-исполнительного законодательства // Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція. – Б-ка журн. «Юридический вестник». – О. : Юрид. л-ра, 2001. – С.303-308.
  57. Дремин В.Н. Этическая природа преступности (к вопросу о криминализации социального поведения) // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол. : С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – Вип.14 – С.21-27.
  58. Дремин В.Н. Интернет как предмет информационной криминологии и фактор воспроизводства преступности // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – Вип.15. – С. 287-293.
  59. Дремин В.Н. Террор как метод организованной преступности // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Специальный выпуск, 2002. – С. 140-142
  60. Глобализация информационных систем как фактор глобализации преступности // Інформаційні технології та безпека : збірн. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 1. – С. 54-61.
  61. Дремин В.Н. Преступность и её организованные формы как социальная практика // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2003. – С. 12-25.
  62. Дремин В.Н. Организованная преступность и криминальная культура: механизмы взаимодетерминации // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2003. – С. 78-88.
  63. Дремин В.Н. Общественное мнение о коррупции в судебных и правоохранительных органах // Коррупция: региональные и отраслевые тенденции: сб. науч. статей. / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2003. – С. 108-115.
  64. Дремин В.Н. К вопросу о предмете информационной криминологии  // Інформаційні технології та безпека: Збірник наукових праць - Вип.3. - Київ, 2003. -  С.52-62. 
  65. Crime and its organized forms as a type of social practice // In: Organized Crime, Trafficking, Drugs: Selected papers presented at the Annual Conference of the European Society of Criminology. – Helsinki, HEUNI, 2003. – P.48-49.
  66. Дремин В.Н. Миграция и проблемы обеспечения криминологической безопасности в Причерноморском регионе // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Фенікс, 2004. – Вип. 20. – С. 123-131.
  67. Дремин В.Н. Борьба с международным терроризмом в контексте прав человека // Международное право после 11 сентября 2001 года : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, М.Е. Черкеса. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2004. – С. 71-83.
  68. Дрьомін В.М. Застосування пробації як засіб декриміналізації суспільства // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – № 25. – С. 372-377.
  69. Дремин В.Н. Международный и национально-правовой антитеррористический финансовый режим (соавтор - Н.А. Зелинская) // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – № 26. – С. 164-183.
  70. Дремин В.Н. Коррупционная практика: актуальные вопросы уголовно-правового воздействия // Правовые проблемы противодействия организованной преступности : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2005. – С. 99-109.
  71. Дрьомін В.М. Особливості формування кримінальної субкультури // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – Вип. 25 – С.21-27.
  72. Дремин В.Н. Информационная мегасреда в механизме криминализации общества // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – Вип.27. – С.203-208.
  73. Дремин В.Н. Насилие в механизме криминализации общества // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – Вип.29. – С.532-537.
  74. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика и предметная деятельность // Наукові праці ОНЮА. – Т. 5. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – С. 251-261.
  75. Дремин В.Н. Права человека и криминализация общества (о негативных аспектах борьбы с преступностью) // Права человека и борьба с преступностью : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2006. – С. 23-37.
  76. Дрьомін В.М. Основні напрямки державної кримінологічної політики у механізмі декриміналізації суспільства // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – Вип. 30. – С.193-198.
  77. Дремин В.Н. О некоторых философских проблемах криминологии // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2007. – С. 53-67.
  78. Дрьомін В.М. Еволюція покарань в контексті превентивних можливостей: від позбавлення волі до пробації // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – № 32 – С.265-271.
  79. Дремин В.Н. Социальные функции криминологии: история и современность // Юридический вестник. – 2007. – №4. – С. 119-130.
  80. Дремин В.Н. Социальный механизм воспроизводства и самодетерминации преступности // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов.– О. : Фенікс, 2007. – Вип. 32. – С. 73-83.
  81. Дремин В.Н. Институционализация преступности и институциональная криминология: концептуальные подходы // Сучасна кримінологія та проблеми протидії злочинності : зб. наук. праць / Під ред. М.Ф. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2008. – С.54-70.
  82. Дремин В.Н. Кого и за что карает государство?       // Митна справа. – 2009. – № 1 (часть вторая). – С.92-93.
  83. Дрьомін В.М. Кримінологічні основи удосконалення діяльності органів кримінальної юстиції // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – №46. – С. 445-455.
  84. Дрьомін В.М. Інституціональна теорія відтворення та протидії злочинності // Право України. – 2009. – № 7. – С. 45-51.
  85. Дрьомін В.М. Каральна політика держави та проблеми деїнституціалізації  тюремного середовища // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра. – 2009. – № 47.– С. 131-155.
  86. Дремин В.Н. Институциональные механизмы противодействия преступности // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра. – 2010. – № 54.– С. 312-317
  87. Дрьомін В.М. Інституціональна концепція злочинності як методологічна теорія // Актуальні проблеми політики / / Гол. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І.Кормич. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»; Південноукраїнський центр гендерних проблем. - 2010. - Вип. 40. – С. 36-44
  88. Дремин В.Н. К вопросу о предмете институциональной криминологии: от криминальных практик к социальному институту // Митна справа, 2010. - № 6. – С. 68-73
  89. Дремин В.Н. Глобализация преступности и международная кримінология // Зб. наук. праць «Міжнародна кримінологія: стан і перспективи» / Б-ка журналу «Юридичний вісник». – Одеса: Фенікс. 2010. – С. 280-322
  90. Дремин В.Н. Институциональный кризис и криминализация власти в транзитивном обществе: политико-криминологический анализ // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том ІХ. – Одеса: Юридична література, 2010. – С. 105-120
  91. Дрьомін В.М. Формування тіньової економіки у сфері господарської діяльності як соціального інституту // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць : зб. наук. праць / Гол. ред.: С.В. Ківалов; відп. за вип.. Дрьомін В.М.–– О. : Юрид. л-ра. – 2010. – № 56.–С. 23-33.
  92. Дрьомін В.М. Праксеологічний підхід до пізнання злочинності // Шлях до кримінології: збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. - К., 2010. – С. 104-127
  93. Дремин В.Н. Глобализация и корпоративизация преступности как предмет международной криминологии //       Актуальні проблеми кримінального права, процессу та криміналістики: матеріали ІІ-й міжнародної науково-практичної конференції. Том 1. Одеса: Фенікс, 2010. – С.95-99.
  94. Дрьомін В.М. Соціальна аномія як кримінологічний феномен // Актуальні проблеми політикі: зб. наукових праць / гол.ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І.Кормич. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»; Південноукраїнський центр гендерних проблем. - 2011. - Вип. 42. – С. 230-241
  95. Дрьомін В.М. Механізми інтернаціоналізації злочинності та сучасні проблеми протидії // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Гол.ред. : С.В. Ківалов; відп. за вип.. Дрьомін В.М.–. – О. : Юрид. л-ра. – 2011. – №57.– С. 312-317
  96. Дремин В.Н. Деинституционализация и криминализация власти как факторы делигитимации современного государства // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Гол.ред. : С.В. Ківалов; відп. за вип.. Дрьомін В.М.– О. : Юрид. л-ра. – 2011. – № 58.– С.       31-42
  97. Дрьомін В.М. Концептуальні основи теорії інституціоналізації кримінальних практик як предмета інституціональної кримінології   // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Гол.ред. : С.В. Ківалов; відп. за вип.. Дрьомін В.М.– О. : Юрид. л-ра. – 2011. – № 59.– С.       27-39
  98. Дрьомін В.М. Кримінальна глобалізація: від транснаціонального злочину до транснаціональної злочинності // Юридичний вісник. - № 1. - 2011. – С. 34-40
  99. Дрьомін В.М. Концептуальні основи теорії інституціоналізації як предмета інституціональної кримінології  / Дрьомін В.М. // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Гол.ред. : С.В. Ківалов; відп. за вип. Дрьомін В.М.– О. : Юрид. л-ра. – 2011. – № 59.– С. 27-39. (0,8 д.а.)
  100. Дремин В.Н. Организованная преступность, терроризм и бизнес: международно-правовые и криминологические аспекты / Дремин В.Н., Зелинская Н.А.// Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Гол.ред. : С.В. Ківалов; відп. за вип.. Дрьомін В.М.– О. : Юрид. л-ра. – 2011. – № 60.– С. 34-43. (0,7 д.а.)
  101. Дремин В.Н. Теоретические основы концепции преступной деятельности в криминологии // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 65 / Гол. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. - С. 527-539. (0,88 д.а.).
  102. Дремин В.Н. Становление и развитие криминологического институционализма // Hayкові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. XI / Гол. ред.. С. В. Ківалов; відп. за вип. В. М. Дрьомін. — Одеса : Юридична література, 2012. — С. 374-389. (1,11 д.а.).
  103. Дрьомін В.М. Злочинність у транзитивному суспільстві // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 67 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.). Відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – Депонований рукопис ( 0,7 д.а.).
  104. Дрьомін В.М. «Офіційна» та фактична злочинність: кримінологічний аналіз // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 68 / Гол. ред.. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – Депонований рукопис (0,86 д.а.).
  105. Дремин В.Н. Институционализация и фрагментация преступности и задачи современной криминологии // В сб. научн. статей «Правовая и криминологическая культура в механизме противодействия преступности / Библиотека журнала «Юридический вестник». / Отв. ред.. проф.. Долгова А.И., проф. Дрёмин В.Н. - Одесса: Феникс, 2012. – Депонований рукопис (0,35 д.а.).
  106. Дрьомін В.М. Криміногенність соціальної стратифікації: «нові» маргінали в структурі організованої злочинності / В.М. Дрьомін, Ю.О. Стрелковська // Право України. – 2013. - № 3-4. – С. 405-413. (0,7 д.а.)   (у співавторстві)
  107. Дрьомін В.М. Правова доктрина України: у 5 т. - Том 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред.. В.Я. Тація, В.І. Борісова / Підрозділ: В.М. Дрьомін. Інституціональна концепція злочинності. – Х.: Право, 2013. – С. 532-552. (1,2 д.а.).
  108. Дрёмин В.Н. Иституциональная методология в изучении преступности / В.Н. Дрёмин / Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 70 / Гол. ред.. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. - С. 54-67. (0, 75 д.а.)
  109. Дрёмин. В.Н. Методологические вопросы формирования институциональной криминологии // В.Н. Дрёмин / // Hayкові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 13 / Гол. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. В. М. Дрьомін. — Одеса : Юридична література, 2013. — С. 278-283 (1,1 д.а.)
  110. Дрьомін В.М. Діяльнісна методологія у вивченні злочинності. / Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 74 / Гол. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. (0,7 д.а.)
  111. Дрьомін В.М. Деінституціоналізація влади як криміногенний фактор // Юридичний вісник. -       № 6. - 2014. (0,8 д.а.)
  112. Дрёмин В.Н. Самовоспроизводство преступности в механизме криминализации общества // Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція № 11/2014. (0,6 д.а.)
  113. Дрьомін В.М. Роль комунікативно-інформаційної сфери в інституціоналізації злочинності: методологічні питання / Електронне наукове фахове видання "Юридичний науковий електронний журнал" № 6/2014 / Режім доступу: www.lsej.org.ua (1 д.а.)
  114. Дрёмин В.Н. Криминальная культура в механизме детерминации организованной преступности // Вісник Запорізького національного університету. Серия: Юриспруденція № 4/2014. (0,6 д.а.)
  115. Дрьомін В.М. Соціальна аномія як криминологичний феномен // Електронне наукове фахове видання "Порівняльно-аналітичне право" , № 6/2014 // Режім доступу: http://www.pap.in.ua (0,7 д.а.)
  116. Дремин В.Н. Наука в Южном регионе Украины (1971-2011). Раздел - Национальный университет «Одесская юридическая академия» (в соавторстве) // / Александров Б.Г., Алексеенко Т.Л., Андреев В.И., Андронатти С.А. [и др.]; ред. С.А. Андронати ; Южный научный центр НАН Украины и МОНМС Украины. – Одесса : Фенікс, 2012. – С.295-341. – (1,8 д.а.).
  117. Дремин В.Н. О правовом воспитании рабочей молодежи в условиях научно-технического прогресса // Тезисы докладов и сообщений на республиканской научной конференции 24-26 октября 1978 г. в г. Одессе. – Одесса, 1978. – С.98-100.
  118. Дремин В.Н. Борьба с криминогенным влиянием ранее судимых лиц на молодежь и подростков // Тезисы докладов республиканской научно-практической конференции / Одесса, 1980. – С.67-68.
  119. Дремин В.Н. Нравственное воспитание как средство предупреждения преступности несовершеннолетних // Тезисы докладов межобластной научно-практической конференции молодых ученых, посвященной 66-й годовщине образования СССР. – Одесса: ОГУ, 1983. С.200.
  120. Дремин В.Н. Поиски новых форм связи НИРС с практикой // Тезисы докладов научно-практической конференции «Роль университетов в подготовке кадров высшей квалификации» (Москва, ВДНХ СССР, 6-8 декабря 1983 г.). – Москва, 1983. – С. 145-146.
  121. Дремин В.Н. Правовые и социально-психологические последствия уголовного наказания // Тезисы докладов на межвузовской научно-практической конференции. – Одесса, 1987. – С.55.
  122. Дремин В.Н. Политическое и маргинальное поведение: криминологический ракурс // Политология и социально-политические процессы в советском обществе : тезисы докладов и выступлений на Всесоюзной научно-практической конференции ( м. Одеса, 25-27 апреля ). – О., 1991. – С. 94-96.
  123. Дремин В.Н. Новые ориентиры в уголовно-исполнительной политике // Проблеми боротьби зі злочинністю в Україні : тези доповідей і повідомлень на республіканській науковій конференції. – Київ, 1992. – С. 127-129.
  124. Дрьомін В.М. Кримінологія: криза чи відродження?       // Україна: становлення незалежності : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Одеса, 1993. – С. 70-72.
  125. Дрьомін В.М. Політичні аспекти боротьби із злочинністю // Проблеми сучасної політики та шляхи її здійснення. Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доп. та наук. повідомлень. – Одеса, 1993. – С. 55-59.
  126. Дрьомін В.М. Проблеми побудови національної держави та транснаціональна злочинність // Українське національне відродження : проблеми, прогнози, державна політика : зб. тез виступів. – Одеса, 1995. – С. 44-45.
  127. Дремин В.Н. Международное сотрудничество и проблемы реформирования законодательства в сфере борьбы с экономической преступностью (соавтор - С.В. Кивалов) // Материалы международной науч.-практ. конф.. – Харьков, 1998. – С. 162-169 .
  128. Дрьомін В.М. Культурологічний механізм формування кримінального середовища неповнолітніх // Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць за матеріалами конференції, присвяченої 80-й річниці від заснуваня державного показового дитячого містечка імені III Комінтерну в Одесі. – О. : Юрид. л-ра , 2001. – С.3-9.
  129. Дремин В.Н. Преступная организация и банда: проблемы разграничения // Новий кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення : материалы международной научно-практической конференции «Питання застосування нового кримінального кодексу України». – Харків, 2002. – С. 180-182.
  130. Дрьомін В.М. Сучасний бандитизм: окремі кримінологічні та кримінально-правові аспекти // Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України : матер. міжнар.-практ. семінару (Харків, 1-2 жовтня 2002 р.) / За заг. ред. Сташиса В.В. – Х. : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – С. 233-236.
  131. Дремин В.Н. Вторичная преступная деятельность в механизме воспроизводства преступности // Правове життя сучасної України : зб. тез доп. 10-ї ювілейної звітної наук. конф. професорсько-викладацького і аспірантського складу ОНЮА (Одеса, 27-28 квітня 2007 р.). – О. : Фенікс, 2007. – С. 322-326.
  132. Дремин В.Н. Лишение свободы в механизме уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних преступников // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі : матеріали Міжнародної наук. конф. (Одеса, 21-22 вересня 2007 р.). – О. : Фенікс, 2007. – С. 310-315.
  133. Дремин В.Н. Тенденции развития института уголовной ответственности за организованные формы преступной деятельности во внешнеэкономической сфере в уголовном законодательстве Украины   // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке : материалы Пятой международной научно-практической конференции (Москва, 24-25 января 2008 г.) – М. : Проспект, 2008. – 528 с. – С. 499-503. – 0,3 д.а. (соавтор - Т.В. Мельничук)
  134. Дремин В.Н. Криминальные практики в структуре социальных практик: криминологические проблемы // Правове життя сучасної України : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції / Відп. ред. проф. Ю.М. Оборотов // Одеська націон. юрид. акад. – О. : Фенікс, 2008. – С. 401-403.
  135. Дремин В.Н. Правопорядок и преступность: механизмы институциональной взаимодетерминации // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри : тези Міжнародної наук.-практ. конф. / За заг. ред.. Ю.М.Оборотова. – О. : Фенікс, 2008. – С. 192-195.
  136. Дремин В.Н. Криминогенность транзитивных обществ (криминологические последствия распада СССР) // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнародної наук. конф. / Відп. ред. проф. Ю.М. Оборотов // Одеська націон. юрид. акад. – О. : Фенікс, 2009. – С. 603 - 604
  137. Дрьомін В.М. Альтернативні покарання в механізмі деїнституціоналізації  в’язниці та перспективи створення служби пробації  в Україні // В кн.: Керівник, учений, педагог… Збірник матеріалів, присвячених 60-річчю з дня народження Георгія Радова / За заг. ред. В.П. Пєткова. – Кировоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2009. – С. 155-186.
  138. Дремин В.Н. Институционализация криминальных практик: криминологическая трактовка концепции «габитуса» Пьера Бурдье // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Одеса: Фенікс, 2009. – С.64-67.
  139. Дрьомін В.М. Соціально-психологічні чинники інституціоналізації злочинності // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу (м.Одеса, 21-22 травня 2010 р.) Відп. ред. д-р юрид. наук проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010. - С. 533-534.
  140. Дрьомін В.М. Інстітуційний підхід до вивчення злочинності та криміналізації суспільства // Правовий розвиток України у сучасному світі. Тези наукових робіт учасників V науково-практичної конференції професрько-викладацького складу Міжнародного гуманитарного університету. Одеса, 2010 – С.151 – 154.
  141. Дрьомін В.М. Інституціональна методологія дослідження механізму відтворення злочинності       // Правове життя сучасної України: матеріали доповідей Міжнародної міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (20-21 травня 2011 р.). Том 2. / Відп. ред. В.Н. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2011. – С. 264-266.
  142. Дрьомін В.М. Злочинність як загроза інституціональної структури суспільства та правам людини // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали круглого столу 18 лютого 2011 р. – Одеса, 2011. – С.19-21.
  143. Дремин В.Н. Теоретико-методологические проблемы развития криминологии // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права: матеріали Ш-ї міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» // Одеса: Фенікс, 2011 - С.95 – 99 (0,2 д.а.)
  144. Дрьомін В.М. Кримінологічна праксеологія як предмет кримінології // Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (20-21 квітня 2012 р.) Том 2. / Відп. ред. В.Н. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2012.– С. 307-310.
  145. Дремин В.Н. Совершенствование практики исполнения уголовных наказаний в Украине в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 221-238. (0,83 д.а.).
  146. Дремин В.Н. Доктринальные основы изучения преступности // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 248-250. (0,3 д.а.).
  147. Дрёмин В.Н. Девальвация культурных ценностей и общество аномии: современные механизмы детерминации преступности /В.Н. Дрёмин / Духовні засади сучасного правогенезу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «IX Прибузьки юридичні читання» (29-30 листопада 2013 р.)(0,2 д.а.)
  148. Дрёмин В.Н. Призонизация как социальная и криминологическая практика / В.Н. Дрёмин / Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2013 р.) /. – Одеса:Феникс.- С. 373-375 (0,2 д.а.).
  149. Дрёмин В.Н. Проблема целостности личности в криминологическом контексте // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького (Одеса, 16-17 травня 2014 р.) Т.1 / Відп. ред. д-р       юрид. наук, проф. В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 617-620
  150. Дрьомін В.М. Сучасні проблеми декриміналізації суспільства // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса,) : у 2 т. Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 253-255.
  151. Дремин В.Н. У преступности – не женское лицо? (соавтор - Ж.В. Мандриченко) // Слово. – 2000. - № 50. – 15 дек. – С. 6.
  152. Дремин В.Н. Международные проекты в ОНЮА: права человека и уголовная юстиция // Слово . − 2002. − 20 декабря (№ 47). − С. 3.
  153. International Standards of Human Rights in the Sphere of Criminal Justice and Penitenciary System: Academic Program. ( Zelinskaya N.A., Pashkovsky N.I., Yagunov D.V.) Odessa : Odessa National Academy of Law, 2007. – 54 p.
  154. International Co-operation Specialist Training Systems in Sphere of Human Rights Standards for the Organs of Criminal Justice and the Penitentiary System // Conference Proceedings : The Role of Higher Education in the Development of Democracy and an Open Society. – Kyiv, 1999. – P. 78-79.
  155. International law:Collected methodcal materials // Odessa NationalAcademiaof Law. Odessa, 2010. - 247 p.
  156. Terrorism Forms of Organized Crime // Problems of Fighting Organized Crim in the Regions (based on the materials of Kharkiv and Poltava regions)// Kharkiv : Kharkiv Center for the Stady of Organized Crime Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine . – 1999. – P. 57-58.
  157. Organized Crime and Corruption in Ukraine as a System Phenomenon // Organized Crime, Trafficking, Drugs. – Helsinki , HEUNI, 2004. – P.49-60.
  158. Дрёмин В.Н. Иституциональная методология в изучении преступности  / В.Н. Дрёмин / Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 70 / Гол. ред..  С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. - С. 54-67.
  159. Дрёмин. В.Н. Методологические вопросы формирования институциональной криминологии / В.Н. Дрёмин // Hayкові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 13  / Гол. ред..  С. В. Ківалов; відп. за вип. В. М. Дрьомін. — Одеса : Юридична література, 2013. — С. 278-283.
  160. Дрьомін В.М., Стрелковська Ю.О. Криміногенність соціальної стратифікації: «нові» маргінали в структурі організованої злочинності / В.М. Дрьомін, Ю.О.Стрелковська //  Право України. – 2013. - №3-4. – С. 405-413.
  161. Дрьомін В.М. Діяльнісна методологія у вивченні злочинності. / Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 74 / Гол. ред..  С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014.
  162. Дрьомін В.М. Деінституціоналізація влади як криміногенний фактор // Юридичний вісник. -  № 6. -  2014.
  163. Дрёмин В.Н. Самовоспроизводство преступности в механизме криминализации общества // Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція № 11/2014.
  164.  Дрьомін В.М.  Роль комунікативно-інформаційної сфери в інституціоналізації злочинності: методологічні питання / Електронне наукове фахове видання "Юридичний науковий електронний журнал" № 6/2014 / Режим доступу: www.lsej.org.ua
  165. Дремин В.Н. Криминальная культура в механизме детерминации организованной преступности // Вісник Запорізького національного університету. Серия: Юриспруденція № 4/2014.
  166. Дрьомін В.М. Соціальна аномія як криминологичний феномен // Електронне наукове фахове видання "Порівняльно-аналітичне право", № 6/2014 // Режим доступу: http://www.pap.in.ua
  167. Дрьомін В.М. Злочинність як соціальна практика: теоретико-методологічне обгрунтування  / В.М. Дрьомін // Електронне наукове фахове видання "Порівняльно-аналітичне право" – 2015. - №6. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    www.pap.in.ua
  168.  Дрьомін В.М. Злочинність як предметна діяльність / В.М. Дрьомін // Електронне наукове фахове видання "Юридичний науковий електронний журнал" .   – 2015. - №3. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lsej.org.ua
  169. Дрьомін В.М. Інституціоналізм як кримінологічна теорія і метод дослідження злочинності  / В.М. Дрьомін // Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник" №1/2015.
  170. Дрьомін В.М. Деякі питання кримінологічної політики у системі протидії злочинності / В.М. Дрьомін // Науково-практичний журнал "Юридичний вісник" №4/2015.
  171. Кримінально-виконавче право: навчально-методичний посібник / Дрьомін В.М., Марчук А.І., Черкасов С.В. - Одеса:  Фенікс, 2015. - 148с.
  172. Дрьомін В. М. Кримінологічний вимір інституціональної структури суспільства / В. М. Дрьомін // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 235-237. (0,2 д.а.).
  173. Зелінська Н.А., Дрьомін В.М. Внесок професора А.Ф. Зелінського у розвиток вітчизняної кримінологічної науки (до 50-річчя створення кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та 90-річчя з дня народження професора А. Ф. Зелінського) / Н.А. Зелінська, В.М.  Дрьомін// Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50 річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчо- го права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2016. – С. 36-41. (0,5 д.а.).
 1. Противоправное поведение несовершеннолетних: генезис и ранняя профилактика   Миллер А.И. Противоправноеповедение несовершеннолетних: генезис и ранняя профилактика (Раздел на с.97-108).  - Киев: «Наукова Думка», 1985. – С.97-108. – 149 с.
 2. Проблемы вхождения Украины в европейское правовое пространство : Коллект. монография под. ред. Кивалова С.В.,  Черкеса М. Е. / Розділ: Теоретические и практические проблемы имплементации Европейских пенитенциарных правил в уголовно-исполнительное законодательство Украины  – О. : Юрид. лит-ра. – 1999. – С. 47-67.
 3. Социально-правовые аспекты терроризма :  я Коллект. монография / под ред. М. Е. Черкеса / Розділ:  Криминальный террор в социальном механизме воспроизводства преступности   – О. : Фенікс, 2003. – С. 193-212. – 234 с.
 4. Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: Коллект. монография под ред. В.Н. Дрёмина / Розділ:  Преступность как объект криминологического изучения  – О. : Фенікс, 2007. – С. 4-81.- 279 с.
 5. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества: монография. - О. : Юрид. лит-ра. – 2009. –  616 с.
 6. Профилактика правонарушений // Учебно-методическое пособие: Одесса: ОГУ, 1977. – 38 с. (в соавторстве)
 7. Криминология // Учебно-методические материалы  Одесса: изд-во ОГУ им. Мечникова, 1982. – С. 32.
 8. Криминология: сборник учебно-методических материалов Одесса: изд-во ОГУ им. Мечникова, 1985. – 43 с.
 9. Исправительно-трудовое право : учебно-методическое пособие  Одесса: изд-во ОГУ им. Мечникова, 1994. – 37 с.
 10. Кримінологія: навчально-методичний посібник   (В.О. Туляков, Н.А. Орловська) відп. ред. Дрьомін В.М. – О. : Юрид. л-ра, 2003. – 172 с.
 11. Кримінально-виконавче право : навч.-метод. посіб. (Стефанов С.О., Березовський А.А. ) за заг. ред. Стефанова С.О.О. : Юрид. л-ра, 2004. – 123 с.
 12. Дрьомін В.М. Зарубіжні пенітенціарні системи : навчально-методичні матеріали   (Д.В. Ягунов) О., 2007. – 37 с. (у співавторстві)
 13. Кримінологія. Загальна частина: навч.-метод. посіб. / відп. ред. Дрьомін В.М. – О. : Фенікс, 2009. – 52 с.
 14. Кримінологія. Особлива частина: навч.-метод. посіб. / відп. ред. Дрьомін В.М.  О. : Фенікс, 2009. – 78 с.
 15. Кримінально-виконавче право : навч.-метод. посіб. - О.: Фенікс. – 2011. – 144 с.
 16. Міжнародно-правовий захист прав людини: навчально-методичний посібник . - Одеса: Фенікс, 2011.- 76 с.
 17. Дрьомін В.М. Кримінологія: навчально-методичний посібник (для студентів факультету заочного та вечірнього навчання) / В.М. Дрьомін, Ю.О. Стрелковська. - О: ВМВ, 2013. – 100 с. (5,85 д.а.)
 18. Дрьомін В.М. Політична кримінологія : навчально-методичний посібник (для студентів факультету правової політології та соціології) / Дрьомін В.М. Стрелковська Ю.О. - О: Юрид. л-ра. – 2014. (5 д.а.) (у співавторстві)
 19. Дремин В.Н. Преемственность криминогенных ситуаций при рецидиве преступлений. // В сб.: Проблемы правововедения, вып.40. – Киев, 1979. – С.107-114. (соавтор - Зелинский А.Ф
 20. Дремин В.Н. Рецензия на книгу А.Ф. Зелинского «Рецидив преступлений: структура, связи, прогнозирование» Харьков: Вища школа, 1980.  (Соавтор - Додин Е.В.) Радянське право. – 1981. -  № 9. – С. 87-88
 21. Дремин В.Н. Изучение криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних.  В сб.: Проблемы социалистической законности. – Харьков: Вища школа, 1982
 22. Дремин В.Н. К вопросу о предупреждении криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних.  В сб.: Проблемы профилактики административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. – Киев: НИ и РИО КВШ ВМД СССР, 1982
 23. Дремин В.Н. О причинах выбора несовершеннолетними правонарушителями среды общения из числа ранее судимых лиц // Вопросы борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность: межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Марцева А.И. – Омск : изд-во ОВШМ МВД России, 1984. – С. 137-143.
 24. Дремин В.Н. О механизме криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних Вопросы теории и практики предупреждения преступлений : межвузовский сборник / Ответ. ред. Г.М. Чечель. – Барнаул : изд-во Алтайского ун-та, 1986. – С. 126-134.
 25. Дремин В.Н. Классификация поощрительных норм, применяемых к лицам, лишенным свободы (соавтор -  А.Ф. Сизый) Актуальные проблемы исправительно-трудового права (теория и практика) : сб. науч. статей. – Рязань : изд-во РВШ МВД СССР, 1989. – С.37-48.
 26. Дремин В.Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимыми лицами как криминогенный фактор Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними : сб. науч. статей / Под ред. Долговой А.И. – М. : Изд-во ВНИИ при Генеральной прокуратуре СССР. – 1989. – С. 162-167.
 27. Дремин В.Н. Зона отчуждения // Знамя коммунизма. – 1990. - № 43. - С. 3
 28. Дремин В.Н. Проблемы криминалистической профилактики преступлений Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе : сб. науч. статей. – О., 1993. – С. 129-133.
 29. Дремин В.Н. Современные стратегии предупреждения преступности Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 1994. – Вип.1. – С.170-175.
 30. Дремин В.Н. Ограничение преступности: международный опыт Юридический вестник. – 1994. – №3. – С.44-46.
 31. Дремин В.Н. Уголовный терроризм как фактор организованной преступности Юридична освіта і правова держава : зб. наук. праць. – О., 1997. – С. 219-224.
 32. Дремин В.Н. Террористическая деятельность организованных преступных групп // Весы фемиды. – 1998. – № 2. – С. 11-14.
 33. Дремин В.Н. Права осужденных: стандарты и реальность Юридический вестник. – 1998. – № 4 – С. 125-130.
 34. Дремин В.Н. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом (Н.А. Дрёмина, С.А. Зелинский) Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 1998. – № 5. – С. 151-159.
 35. Дремин В.Н. Правовая природа и применение международных стандартов обращения с заключенными Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 1999. – № 6. – С. 3-8.
 36. Дрьомін В.М. Терористичні форми організованої злочинності Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей): зб. наук. праць. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1999. – С. 57-58.
 37. Дремин В.Н. Маргинальная личность: проблемы самоидентификации и насилие в семье // Громадська програма співробітництва по запобіганню насильства в сім’ї. – 1999. – С. 53-58.
 38. Дремин В.Н. Лишение свободы: пенитенциарные и криминологические проблемы // Юридический вестник. – 1999 – № 1. – С. 35-37.
 39. Дремин В.Н. Социальная стратификация и преступность (к вопросу о криминализации общества) // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2000. – № 8. – С. 299-305.
 40. Дрьомін В.М. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2000. – № 6. – С. 27-31.
 41. Дремин В.Н. Социально-психологический механизм воспроизводства терроризма // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2000. – № 8. – С. 78-83.
 42. Дремин В.Н. Преступность как объект системного анализа // Актуальні проблеми держави i права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2000. – № 7. – С. 242-255.
 43. Дрьомін В.М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 1. – С. 160-162.
 44. Дрьомін В.М. Динаміка та структура застосування покарань, не пов'язаних із позбавленням волі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 2. – С. 28-30.
 45. Дрьомін В.М. Деякі питання удосконалення діяльності органів, що виконують покарання, не пов’язані із позбавленням волі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 3. – С. 56-59.
 46. Дрьомін В.М. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції // Право України. – 2000. – № 12. – С. 120 – 123.
 47. Дремин В.Н. Идеи социальной реабилитации в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред С.В. Ківалов. – 2000. – № 9. – С. 423-426.
 48. Дремин В.Н. «Отмывание» доходов: проблема законодательного определения // Юридический вестник. – 2000. – №2. – С. 80-81.
 49. Дремин В.Н. Безработица как фактор воспроизводства преступности // Актуальні проблеми держави i права : зб. наук. праць / Редкол. : С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2000. – №9. – С. 77-81.
 50. Дрьомін В.М. Репродукування тероризму: соціально-психологічний механізм // Тероризм і боротьба з ним (аналітичні розробки пропозиції наукових та практичних працівників. – Т. 19. – К., 2000. – С. 199-202.
 51. Дремин В.Н. Криминологическая политика в сфере борьбы с организованной преступностью (соавтор -  С.В. Кивалов) // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія та практика). Міжвідомчий науково-дослідний центр / Голов. ред. Я.Ю. Кондратьєв. – Київ, 2001. – № 4. – С. 28-33.
 52. Дрьомін В.М. Зменшення тюремного населення: пошук нових шляхів // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – Вип. 10-11. – С.238-244.
 53. Дрьомін В.М. Інститут пробації в зарубіжному законодавстві // Вісник прокуратури України. – 2001. – №3. – С. 97-101.
 54. Дрьомін В.М. Деякі міжнародно-правові механізми боротьби з відмиванням доходів, здобутих злочинним шляхом // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – Вип. 12. – C. 290-294.
 55. Дрьомін В.М. Кримінальна ідеологія як фактор відтворення злочинності // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – Вип. №11. – С. 499-505.
 56. Дремин В.Н. Конституционные основы уголовно-исполнительного законодательства // Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція. – Б-ка журн. «Юридический вестник». – О. : Юрид. л-ра, 2001. – С.303-308.
 57. Дремин В.Н. Этическая природа преступности (к вопросу о криминализации социального поведения) // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол. : С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – Вип.14 – С.21-27.
 58. Дремин В.Н. Интернет как предмет информационной криминологии и фактор воспроизводства преступности // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – Вип.15. – С. 287-293.
 59. Дремин В.Н. Террор как метод организованной преступности // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Специальный выпуск, 2002. – С. 140-142
 60. Глобализация информационных систем как фактор глобализации преступности // Інформаційні технології та безпека : збірн. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 1. – С. 54-61.
 61. Дремин В.Н. Преступность и её организованные формы как социальная практика // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2003. – С. 12-25.
 62. Дремин В.Н. Организованная преступность и криминальная культура: механизмы взаимодетерминации // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2003. – С. 78-88.
 63. Дремин В.Н. Общественное мнение о коррупции в судебных и правоохранительных органах // Коррупция: региональные и отраслевые тенденции: сб. науч. статей. / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2003. – С. 108-115.
 64. Дремин В.Н. К вопросу о предмете информационной криминологии  // Інформаційні технології та безпека: Збірник наукових праць - Вип.3. - Київ, 2003. -  С.52-62. 
 65. Crime and its organized forms as a type of social practice // In: Organized Crime, Trafficking, Drugs: Selected papers presented at the Annual Conference of the European Society of Criminology. – Helsinki, HEUNI, 2003. – P.48-49.
 66. Дремин В.Н. Миграция и проблемы обеспечения криминологической безопасности в Причерноморском регионе // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Фенікс, 2004. – Вип. 20. – С. 123-131.
 67. Дремин В.Н. Борьба с международным терроризмом в контексте прав человека // Международное право после 11 сентября 2001 года : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, М.Е. Черкеса. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2004. – С. 71-83.
 68. Дрьомін В.М. Застосування пробації як засіб декриміналізації суспільства // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – № 25. – С. 372-377.
 69. Дремин В.Н. Международный и национально-правовой антитеррористический финансовый режим (соавтор - Н.А. Зелинская) // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – № 26. – С. 164-183.
 70. Дремин В.Н. Коррупционная практика: актуальные вопросы уголовно-правового воздействия // Правовые проблемы противодействия организованной преступности : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2005. – С. 99-109.
 71. Дрьомін В.М. Особливості формування кримінальної субкультури // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – Вип. 25 – С.21-27.
 72. Дремин В.Н. Информационная мегасреда в механизме криминализации общества // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – Вип.27. – С.203-208.
 73. Дремин В.Н. Насилие в механизме криминализации общества // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – Вип.29. – С.532-537.
 74. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика и предметная деятельность // Наукові праці ОНЮА. – Т. 5. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – С. 251-261.
 75. Дремин В.Н. Права человека и криминализация общества (о негативных аспектах борьбы с преступностью) // Права человека и борьба с преступностью : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2006. – С. 23-37.
 76. Дрьомін В.М. Основні напрямки державної кримінологічної політики у механізмі декриміналізації суспільства // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – Вип. 30. – С.193-198.
 77. Дремин В.Н. О некоторых философских проблемах криминологии // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2007. – С. 53-67.
 78. Дрьомін В.М. Еволюція покарань в контексті превентивних можливостей: від позбавлення волі до пробації // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – № 32 – С.265-271.
 79. Дремин В.Н. Социальные функции криминологии: история и современность // Юридический вестник. – 2007. – №4. – С. 119-130.
 80. Дремин В.Н. Социальный механизм воспроизводства и самодетерминации преступности // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов.– О. : Фенікс, 2007. – Вип. 32. – С. 73-83.
 81. Дремин В.Н. Институционализация преступности и институциональная криминология: концептуальные подходы // Сучасна кримінологія та проблеми протидії злочинності : зб. наук. праць / Під ред. М.Ф. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Б-ка журн. „Юридичний вісник”. – О. : Фенікс, 2008. – С.54-70.
 82. Дремин В.Н. Кого и за что карает государство?       // Митна справа. – 2009. – № 1 (часть вторая). – С.92-93.
 83. Дрьомін В.М. Кримінологічні основи удосконалення діяльності органів кримінальної юстиції // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – №46. – С. 445-455.
 84. Дрьомін В.М. Інституціональна теорія відтворення та протидії злочинності // Право України. – 2009. – № 7. – С. 45-51.
 85. Дрьомін В.М. Каральна політика держави та проблеми деїнституціалізації  тюремного середовища // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра. – 2009. – № 47.– С. 131-155.
 86. Дремин В.Н. Институциональные механизмы противодействия преступности // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра. – 2010. – № 54.– С. 312-317
 87. Дрьомін В.М. Інституціональна концепція злочинності як методологічна теорія // Актуальні проблеми політики / / Гол. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І.Кормич. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»; Південноукраїнський центр гендерних проблем. - 2010. - Вип. 40. – С. 36-44
 88. Дремин В.Н. К вопросу о предмете институциональной криминологии: от криминальных практик к социальному институту // Митна справа, 2010. - № 6. – С. 68-73
 89. Дремин В.Н. Глобализация преступности и международная кримінология // Зб. наук. праць «Міжнародна кримінологія: стан і перспективи» / Б-ка журналу «Юридичний вісник». – Одеса: Фенікс. 2010. – С. 280-322
 90. Дремин В.Н. Институциональный кризис и криминализация власти в транзитивном обществе: политико-криминологический анализ // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том ІХ. – Одеса: Юридична література, 2010. – С. 105-120
 91. Дрьомін В.М. Формування тіньової економіки у сфері господарської діяльності як соціального інституту // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць : зб. наук. праць / Гол. ред.: С.В. Ківалов; відп. за вип.. Дрьомін В.М.–– О. : Юрид. л-ра. – 2010. – № 56.–С. 23-33.
 92. Дрьомін В.М. Праксеологічний підхід до пізнання злочинності // Шлях до кримінології: збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. - К., 2010. – С. 104-127
 93. Дремин В.Н. Глобализация и корпоративизация преступности как предмет международной криминологии //       Актуальні проблеми кримінального права, процессу та криміналістики: матеріали ІІ-й міжнародної науково-практичної конференції. Том 1. Одеса: Фенікс, 2010. – С.95-99.
 94. Дрьомін В.М. Соціальна аномія як кримінологічний феномен // Актуальні проблеми політикі: зб. наукових праць / гол.ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І.Кормич. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»; Південноукраїнський центр гендерних проблем. - 2011. - Вип. 42. – С. 230-241
 95. Дрьомін В.М. Механізми інтернаціоналізації злочинності та сучасні проблеми протидії // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Гол.ред. : С.В. Ківалов; відп. за вип.. Дрьомін В.М.–. – О. : Юрид. л-ра. – 2011. – №57.– С. 312-317
 96. Дремин В.Н. Деинституционализация и криминализация власти как факторы делигитимации современного государства // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Гол.ред. : С.В. Ківалов; відп. за вип.. Дрьомін В.М.– О. : Юрид. л-ра. – 2011. – № 58.– С.       31-42
 97. Дрьомін В.М. Концептуальні основи теорії інституціоналізації кримінальних практик як предмета інституціональної кримінології   // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Гол.ред. : С.В. Ківалов; відп. за вип.. Дрьомін В.М.– О. : Юрид. л-ра. – 2011. – № 59.– С.       27-39
 98. Дрьомін В.М. Кримінальна глобалізація: від транснаціонального злочину до транснаціональної злочинності // Юридичний вісник. - № 1. - 2011. – С. 34-40
 99. Дрьомін В.М. Концептуальні основи теорії інституціоналізації як предмета інституціональної кримінології  / Дрьомін В.М. // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Гол.ред. : С.В. Ківалов; відп. за вип. Дрьомін В.М.– О. : Юрид. л-ра. – 2011. – № 59.– С. 27-39. (0,8 д.а.)
 100. Дремин В.Н. Организованная преступность, терроризм и бизнес: международно-правовые и криминологические аспекты / Дремин В.Н., Зелинская Н.А.// Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Гол.ред. : С.В. Ківалов; відп. за вип.. Дрьомін В.М.– О. : Юрид. л-ра. – 2011. – № 60.– С. 34-43. (0,7 д.а.)
 101. Дремин В.Н. Теоретические основы концепции преступной деятельности в криминологии // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 65 / Гол. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. - С. 527-539. (0,88 д.а.).
 102. Дремин В.Н. Становление и развитие криминологического институционализма // Hayкові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. XI / Гол. ред.. С. В. Ківалов; відп. за вип. В. М. Дрьомін. — Одеса : Юридична література, 2012. — С. 374-389. (1,11 д.а.).
 103. Дрьомін В.М. Злочинність у транзитивному суспільстві // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 67 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.). Відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – Депонований рукопис ( 0,7 д.а.).
 104. Дрьомін В.М. «Офіційна» та фактична злочинність: кримінологічний аналіз // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 68 / Гол. ред.. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – Депонований рукопис (0,86 д.а.).
 105. Дремин В.Н. Институционализация и фрагментация преступности и задачи современной криминологии // В сб. научн. статей «Правовая и криминологическая культура в механизме противодействия преступности / Библиотека журнала «Юридический вестник». / Отв. ред.. проф.. Долгова А.И., проф. Дрёмин В.Н. - Одесса: Феникс, 2012. – Депонований рукопис (0,35 д.а.).
 106. Дрьомін В.М. Криміногенність соціальної стратифікації: «нові» маргінали в структурі організованої злочинності / В.М. Дрьомін, Ю.О. Стрелковська // Право України. – 2013. - № 3-4. – С. 405-413. (0,7 д.а.)   (у співавторстві)
 107. Дрьомін В.М. Правова доктрина України: у 5 т. - Том 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред.. В.Я. Тація, В.І. Борісова / Підрозділ: В.М. Дрьомін. Інституціональна концепція злочинності. – Х.: Право, 2013. – С. 532-552. (1,2 д.а.).
 108. Дрёмин В.Н. Иституциональная методология в изучении преступности / В.Н. Дрёмин / Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 70 / Гол. ред.. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. - С. 54-67. (0, 75 д.а.)
 109. Дрёмин. В.Н. Методологические вопросы формирования институциональной криминологии // В.Н. Дрёмин / // Hayкові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 13 / Гол. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. В. М. Дрьомін. — Одеса : Юридична література, 2013. — С. 278-283 (1,1 д.а.)
 110. Дрьомін В.М. Діяльнісна методологія у вивченні злочинності. / Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 74 / Гол. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. (0,7 д.а.)
 111. Дрьомін В.М. Деінституціоналізація влади як криміногенний фактор // Юридичний вісник. -       № 6. - 2014. (0,8 д.а.)
 112. Дрёмин В.Н. Самовоспроизводство преступности в механизме криминализации общества // Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція № 11/2014. (0,6 д.а.)
 113. Дрьомін В.М. Роль комунікативно-інформаційної сфери в інституціоналізації злочинності: методологічні питання / Електронне наукове фахове видання "Юридичний науковий електронний журнал" № 6/2014 / Режім доступу: www.lsej.org.ua (1 д.а.)
 114. Дрёмин В.Н. Криминальная культура в механизме детерминации организованной преступности // Вісник Запорізького національного університету. Серия: Юриспруденція № 4/2014. (0,6 д.а.)
 115. Дрьомін В.М. Соціальна аномія як криминологичний феномен // Електронне наукове фахове видання "Порівняльно-аналітичне право" , № 6/2014 // Режім доступу: http://www.pap.in.ua (0,7 д.а.)
 116. Дремин В.Н. Наука в Южном регионе Украины (1971-2011). Раздел - Национальный университет «Одесская юридическая академия» (в соавторстве) // / Александров Б.Г., Алексеенко Т.Л., Андреев В.И., Андронатти С.А. [и др.]; ред. С.А. Андронати ; Южный научный центр НАН Украины и МОНМС Украины. – Одесса : Фенікс, 2012. – С.295-341. – (1,8 д.а.).
 117. Дремин В.Н. О правовом воспитании рабочей молодежи в условиях научно-технического прогресса // Тезисы докладов и сообщений на республиканской научной конференции 24-26 октября 1978 г. в г. Одессе. – Одесса, 1978. – С.98-100.
 118. Дремин В.Н. Борьба с криминогенным влиянием ранее судимых лиц на молодежь и подростков // Тезисы докладов республиканской научно-практической конференции / Одесса, 1980. – С.67-68.
 119. Дремин В.Н. Нравственное воспитание как средство предупреждения преступности несовершеннолетних // Тезисы докладов межобластной научно-практической конференции молодых ученых, посвященной 66-й годовщине образования СССР. – Одесса: ОГУ, 1983. С.200.
 120. Дремин В.Н. Поиски новых форм связи НИРС с практикой // Тезисы докладов научно-практической конференции «Роль университетов в подготовке кадров высшей квалификации» (Москва, ВДНХ СССР, 6-8 декабря 1983 г.). – Москва, 1983. – С. 145-146.
 121. Дремин В.Н. Правовые и социально-психологические последствия уголовного наказания // Тезисы докладов на межвузовской научно-практической конференции. – Одесса, 1987. – С.55.
 122. Дремин В.Н. Политическое и маргинальное поведение: криминологический ракурс // Политология и социально-политические процессы в советском обществе : тезисы докладов и выступлений на Всесоюзной научно-практической конференции ( м. Одеса, 25-27 апреля ). – О., 1991. – С. 94-96.
 123. Дремин В.Н. Новые ориентиры в уголовно-исполнительной политике // Проблеми боротьби зі злочинністю в Україні : тези доповідей і повідомлень на республіканській науковій конференції. – Київ, 1992. – С. 127-129.
 124. Дрьомін В.М. Кримінологія: криза чи відродження?       // Україна: становлення незалежності : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Одеса, 1993. – С. 70-72.
 125. Дрьомін В.М. Політичні аспекти боротьби із злочинністю // Проблеми сучасної політики та шляхи її здійснення. Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доп. та наук. повідомлень. – Одеса, 1993. – С. 55-59.
 126. Дрьомін В.М. Проблеми побудови національної держави та транснаціональна злочинність // Українське національне відродження : проблеми, прогнози, державна політика : зб. тез виступів. – Одеса, 1995. – С. 44-45.
 127. Дремин В.Н. Международное сотрудничество и проблемы реформирования законодательства в сфере борьбы с экономической преступностью (соавтор - С.В. Кивалов) // Материалы международной науч.-практ. конф.. – Харьков, 1998. – С. 162-169 .
 128. Дрьомін В.М. Культурологічний механізм формування кримінального середовища неповнолітніх // Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць за матеріалами конференції, присвяченої 80-й річниці від заснуваня державного показового дитячого містечка імені III Комінтерну в Одесі. – О. : Юрид. л-ра , 2001. – С.3-9.
 129. Дремин В.Н. Преступная организация и банда: проблемы разграничения // Новий кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення : материалы международной научно-практической конференции «Питання застосування нового кримінального кодексу України». – Харків, 2002. – С. 180-182.
 130. Дрьомін В.М. Сучасний бандитизм: окремі кримінологічні та кримінально-правові аспекти // Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України : матер. міжнар.-практ. семінару (Харків, 1-2 жовтня 2002 р.) / За заг. ред. Сташиса В.В. – Х. : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – С. 233-236.
 131. Дремин В.Н. Вторичная преступная деятельность в механизме воспроизводства преступности // Правове життя сучасної України : зб. тез доп. 10-ї ювілейної звітної наук. конф. професорсько-викладацького і аспірантського складу ОНЮА (Одеса, 27-28 квітня 2007 р.). – О. : Фенікс, 2007. – С. 322-326.
 132. Дремин В.Н. Лишение свободы в механизме уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних преступников // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі : матеріали Міжнародної наук. конф. (Одеса, 21-22 вересня 2007 р.). – О. : Фенікс, 2007. – С. 310-315.
 133. Дремин В.Н. Тенденции развития института уголовной ответственности за организованные формы преступной деятельности во внешнеэкономической сфере в уголовном законодательстве Украины   // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке : материалы Пятой международной научно-практической конференции (Москва, 24-25 января 2008 г.) – М. : Проспект, 2008. – 528 с. – С. 499-503. – 0,3 д.а. (соавтор - Т.В. Мельничук)
 134. Дремин В.Н. Криминальные практики в структуре социальных практик: криминологические проблемы // Правове життя сучасної України : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції / Відп. ред. проф. Ю.М. Оборотов // Одеська націон. юрид. акад. – О. : Фенікс, 2008. – С. 401-403.
 135. Дремин В.Н. Правопорядок и преступность: механизмы институциональной взаимодетерминации // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри : тези Міжнародної наук.-практ. конф. / За заг. ред.. Ю.М.Оборотова. – О. : Фенікс, 2008. – С. 192-195.
 136. Дремин В.Н. Криминогенность транзитивных обществ (криминологические последствия распада СССР) // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнародної наук. конф. / Відп. ред. проф. Ю.М. Оборотов // Одеська націон. юрид. акад. – О. : Фенікс, 2009. – С. 603 - 604
 137. Дрьомін В.М. Альтернативні покарання в механізмі деїнституціоналізації  в’язниці та перспективи створення служби пробації  в Україні // В кн.: Керівник, учений, педагог… Збірник матеріалів, присвячених 60-річчю з дня народження Георгія Радова / За заг. ред. В.П. Пєткова. – Кировоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2009. – С. 155-186.
 138. Дремин В.Н. Институционализация криминальных практик: криминологическая трактовка концепции «габитуса» Пьера Бурдье // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Одеса: Фенікс, 2009. – С.64-67.
 139. Дрьомін В.М. Соціально-психологічні чинники інституціоналізації злочинності // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу (м.Одеса, 21-22 травня 2010 р.) Відп. ред. д-р юрид. наук проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010. - С. 533-534.
 140. Дрьомін В.М. Інстітуційний підхід до вивчення злочинності та криміналізації суспільства // Правовий розвиток України у сучасному світі. Тези наукових робіт учасників V науково-практичної конференції професрько-викладацького складу Міжнародного гуманитарного університету. Одеса, 2010 – С.151 – 154.
 141. Дрьомін В.М. Інституціональна методологія дослідження механізму відтворення злочинності       // Правове життя сучасної України: матеріали доповідей Міжнародної міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (20-21 травня 2011 р.). Том 2. / Відп. ред. В.Н. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2011. – С. 264-266.
 142. Дрьомін В.М. Злочинність як загроза інституціональної структури суспільства та правам людини // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали круглого столу 18 лютого 2011 р. – Одеса, 2011. – С.19-21.
 143. Дремин В.Н. Теоретико-методологические проблемы развития криминологии // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права: матеріали Ш-ї міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» // Одеса: Фенікс, 2011 - С.95 – 99 (0,2 д.а.)
 144. Дрьомін В.М. Кримінологічна праксеологія як предмет кримінології // Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (20-21 квітня 2012 р.) Том 2. / Відп. ред. В.Н. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2012.– С. 307-310.
 145. Дремин В.Н. Совершенствование практики исполнения уголовных наказаний в Украине в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 221-238. (0,83 д.а.).
 146. Дремин В.Н. Доктринальные основы изучения преступности // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 248-250. (0,3 д.а.).
 147. Дрёмин В.Н. Девальвация культурных ценностей и общество аномии: современные механизмы детерминации преступности /В.Н. Дрёмин / Духовні засади сучасного правогенезу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «IX Прибузьки юридичні читання» (29-30 листопада 2013 р.)(0,2 д.а.)
 148. Дрёмин В.Н. Призонизация как социальная и криминологическая практика / В.Н. Дрёмин / Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2013 р.) /. – Одеса:Феникс.- С. 373-375 (0,2 д.а.).
 149. Дрёмин В.Н. Проблема целостности личности в криминологическом контексте // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького (Одеса, 16-17 травня 2014 р.) Т.1 / Відп. ред. д-р       юрид. наук, проф. В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 617-620
 150. Дрьомін В.М. Сучасні проблеми декриміналізації суспільства // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса,) : у 2 т. Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 253-255.
 151. Дремин В.Н. У преступности – не женское лицо? (соавтор - Ж.В. Мандриченко) // Слово. – 2000. - № 50. – 15 дек. – С. 6.
 152. Дремин В.Н. Международные проекты в ОНЮА: права человека и уголовная юстиция // Слово . − 2002. − 20 декабря (№ 47). − С. 3.
 153. International Standards of Human Rights in the Sphere of Criminal Justice and Penitenciary System: Academic Program. ( Zelinskaya N.A., Pashkovsky N.I., Yagunov D.V.) Odessa : Odessa National Academy of Law, 2007. – 54 p.
 154. International Co-operation Specialist Training Systems in Sphere of Human Rights Standards for the Organs of Criminal Justice and the Penitentiary System // Conference Proceedings : The Role of Higher Education in the Development of Democracy and an Open Society. – Kyiv, 1999. – P. 78-79.
 155. International law:Collected methodcal materials // Odessa NationalAcademiaof Law. Odessa, 2010. - 247 p.
 156. Terrorism Forms of Organized Crime // Problems of Fighting Organized Crim in the Regions (based on the materials of Kharkiv and Poltava regions)// Kharkiv : Kharkiv Center for the Stady of Organized Crime Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine . – 1999. – P. 57-58.
 157. Organized Crime and Corruption in Ukraine as a System Phenomenon // Organized Crime, Trafficking, Drugs. – Helsinki , HEUNI, 2004. – P.49-60.
 158. Дрёмин В.Н. Иституциональная методология в изучении преступности  / В.Н. Дрёмин / Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 70 / Гол. ред..  С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. - С. 54-67.
 159. Дрёмин. В.Н. Методологические вопросы формирования институциональной криминологии / В.Н. Дрёмин // Hayкові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 13  / Гол. ред..  С. В. Ківалов; відп. за вип. В. М. Дрьомін. — Одеса : Юридична література, 2013. — С. 278-283.
 160. Дрьомін В.М., Стрелковська Ю.О. Криміногенність соціальної стратифікації: «нові» маргінали в структурі організованої злочинності / В.М. Дрьомін, Ю.О.Стрелковська //  Право України. – 2013. - №3-4. – С. 405-413.
 161. Дрьомін В.М. Діяльнісна методологія у вивченні злочинності. / Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 74 / Гол. ред..  С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014.
 162. Дрьомін В.М. Деінституціоналізація влади як криміногенний фактор // Юридичний вісник. -  № 6. -  2014.
 163. Дрёмин В.Н. Самовоспроизводство преступности в механизме криминализации общества // Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція № 11/2014.
 164.  Дрьомін В.М.  Роль комунікативно-інформаційної сфери в інституціоналізації злочинності: методологічні питання / Електронне наукове фахове видання "Юридичний науковий електронний журнал" № 6/2014 / Режим доступу: www.lsej.org.ua
 165. Дремин В.Н. Криминальная культура в механизме детерминации организованной преступности // Вісник Запорізького національного університету. Серия: Юриспруденція № 4/2014.
 166. Дрьомін В.М. Соціальна аномія як криминологичний феномен // Електронне наукове фахове видання "Порівняльно-аналітичне право", № 6/2014 // Режим доступу: http://www.pap.in.ua
 167. Дрьомін В.М. Злочинність як соціальна практика: теоретико-методологічне обгрунтування  / В.М. Дрьомін // Електронне наукове фахове видання "Порівняльно-аналітичне право" – 2015. - №6. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    www.pap.in.ua
 168.  Дрьомін В.М. Злочинність як предметна діяльність / В.М. Дрьомін // Електронне наукове фахове видання "Юридичний науковий електронний журнал" .   – 2015. - №3. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lsej.org.ua
 169. Дрьомін В.М. Інституціоналізм як кримінологічна теорія і метод дослідження злочинності  / В.М. Дрьомін // Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник" №1/2015.
 170. Дрьомін В.М. Деякі питання кримінологічної політики у системі протидії злочинності / В.М. Дрьомін // Науково-практичний журнал "Юридичний вісник" №4/2015.
 171. Кримінально-виконавче право: навчально-методичний посібник / Дрьомін В.М., Марчук А.І., Черкасов С.В. - Одеса:  Фенікс, 2015. - 148с.
 172. Дрьомін В. М. Кримінологічний вимір інституціональної структури суспільства / В. М. Дрьомін // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 235-237. (0,2 д.а.).
 173. Зелінська Н.А., Дрьомін В.М. Внесок професора А.Ф. Зелінського у розвиток вітчизняної кримінологічної науки (до 50-річчя створення кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та 90-річчя з дня народження професора А. Ф. Зелінського) / Н.А. Зелінська, В.М.  Дрьомін// Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50 річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчо- го права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2016. – С. 36-41. (0,5 д.а.).
Мандриченко Жанна Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Кримінологія. Загальна частина : навчально-методичний посібник / [Дрьомін В.М., Орловська Н.А., Мандриченко Ж.В., Мельничук Т.В.]. – О.: Фенікс, 2009. – 52 с.
 2. Кримінологія. Особлива частина : навчально-методичний посібник / [Дрьомін В.М., Орловська Н.А., Мандриченко Ж.В., та ін.]. / відп. ред. Дрьомін В.М. – О.: Фенікс, 2009. – 78 с.
 3. Мандриченко Ж.В. Кримінологічна сутність медіаційних процесів в Україні // Правове життя сучасної України: матеріали  Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011 р., м. Одеса. Т. 2   / відп. ред. д-р  юрид. наук, В. М. Дрьомін // Національний університет „Одеська  юридична академія”. – О.: Фенікс, 2011. – 478 с. - С.268-271.
 4. Мандриченко Ж.В. Кримінологічні концепти інвестиційної моделі України // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2012 р., м. Одеса). Т. 2 / відп. За випуск д-р  юрид. наук, професор В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2012. – 776 с. – С. 254-255.
 5. Мандриченко Ж.В. Актуальні аспекти альтернативних способів врегулювання спорів / Ж.В. Мандриченко// Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (травень 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т.2 /  відп. ред. М.В. Афанасьєва. – О.: Юридична література, 2015. – С.257-259.
 6. Міжнародна наукова конференція професорсько-викладацького та аспірантського складу Національного університету «Одеська юридична академія» «Правове життя сучасної України» (травень 2011 р., м. Одеса).
 7. Кримінологія. Навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. Федчун, В.Я. Цитряк. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 144 с. – (Сер.: Навчально-методичні посібники).
Мельничук Тетяна Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Мельничук Т.В. Криминологическая характеристика и особенности детерминации организованной преступной деятельности во внешнеэкономической сфере / Татьяна Владимировна Мельничук / [В.Н. Дрёмин, А.А. Березовский, Н.А. Орловская и др.] // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / Под ред. В.Н. Дрёмина. – О.: Фенікс, 2007. – 280 с. – С. 135-161.
 2. Мельничук Т.В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: монографія / Т.В. Мельничук. – О.: Фенікс, 2010. – 246 с.
 3. Мельничук Т.В. Проблема нормативного визначення поняття організованої злочинності та її форм / Т.В. Мельничук // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Библиотека журнала “Юридический вестник”. – Одесса: Феникс, 2005. – С.185-203.
 4. Мельничук Т.В. Щодо визначення організованих форм злочинності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. Статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2006. – С.184-189.
 5. Мельничук Т.В. Взаємозв’язок легальної та кримінальної зовнішньоекономічної діяльності / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми політики/ Збірник наукових праць / Голов. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: ПП «Фенікс», 2007. – Вип.. 30. – С. 220-225.
 6. Мельничук Т.В. Сучасні концепції причин організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми держави і права / Збірник науковх праць. Вип. 32 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2007. – С.326-332.
 7. Мельничук Т.В. Аналитический обзор научных статей по проблемам противодействия преступности / Т.В. Мельничук // Следователь. – 2006. - №10. – С.33-39.
 8. Мельничук Т.В. Деякі питання генезиса зовнішньоекономічної організованої злочинності / Т.В. Мельничук // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: Сб. научных статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. - Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2007. – С.229-236.
 9. Мельничук Т.В. Кримінологічна безпека зовнішньоекономічної діяльності в системі протидії організованій злочинності / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми політики/ Збірник наукових праць / Голов. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: ПП «Фенікс», 2008. – Вип. 33. – С.480-485.
 10. Мельничук Т.В. Кримінальна відповідальність колективних суб’єктів: досвід європейських країн / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми європейської інтеграції: Зб. статей з питань європейської інтеграції та права. – Вип. 3 / За ред. В.М. Кривцової та Д.В. Ягунова. – О.: Фенікс, 2008. – С. 419-428.
 11. Мельничук Т.В. Транскордонна злочинність: сутність, види та деякі проблеми протидії в умовах євроінтеграції України / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. статей з питань європейської інтеграції / за ред. Д.В. Ягунова. – Вип.4 – О.: Фенікс, 2008. – С. 245-253.
 12. Мельничук Т.В. Поняття та сутність організованої злочинності у зовнішньоекономічній сфері в контексті кримінологічної категорії „злочинна діяльність” / Т.В. Мельничук // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: [зб.наук.статей / за ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна]. – Б-ка журналу „Юридичний вісник”. – О.: Фенікс, 2008. – С.240-248.
 13. Мельничук Т.В. Інституційне забезпечення протидії організованій злочинності у зовнішньоекономічній сфері України / Т.В. Мельничук // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління / зб. наук. статей. – том 12. Випуск 25, частина 2. - Одеса, 2009. – С. 120-127.
 14. Мельничук Т.В. Деякі питання кримінально-правового впливу на економічну контрабанду / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. - №55. – С. 591-597.  
 15. Мельничук Т.В. Економічна кримінологія: на шляху до концептуалізації / Т.В. Мельничук // Правова держава. – 2010. - №12.- С. 303-308.
 16. Мельничук Т.В. Тенденції злочинності в Україні у 2005-2009 рр: аналітико-кримінологічний аналіз / Т.В. Мельничук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. - №4. – С. 15-19.
 17. Мельничук Т.В. Організовані злочинні угруповання з міжнародними зв’язками в Україні: на шляху до транснаціоналізації / Т.В. Мельничук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. - №1. – С.219-222.
 18. Мельничук Т.В. Кримінологічна безпека: сутність та концептуальне обґрунтування / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. - №60. – С. 132-138.
 19. Мельничук Т.В. Елементи концепції кримінологічної безпеки / Т.В. Мельничук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2011. - №1. – С. 51-53.
 20. Мельничук Т.В. Кримінологічна оцінка функціональності економічної злочинності / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. - № 67. – С. 514-521.
 21. Мельничук Т.В. Наслідки інфільтрації злочинних коштів у легальну економіку в умовах глобалізації злочинності / Т.В. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2012. - Серія ПРАВО. Випуск 19. Том 4. – С. 64-66.
 22. Дрьомін В.Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права / В. Дрьомін, Т. Мельничук//Юридичний вісник : щоквартальний журнал.  – 2012. – №4. ─ С. 105-112.
 23. Мельничук Т.В. Криминогенный потенциал постиндустриального общества: анализ рисков / Т.В. Мельничук // Криминологический журнал БГУЭП. – 2013. - №4. – С. 155-162.
 24. Мельничук Т.В. Економіко-кримінологічний аналіз ціни злочинності / Т.В. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. - Випуск 21. Частина 1. Том 3. – С. 64-69.
 25. Мельничук Т.В. Ціна економічної злочинності: проблемні аспекти визначення та застосування / Т.В. Мельничук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. - №5. – С. 191-195.
 26. Мельничук Т.В. Загрози кримінологічної безпеки державних закупівель / Т.В. Мельничук // УчёныезапискиТаврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 26 (65). – 2013. - №2-1 (Ч. 2). – С. 229-236.
 27. Мельничук Т.В. Забезпечення кримінологічної безпеки у сфері державних закупівель / Т.В. Мельничук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Вип. 3. – Том 2. – С. 98-102.
 28. Мельничук Т.В. Деформації правосвідомості як фактор делінквентної економічної поведінки // Юридичний науковий електронний журнал.- 2014. - №4. – С. 33-37.
 29. Мельничук Т.В. Hi-tech мошенничество: проблемы криминологического воздействия // Т.В. Мельничук // Russian Journal of Legal Studies, 2015, Vol. (4), Is. 2 P. 81-87. // http://ejournal25.com/journals_n/1436813634.pdf
 30. Melnychuk T.V. Regional development and spatial distribution of crime in Ukraine / T.V. Melnychuk // Молодий вчений. – Спецвипуск. – Грудень 2015 р.
 31. Мельничук Т.В. Трансформация теории беловоротничковой преступности в криминологической науке / Т.В. Мельничук // Наука и жизнь Казахстана. – 2015. - № 5 (32). – С. 31-36.
 32. Мельничук Т.В. Незаконное использование инсайдерской информации в системе рисков криминологической безопасности фондового рынка Украины / Т.В. Мельничук // Russian Journal of Comparative Law, 2015, Vol. (6), Is. 4 – С. 134-139. http://ejournal41.com/journals_n/1450933880.pdf
 33. Мельничук Т. В. Негативний соціальний капітал у механізмі тінізації економіки / Т. В. Мельничук // Форум права. – 2016. – № 1. – С. 195-201. (0,65 д.а.).
 34. Мельничук Т.В. Мультикритеріальна таксономія кримінологічних знань / Т.В. Мельничук // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2016. - №2 (13). – С. 131-142. (0,7 д.а.)
 35. Мельничук Т.В. Кількісно-якісний аналіз економічної злочинності в Україні / Т.В. Мельничук // 2.        Марчук А.І. Концепція «ресоціалізація персоналу»  кримінально-виконавчої системи України/ А.І. Марчук  // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». - № 5. – 2015. – С. 53-61 (0, 5 д.а.)Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2016. — № 9. – С. 142-148. (0,5 д.а.)
 36. Melnychuk T.V. Development and crime patterns in Ukraine: criminometric study / T.V. Melnychuk // Наукові праці НУ ОЮА. - 2016. - Том 18. - Депонований рукопис. (1,2 д.а.).
 37. Melnychuk T.V. Developmental theories and criminometric methods in modern criminology: analytical overview / T.V. Melnychuk // Russian Journal of Comparative Law, 2016, Vol. (7), Is. 1, pp. 38-47. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ejournal41.com/journals_n/1459950037.pdf (0,8 д.а.)
 38. Melnychuk T.V. Development and crime patterns in Ukraine: criminometric study /  Melnychuk T.V. // Наукові праці НУ ОЮА. - 2017. - Депонований рукопис. (1,2 д.а.)
 39. Мельничук Т.В. Щодо доцільності визнання юридичної особи суб’єктом злочину / Т.В. Мельничук // Правова держава очима молодих дослідників: Матеріали 7-ї звітної щорічної студентської конференції (Одеса, 21 травня 2004 р.) / Редкол.: М.О. Баймуратов (відп. ред.) та ін. – Одеса: Юридична література, 2004. – С.388-391.
 40. Мельничук Т.В. Підтримання зовнішньоекономічної безпеки України в контексті європейської інтеграції: регіональні аспекти / Т.В. Мельничук // Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження. Матеріали щорічної загальноінститутської науково-практичної конференції 31 жовтня 2006 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – С.270-271.
 41. Мельничук Т.В. Феномен організованої зовнішньоекономічної злочинності: постановка проблеми / Т.В. Мельничук // Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції “Другі Прибузькі юридичні читання” / Під редакцією В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. – С. 348-351.
 42. Мельничук Т.В. Особливості організованих злочинних угруповань у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Правова спадщина Нюрнберзького процесу: історія та сучасність. Другі юридичні читання”. – “Астропринт”. – Одеса, 2006. – С.173-174.
 43. Мельничук Т.В. Щодо можливостей співробітництва України з ЄС у стриманні організованої злочинності / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми реалізації Плану дій Україна – ЄС. – Зб. Статей за результ. Наук.-практич. Конф. 9 лютого 2007 року, м.Одеса / За ред. В.М. Кривцової, Д.В. Ягунова // ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса: Фенікс, 2007. – С. 24-30.
 44. Мельничук Т.В. Криміногенні чинники організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Правове життя сучасної України: Тези доповідей 10-ї ювілейної звітної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотов // Одеська націон. юрид. акад. – О.: Фенікс, 2007. – С. 325-327.
 45. Мельничук Т.В. До питання про організовані форми злочинної контрабандної діяльності / Т.В. Мельничук // Збірник тез доповідей і статей за результатами науково-практичного семінару «Європейський Союз: 50 років після Римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі». 12 травня 2007 року, м. Одеса, ОРІДУ НАДУ при Президентові України / За ред. Г.Г. Алавацького, В.М. Кривцової, Д.В. Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2007. – С. 154-159.
 46. Мельничук Т.В. Криміногенні ризики здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом / Т.В. Мельничук // Зона вільної торгівлі Україна – Європейський союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти: Зб. Статей учасників міжнар. Наук.-практич. Конф. (м.Одеса, 8 червня 2007 р.) / Відп. ред. М.П. Орзіх. – Б-ка журналу «Юридический вестник». – О.: Фенікс, 2007. – С.180-185.
 47. Мельничук Т.В. Кримінальний закон в системі правових заходів протидії організованій злочинній діяльності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Визначальні тенденції генезису державності і права: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції “Треті Прибузькі юридичні читання” / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2007. – С. 443-446.
 48. Дрёмин В.Н., Мельничук Т.В. Тенденции развития института уголовной ответственности за организованные формы преступной деятельности во внешнеэкономической сфере в уголовном законодательстве Украины // Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке – М. : Проспект, 2008. – С.499-503.
 49. Мельничук Т.В. Мотиваційна характеристика учасників організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Правове життя сучасної України» / Відп. ред д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотов // Одеська націон. юрид. акад. – О.: Фенікс, 2008. – С.408-410.
 50. Мельничук Т.В. Економічно-позитивні заходи протидії злочинності у зовнішньоекономічній сфері: митно-тарифне і нетарифне регулювання / Т.В. Мельничук // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 15-16 травня 2008 року / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С.418-421.
 51. Мельничук Т.В. Типологічні особливості учасників організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Матеріали 9-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні (30-31 травня 2008 року). – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2008 – С. 257-260.
 52. Мельничук Т.В. Деякі проблеми організаційного забезпечення протидії злочинності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності [Текст] : матеріали міжнар. постійно діючого наук.-практ. семінару, 13 листопада 2008р. / Державна податкова адміністрація України, Національний ун-т держ. податкової служби України. Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції. Кафедра фінансових розслідувань. - Ірпінь : НУ ДПС України, 2009. - 535 с.
 53. Мельничук Т.В. Кримінологічний аналіз механізму організованої злочинності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 29-30 травня 2009 р. / Уклад. Т.Д. Климчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. – С. 597-599.
 54. Мельничук Т.В. Деякі проблеми протидії корупції в митних органах України / Т.В. Мельничук // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. Наук, проф.. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – С. 613-615.
 55. Мельничук Т.В. Легальний бізнес у механізмі організованої злочинності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – Одеса, 2009. – С. 170-173.
 56. Мельничук Т.В. Митна політика у протидії злочинності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Правова політика Української держави [Текст] : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 2. / 19-20 лютого 2010 року – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 142-145.
 57. Мельничук Т.В. Хабарництво у сфері митної діяльності як фактор злочинності / Т.В. Мельничук // Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Материалы II Международно-практической конференции (16-17 апреля 2010 года) / Отв. За вып. Поляков И.И. – Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2010. – С.385-286.
 58. Мельничук Т.В. Протидія економічній злочинності у світлі ХІІ Конгресу ООН з попередження злочинності та кримінального правосуддя / Т.В. Мельничук // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф.. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010. – С.554-556.
 59. Мельничук Т.В. Криміногенні ризики постіндустріального суспільства / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2010 року): У 4-х частинах. – Частина четверта – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С. 49-51.
 60. Мельничук Т.В. Аномійний стан українського суспільства: сучасні прояви та вплив на злочинність / Т.В. Мельничук // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011 р., м. Одеса. Т. 2 / відп. ред. д-р юрид. наук В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2011. – С. 266-268..
 61. Мельничук Т.В. Основи структурно-функціонального аналізу економічної злочинності / Т.В. Мельничук // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 квітня 2012 р., м. Одеса. Т. 2 / відп. ред. д-р юрид. наук В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2012. – С. 318-319.
 62. Мельничук Т.В. Антикоррупционная политика Украины: основные направления и новации / Т.В. Мельничук // Правовые инновации в сфере противодействия коррупции: Материалы Первого Евразийского антикоррупционного форума и VII Международной летней школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 30-31 мая, 2012) / отв. ред Л.В. Андриченко, А.М. Цирин. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - 2012. – С. 298-308.
 63. Мельничук Т.В. Наслідки інфільтрації злочинних коштів у легальну економіку в умовах глобалізації злочинності / Т.В. Мельничук // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2012 р., м. Одеса). Т. 2 / відп. За випуск д-р юрид. наук, професор В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2012. – 776 с. – С. 256-258.
 64. Мельничук Т.В. Показник ціни злочинності в зарубіжній кримінології // Т.В. Мельничук / Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 16-17 травня 2013 р., м. Одеса. Т. 2 / відп. ред. д-р юрид. наук В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2013. – Том 2. - С. 385-388.
 65. Мельничук Т.В. Загрози та ризики кримінологічної безпеки економічної діяльності / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Дванадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 8–9 листопада 2013 року): [у 4-х част.]. – Частина четверта. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 34-36.
 66. Мельничук Т.В. Корупція як загроза кримінологічної безпеки державних закупівель / Т.В. Мельничук // «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 15-16 листопада 2013 року. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. - С.202-204.
 67. Мельничук Т.В. Криминогенная ситуация в Украине (2005-2012 гг.): аналитико-криминологический анализ / Т.В. Мельничук // Актуальные проблемы криминологического исследования региональной преступности: материалы международной конференции, г. Баку, 18 декабря 2013 года. – Баку, 2014. - C. 38-46.
 68. Мельничук Т.В. Правовий ідеалізм як фактор тінізації економіки / Т.В. Мельничук // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції, 16-17 травня 2014 р., м. Одеса. У 2 т., Т. 1 / відп. ред. д-р юрид. наук В.М. Дрьомін. – О.: Юридична література, 2014. – С. 622-625.
 69. Melnychuk T.V. Mobilization of Law and the Opportunity of Economic Crime Prevention // Medzinárodná vedecká konferencia «Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva» (Bratislava, Slovenská republika 19-20 septembra 2014 r ) / Zborník príspevkov. - C. 141-145. 0,3 д.а.
 70. Проведено методологічний семінар для співробітників Інституту кримінології Католицього університету м. Левен (Бельгія) на тему «Organized Crime in Ukraine: From Soviet Times to Contemporary Patterns» (листопад 2015).
 71. Мельничук Т.В. Окремі проблеми протидії економічній злочинності у фокусі транснаціоналізації / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI) ; Чес. кримінол. т-во ; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 25-26. (0,26 д.а.)
 72. Мельничук Т.В. Кримінологічний тезаурус: до проблеми формування інформаційно-пошукових систем / Т.В. Мельничук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 240-242. (0,15 д.а.)
 73. Мельничук Т.В. Проблемы противодействия экономической преступности в свете теории мобилизации права Д. Блэка / Мельничук Т.В.// Криминологические основы уголовного права. Лекции и новые образовательные технологии для юристов: Материалы междунар. науч.-метод. семинара / Под ред. д. ю. н., проф. А. И. Бойко. Ростов н/Д: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2016. — 180 с. С. 64-71 (0,4 д.а.)
 74. Мельничук Т.В. Постмодерністська парадигма кримінології / Мельничук Т.В.// Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали Між- нар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчо- го права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2016. – С. 172-174 (0,2 д.а.).
 75. Міжнар. наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції  (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна) - Мельничук Т.В.
 76. Міжнародна науково-практична конференція “Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції”  (20 травня 2016 р., м. Одеса) -  Дрьомін В.М., Мельничук Т.В., Стрелковська Ю.О,, Федчун Н.О., Марчук А.І., Ізовіта А.М., Дика Є.О., Цитряк В.Я., Чернишов Г.М., Гаркуша Ю.О.
 77. Між-нар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права “Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи”  ( Харків, 9 груд. 2016 р.) – Дрьомін В.М., Березовський А.А., Мельничук Т.В., Прижбило О.В.
 78. Мельничук Т.В. Амбівалентність економічної девіантності / Т.В. Мельничук // Традиції і новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / – Одеса : Юридична література, 2017. (0,15 д.а.)
 79. Кримінологія. Загальна частина : навчально-методичний посібник / [Дрьомін В.М., Орловська Н.А., Мандриченко Ж.В., Мельничук Т.В.]. – О.: Фенікс, 2009. – 52 с.
 80. Кримінологія. Особлива частина : навчально-методичний посібник / [Дрьомін В.М., Орловська Н.А., Мандриченко Ж.В., та ін.]. / відп. ред. Дрьомін В.М. – О.: Фенікс, 2009. – 78 с.
 81. Кримінологія. Навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, та ін. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 144 с. – (Сер.: Навчально-методичні посібники).
Стрелковська Юлія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Маргинальные группы в структуре организованной преступности.Преступность и криминологические основы уголовной юстиции : монография / [В.Н. Дрёмин, А.А. Березовский, Н.А. Орловская и др.] : под ред. В.Н. Дрёмина. – О. : Фенікс, 2007. – С. 82-112.В.Н. Дрёмин, А.А. Березовский, Н.А. Орловская и др.
 2. Застосування концепції маргінальності в кримінології Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Вип. 25 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – С. 506-511.
 3. Маргінальна злочинність: визначення та основні напрямки вивченняАктуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Вип. 32 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – О. : Юрид. л-ра, 2007 – С. 380-385.
 4. Снижение уровня маргинализации общества в механизме предупреждения преступности  Друк.Юридический вестник. – 2007. – № 2. – С. 42-47. 
 5. До питання про криміногенність маргінальності Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – О. : Фенікс, 2008. – Вип. 33. – 552 с. – С. 173-179.
 6. Психологические аспекты формирования маргинального статуса личностиАктуальные проблемы криминологии и криминальной психологии : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. “Юридичний вістник”. – О. : Фенікс, 2007. – С. 305-312.
 7. Кримінологічний аналіз участі осіб, що звільнились з місць позбавлення волі, в діяльності організованих злочинних груп. Друк.  Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. статей з питань європейської інтеграції та права / [за ред. Д.В. Ягунова]. – Вип. 4. – О. : Фенікс, 2008. – С. 278–287.
 8. Маргінальні форми організованої злочинностіАктуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. статей за матеріалами І Міжвуз. наук.-практ. конф., 21–22 травня 2004 р. м. Луцьк. – С. 219-221.
 9. Формирование маргинальных групп как фактор криминализации обществаРегіональний науковий юридичний альманах “Українська державність та право на рубежі сторіч”. – Вип. 1. / За заг. ред. проф., д-ра юрид. наук, Оборотова Ю.М. – О. : 2006. – С. 97-102.
 10. Формирование маргинальной личности как фактор криминализации обществаЗб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів “Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених” – Спецвип. № 1. – Хмельницький, 2002. – С. 236-237.
 11. Маргіналізація у підлітковому віці як фактор злочинності Молодь у юридичній науці : зб. тез доповідей Перших Всеукр. осінніх юрид. читань студентів та аспірантів. – Хмельницький : В-во ХІУП, 2002. – С. 288-290.  
 12. Нелегальная миграция как форма проявления организованной преступностиРозвиток української правової системи за роки незалежності : тези доп. і наук. повідом. студент. наук. конф. за підсумками наук.-дослід. роботи за 2003/2004 навч. рік / [за заг. ред. проф. М.І. Панова]. – Х.: Нац. юрид. акад.. України. 2004. – С. 165-166.
 13. Влияние военных конфликтов на деятельность организованных преступных группМіжнар. студ. наук. конф. “Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави”,  5–7 травня 2004 р. Тези доповідей. – Львів : Юрид. ф-т Львів. націон. ун-ту ім. Івана Франка. – 2004. – С. 193-195.
 14. Нелегальная миграция в контексте организованной преступности . Молодь у юридичній науці : зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. молодих вчених “Треті осінні юридичні читання”. – Хмельницький : В-во ХУУП, 2004. – С. 447-449.
 15. Виктимологический аспект проблемы маргинализации населения. Материалы XIII Междунар. конф. студ., аспир. и молодых ученых “Ломоносов–2006”. – Т. 3. – М.: Изд-во МГУ, 2006. – С. 453-454.
 16. Вплив злочинності на процеси маргіналізації аука і вища освіта : тези доповідей XIV міжвуз. студ. конф., м. Запоріжжя, 11–18 травня 2006 р. : у 2 ч. / Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”; студентське наук. тов-во. – Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2006. – Ч. 2. – С. 156.
 17. Організовані злочинні групи, сформовані на етнічній основі: проблеми вивчення. Правове життя сучасної України : тези доп. 10-ї ювілейн. звіт. наук. конф. проф.-виклад. і аспірант. складу / Відп. ред. д-р юрид. наук Ю.М. Оборотов // Одеська націон. юрид. акад. – О.: Фенікс, 2007. – С. 328-330.
 18. Причини участі колишніх професійних спортсменів в організованій злочинній діяльності. Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. “Шості осінні юридичні читання (м. Хмельницький, 26–27 жовтня 2007 р.): у 3 ч. – Ч. 3 : “Адміністративне право. Адміністративний процес. Фінансове право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінальний процес. Криміналістика”. – Хмельницький : В-во Хмельницьк. ун-ту управління та права, 2007. – С. 298-30.
 19. Социальные и социально-психологические предпосылки вовлечения бывших сотрудников правоохранительных органов в организованную преступную деятельность  . Сучасні проблеми юридичної науки : тези доп. та наук. повідомл. Всеукр. наук.-практ. конф. молод. учених та здобувачів / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 460-463.
 20. Кримінологічний аналіз осіб, що звільнились з місць позбавлення волі. Правове життя сучасної України : тези доп. Всеукр. наук. конф. “Правове життя сучасної України” / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2008. – С. 415-417.
 21. Маргінальність як чинник рецидивної злочинності. Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 60 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В.М. Дрьомін. ) Одеса : Юридична література, 2011. – С. 123- 131. 
 22. Маргінальність та злочинність: механізми взаємодетермінації. Правова держава. – 2012. - № 14. – С. 166-173.
 23. Соціально-психологічні передумови участі спортсменів в організованій злочинній діяльності. Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 67. – С. 549-556.
 24. Про сутність визначення злочинності маргіналів. Митна справа. – 2013. - №1. – Частина 2, кн.2. – С. 463-469. 
 25. Концепція маргінальності в кримінології: можливості застосування. Юридический вестник. – 2013. - №1. – С.129-137.                
 26. Криміногенність соціальної стратифікації: «нові» маргінали в структурі організованої злочинності. Право України. – 2013. - №3-4. – С. 405-413.
 27. Кримінологічне вивчення участі колишніх співробітників правоохоронних органів у організованій злочинній діяльності. Кримінологія в Україні та протидія злочинності : [зб. наук. Статей / за ред.. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна]. – Б-ка журналу «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2008. – С. 233 -239.             
 28. Эволюция организованной преступности как результат трансформации общества. Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – Одеса, 2009. – С. 253-256.  
 29. Маргинальность как глобальный криминогенный фактор. Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – С. 619-620.
 30. Маргіналізація осіб, що звільнились з місць позбавлення волі, як фактор організованої злочинності. Від громадянського суспільства – до правової держави : теорія та практика протидії злочинності : VI міжнародна науково-практична конференція, 15 квітня 2011 р., м. Харків : збірник тез доповідей. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 186-188.
 31. Маргинальные группы как социальная база организованной преступности. Правова система: вітчизняні та світові виміри: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 19-20 квітня 2011 року. – Київ: у 3-х томах. – К.: Центр правових досліджень, 2011. – Т.3. – С. 32-34.  
 32. Маргіналізація мігрантів як фактор їх криміналізації. Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011 р., м. Одеса. Т.2 / відп. ред. д-р юрид. наук В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс, 2011. – 273-275.
 33. До питання про злочинність іноземців. Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (20-21 квітня 2012 р.) Том 2. / Відп. ред. В.Н. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2012.– С. 316-318.
 34. Розшарування суспільства як соціальна та кримінологічна проблема. Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С.258-260. 
 35. Розшарування суспільства як соціальна та кримінологічна проблема. Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С.258-260. 
 36. Виктимность и виктимизация маргинальных групп населения. Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 388 – 390.
 37. Личность политического преступника: проблемы определения// Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 620-622.
 38. Сучасні міграційні процеси в Україні в кримінологічному вимірі. Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса,) : у 2 т. Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 265-267.      
 39. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м.Одеса) у 2 т Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 237-239 (0,2 д.а.) 
 40. Круглий стіл на тему: «Кримінологічні та пенітенціарні проблеми зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання» (18 листопада 2016 року, м. Одеса) - Дрьомін В.М., Дикий О.В., Мельничук Т.В., Ілько С.А., Цитряк В.Я., Стрелковська Ю.О., Марчук А.І., Ізовіта А.М., Чернишов Г.М., Прижбило О.В., Махатадзе К.Г., Мокряк М.О., Черкасов С.В., Гаркуша Ю. О., Дика Є.О.
 41. Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» до 20-річчя НУ «ОЮА» та 170-річчя Одеської школи права (19 травня 2017 року) – Дрьомін В.М., Головкін Б.М., Сердюк П.П., Березовський А.А., Аніщук В.В., Черкасов С.В., Мельничук Т.В., Раковська Ю.В., Марчук А.І., Федчун Н.О., Ізовіта А.М., Головчук В.А., Цитряк В.Я.,Дикий О.В., Білявська Д.І., Гречаний Р.С., Чернишов Г.М., Ілько С.А., Кльован Н.В., Калініна А.В., Дика Є.О., Гаркуша Ю.О., Мокряк М.О., Єрмолаєва-Задорожня С.В., Мокляк В.В., Панова С.В., Романаускас К.А., Прижбило О.В., Махатадзе К.Г.
 42. Кримінологія: Особлива частина. Навчально-методичний посібник.  Одеса: Фенікс, 2009р.Дрьомін В.М., Орловська Н.А., та. ін. (всього 6 осіб).
 43. Кримінологія: навчально-методичний посібник [для студентів факультету заочного та вечірнього навчання (заочної форми навчання)] Одеса : ВМВ, 2013. – 100 с.
 44. Політична кримінологія : навчально-методичний посібник (для студентів факультету правової політології та соціології) /  Дрьомін В.М..  Стрелковська Ю.О. - О: Юрид.  л-ра. – 2014.
 45. Кримінологія. Навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська та ін. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 144 с. В.М.Дрьомін, Ж.В. Мандричен-ко, Т.В. Мельничук, А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О.Федчун, В.Я. Цитряк.
Марчук Альона Ігорівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Марчук А.І. Практичні питання реалізації вторинної класифікації засуджених до позбавлення волі / А.І. Марчук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 4. – С. 36-39.
 2. Марчук А.І. Національні і міжнародні стандарти класифікації засуджених до позбавлення волі  / А.І. Марчук // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 55 / редкол.: С. В. Ківалов та ін.; відп. за вип. Туляков В. О. – Одеса : Юридична література, 2010. – С. 520-525.
 3. Марчук А.І. Розвиток класифікації та розподілу засуджених по місцях позбавлення волі: ретроспективний аналіз  / А.І. Марчук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011 – № 1. – С. 38-43.
 4. Марчук А.І. Роль персоналу в механізмі управління пенітенціарними установами та класифікації засуджених  / А.І. Марчук // Митна справа. – 2011. – № 1. – С.  300-306.
 5. Марчук А.І. «Тюремні відпустки» у кримінально-виконавчому законодавстві та пенітенціарній практиці України  / А.І. Марчук // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 59 / редкол.: С. В. Ківалов та ін.; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2011. – С.  152-160.
 6. Марчук А.І. Особливості перекласифікації засуджених до позбавлення волі (соціально-правова характеристика)  / А.І. Марчук //Актуальні проблеми держави і права збірник наукових праць. Вип. 60 / редкол.: С. В. Ківалов та ін.; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2011. – С.  153 161.
 7. Марчук А.І. Вторинна класифікації засуджених до позбавлення волі у сучасній пенітенціарній практиці України  / А.І. Марчук // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 67 / редкол.: С. В. Ківалов та ін.; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2012. – С. 611-620.
 8. Марчук А.І. Європейський досвід запровадження «тюремних відпусток» в Україні  / А.І. Марчук // Актуальні проблеми європейської інтеграції : збірник статей з питань європейської інтеграції та права. Випуск шостий / За ред. Д. В. Ягунова. – Одеса : Фенікс, 2011. – С. 114-121.
 9. Марчук А.І. Таксономічна функція вторинної класифікації засуджених до позбавлення волі  / А.І. Марчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2011. – Вип.  2. – С. 138-143.
 10. Марчук А. И. Криминологические основания классификации осужденных к лишению свободы [Электронный ресурс] : материалы докладов ХVI Междунар. науч. конф. студ., аспир. и молод. ученых «Ломоносов – 2009» / отв. ред. А. И. Алешковский, П. Н. Костыльов, А. И. Андреев / Марчук А. И. – М. : Изд-во МГУ; СП МИСЛЬ. – 1 электронный оптический диск. (CD ROM). – С. 55-57.
 11. Марчук А. И. Значение криминологических данных при классификации и распределении осужденных в исправительных учреждениях: постановка проблемы // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 29-30 травня 2009 р.) / уклад. Т. Д. Климчук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – С. 592-594.
 12. Марчук А.І. Класифікація засуджених до позбавлення волі: концептуальні підходи // Правовий розвиток України у сучасному світі : матер. наук.-практич. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 13-14 травня 2010 р.). – Одеса, 2010. – С. 167-169.
 13. Марчук А.І. Характеристика європейської та американської концепцій класифікації засуджених до позбавлення волі // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспір. складу / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю. М. Оборотов (Одеса, 21-22 травня 2010  р.) // Одеська національна юридична академія. – О. : Фенікс, 2010. – С. 541-543.
 14. Марчук А.І. Проблемні аспекти класифікації засуджених до позбавлення волі в пенітенціарній практиці України // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспір. складу (Одеса, 20-21 травня 2011 р.) / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. В. М. Дрьомін // Одеська національна юридична академія. – О. : Фенікс, 2011. – С. 284-286.
 15. Марчук А.І. Щодо необхідності законодавчого регулювання та критеріїв класифікації засуджених в кримінально-виконавчих установах відкритого типу // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 року). Т. 2 / відп. за вип. д. ю. н., проф. В. М. Дрьомін ; Національний ун-т «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс, 2012. – С. 328-330.
 16. Вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі за критерієм психічного здоров’я  //Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. Наук.-практи. конференції (16-17 травня 2013 року) Т 2/ відп. за випуск д.ю.н., проф.. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса: Фенікс, 2013.- С. 402 - 404 (0,3)
 17. Марчук А.І. «Американська концепція»  класифікації та категоризації засуджених до позбавлення волі / А.І. Марчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2014. – Сер. Юриспруденція № 8  – С. 235-238. (0, 75 д.а.) фах.
 18. Марчук А.І. Класифікація засуджених до позбавлення волі: концептуальні підходи // Правовий розвиток України у сучасному світі : матер. наук.-практич. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 13-14 травня 2014 р.). – Одеса, 2010. – С. 167-169.
 19. Марчук А.І.  Гуманізація кримінально-виконавчого законодавства в контексті адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів // Правове життя сучасної України: матер. Міжнародної науково-практичної  конференції (Одеса, 16-17 травня 2014 року). Т.2 /відп. за випуск. д.ю.н., проф. В.М.  Дрьомін / Національний ун-т «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2014. – С. 627-630  (0, 17 д.а.)   
 20. Марчук А.І. Теоретичні засади кримінологічної класифікації засуджених до позбавлення волі // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 грудня 2014 року) - Херсон .- С. 123-127 (0,25 д.а.)
 21. Марчук А.І. Характеристика неформальної стратифікації засуджених до позбавлення волі як специфічного субкультурного процесу / Марчук А.І. Електронне науково-практичне фахове видання  «Журнал східноєвропейського права». – 2015. № 20. – С. 76-82  (0, 65 д.а.) фах.
 22. Марчук А.І. Концепція «ресоціалізація персоналу»  кримінально-виконавчої системи України/ А.І. Марчук  //  Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». - № 5. – 2015. – С. 53-74. (0, 5 д.а.) фах.
 23. Марчук А.І. Проблемні аспекти діяльності регіональних комісій з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі/ А.І. Марчук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015 – № 2. – С. 38-43. (0, 65) фах.
 24. Марчук А.І. Проблемні аспекти запровадження  механізму класифікації засуджених в кримінально-виконавчих установах відкритого типу  / Марчук А.І. //   Митна справа. -. № 5.- Ч. 2. - 2015.- С. 175-180 (0, 5 д.а.) фах.
 25. Марчук А.І. Соціальне та пенітенціарне обґрунтування реформування системи органів та установ виконання кримінальних покарань в Україні / А.І. Марчук  //  Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». - № 7. – 2016. / Депонований рукопис. –  (0, 5 д.а.)
 26. Марчук А.І. Пенітенціарні проблеми діяльності СІЗО в системі установ виконання покарання в Україні / Марчук А.І. / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Юриспруденція”. - 2016. - №24. – депонований рукопис Депонований рукопис   – (0, 5 д.а.)
 27. Марчук А.І Концептуальні моделі підбору персоналу пенітенціарних установ // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: мат-ли Міжн. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - О.: Юрид. література, 2016. – с.248-250. (0,1 д.а.)
 28. Кримінологія. Навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська,  А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. Федчун, В. Я. Цитряк.- Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015.-144с. – (Сер.: Навчально-методичні посібники).
 29. Кримінально-виконавче право: навчально-методичний посібник/ Дрьомін В.М., Марчук А.І., Черкасов С.В. .- Одеса .:  Фенікс, 2015.-148с.
Черкасов Святослав В’ячеславович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Кримінально-виконавче право: навчально-методичний посібник/ Дрьомін В.М., Марчук А.І., Черкасов С.В. .- Одеса .: Фенікс, 2015.-148с.
 2. Актуальные проблемы борьбы с пенитенциарной преступностью // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2002. – Вип. 14. – С. 144-148.
 3. Проблеми застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2002. – Вип. 16. – С. 699-702.
 4. Кримінальна політика та проблеми альтернативних покарань // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2003. – Вип. 18. – С. 828-831.
 5. Розвиток системи покарань, альтернативних позбавленню волі (історичний нарис) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 3 (Ч. ІІ). – С. 141-145.
 6. Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання. Дисертація. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Одеса, 2004. – 226 с.
 7. Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання. Автореферат Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Одеса, 2005. – 19 с.
 8. Альтернативні покарання: соціально-правова природа та проблеми впровадження // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса,): у 2 т. Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 277-279.
Цитряк Віктор Ярославович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Цитряк В.Я. Корупція та хабарництво: проблеми визначення та співвідношення понять / В.Я. Цитряк // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 47/ редкол.: С В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2009. – С. 96-101.
 2. Цитряк В.Я. Хабарництво: історико-правові аспекти соціального явища та протидії йому в Україні / В.Я. Цитряк // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 55/ редкол.: С. В. Ківалов та ін.; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2010. – С. 587-591.
 3. Цитряк В.Я. Зарубіжний досвід криміналізації активного підкупу/ В.Я. Цитряк // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 56. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С.441-446.
 4. Цитряк В.Я. Кримінологічний аналіз детермінант корупційного підкупу у сфері державної службової діяльності / В.Я. Цитряк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Вип. 20. – Ч. ІІ. – Т. 3. – 2012. – С. 77-82.
 5. Цитряк В.Я. Особистісні характеристики учасників корупційного підкупу у сфері державної службової діяльності / В.Я.Цитряк // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012 – № 4. – С. 231-234.
 6. Цитряк В.Я. Культурологические и социально-психологические детерминанты коррупционного подкупа в Украине на современном этапе / В.Я. Цитряк // Закон и жизнь («Lege si viаta»). Вып. 12/4. – Кишинев, 2013. – С.193-196.
 7. Цитряк В.Я. Кримінологічні основи криміналізації хабарництва / В.Я. Цитряк // Правове життя сучасної України: тези доповідей Всеукр. наук. конф. (Одеса, 18-19 квітня 2008 р.). – 2008. – С. 406-408.
 8. Цитряк В.Я. В.Я. Проблемні питання визначення поняття корупція /В.Я.Цитряк // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: зб. наук. ст. 2008.– С. 291-299.
 9. Цитряк В.Я. Генеза та історичний розвиток поняття «корупція» / В.Я. Цитряк // Дотримання прав та свобод людини і громадянина: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення: Матеріали регіональної наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24 грудня 2008 р.). – Одеса: Вид-во ОДУВС, 2008. – С. 46-48.
 10. Цитряк В.Я. Генеза та історико-правовий аспект протидії хабарництву в Україні/ В.Я. Цитряк //Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 29-30 травня). / Уклад. Т.Д. Климчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. – С.560-566.
 11. Цитряк В.Я. Підкуп службової особи як криміногенний злочин / В.Я. Цитряк // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф.
 12. проф.-викл. та аспірант. складу (Одеса, 20-21 травня 2011 р.) / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. В. М. Дрьомін // Одеська національна юридична академія. – О. : Фенікс, 2011. – С. 275-276.
 13. Цитряк В.Я. До питання про правову природу підкупу у сфері службової діяльності / В.Я. Цитряк // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.) Т.2 / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С.324-326.
 14. Цитряк В.Я. Методологічні основи дослідження детермінант корупційного підкупу на сучасному етапі / В.Я. Цитряк // Глобализация правового пространства: международный, наднациональный, национальный уровни: Материалы Международной научно-практической конференции «Весенние юридические чтения» (25-26 июня 2012 г., Харьков, Украина). – Х.: ИФИ, 2012. – С. 134-136.
 15. Цитряк В.Я. Методологічні засади дослідження детермінант корупційного підкупу на сучасному етапі / В.Я. Цитряк // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 273-275.
 16. Цитряк В.Я. Актуальні проблеми класифікації та типологізації осіб-учасників корупційного підкупу / В.Я. Цитряк // Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів 22-23 березня 2013 р.). – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – С. 106-108.
 17. Цитряк В.Я. Кримінологічні особливості учасників корупційного підкупу у публічній сфері // В.Я. Цитряк // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародно-практичної конференції (м. Ужгород 30-31 березня 2013 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 204-206.
 18. Цитряк В.Я. Інфраструктура підкупу у сфері публічної службової діяльності / В.Я. Цитряк // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу (Одеса, 16-17 травня 2014 р.) Т.1 / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2014. – С.636-639.
 19. Цитряк В.Я. Підкуп у сфері службової діяльності: кримінологічне дослідження: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.08/ В.Я. Цитряк; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» – Одеса, 2014.- 20 с.
 20. Кримінологія. Навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. Федчун, В.Я. Цитряк. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 144 с. – (Сер.: Навчально-методичні посібники).
 21. Цитряк В.Я. Iнфраструктура підкупу у сфері публічної службової діяльності / В.Я. Цитряк // Юридичний науковий електронний журнал.  – 2015. - №6. – С.185-189 (0,75 друк.арк) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/6_2015/53.pdf
 22. Цитряк В.Я. До питання про ідентифікацію корупційних ризиків у сфері публічної службової діяльності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Депонований рукопис. - 2016 (0,6 друк.арк)
 23. Цитряк В. Я. Ідеологічні ресурси у відтворенні корупційних практик / В. Я. Цитряк // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 253-255. (0,1 д.а.).
Федчун Наталія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Федчун Н.О. Визначення піратства як злочину, що посягає на безпеку мореплавства за нормами міжнародного права та національним законодавством / Н.О. Федчун // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / гол. ред. С.В. Ківалов; відп за вип. В.О. Туляков.– О.: Юридична література, 2010.– Вип. 55.– С.416-419.
 2. Федчун Н.О. Щодо проблем визначення поняття «безпека мореплавства» в галузі захисту транспортної діяльності / Н.О. Федчун // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / гол. ред. С.В. Ківалов; відп за вип. В.М. Дрьомін.– О.: Юридична література, 2011.– Вип. 58.– С.162-166.
 3. Федчун Н.О. Місце та роль кримінологічної безпеки мореплавства в системі міжнародної та національної безпеки / Н.О. Федчун // Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право.– Вип.19.– Том 4.– Ужгород, 2012.– С.272-274.
 4. Федчун Н.О. Поняття та система злочинів, що посягають на безпеку мореплавства / Н.О. Федчун // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Научный журнал.– Том 26 (65). №2-1.– Симферополь, 2013.– С.263-268.
 5. Федчун Н.О. Кримінологічне вивчення безпеки мореплавства / 
  Н.О. Федчун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Юриспруденція». Зб. наук. праць. – Вип. 6-– Том 2. – Одеса, 2013. – С. 101-105.
 6. Федчун Н.А. К вопросу об определении объекта преступлений, связанных с неоказанием помощи терпящим бедствие на море / Н.А. Федчун // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / гол. ред. 
  С.В. Ківалов; відп за вип. В.М. Дрьомін. – О.: Юридична література,– Вип. 69. – С.162-166.
 7. Федчун Н.О. Криминологические особенности характеристики лиц, виновных в преступном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта / Н.О. Федчун // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – Одеса: Фенікс,– С.267-269.
 8. Федчун Н.А. Проблемы квалификации преступлений на водном транспорте / Н.А. Федчун // Правове життя сучасної України: тези доповідей міжнар. наук. конф. професор.-виклад. і аспірант. складу (м. Одеса, 21-22 травня 2010 р.) / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М.Оборотов // Одеська національна юридична академія. – Одеса: Фенікс,– С.556-558.
 9. Федчун Н.О. Щодо деяких правових засад міжнародної діяльності у сфері протидії правопорушенням, що посягають на безпеку мореплавства / Н.О. Федчун // Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 грудня 2010  р.). – О.: ЛДУВС,– С. 180-181.
 10. Федчун Н.О. Міжнародні організації, що забезпечують протидію злочинності на морському транспорті / Н.О. Федчун // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). – Т.– Одеса, 2010. – с.314-316.
 11. Федчун Н.А., Балобанов А.О. Причины и условия совершения преступлений против безопасности мореплавания / Н.А. Федчун, А.О. Балобанов // Ежегодник Морского права 2010 / отв. ред. А.Л. Колодкин. – М.: Университетская книга,– С. 26-33.
 12. Fedchun N. The legal concept of piracy / N. Fedchun // Turkey-Ukraine Comparative Criminal Law Symposium (15-17 March 2011) / edit.Y.– Istanbul, 2011. – pp. 227-232.
 13. ФедчунН.О. Екологічна безпека як один із кримінологічних чинників безпеки мореплавства / Н.О. Федчун / Теоретико-практичні механізми розбудови правової держави: матер. всеукр. конф. наук. тапракт. (м. Львів, 23‑24 вересня 2011 р.) – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив»,– С.89-91.
 14. Федчун Н.О. у співавтор. Правові основи підготовки та працевлаштування моряків: навч. посіб. / Н.О. Федчун, О.О. Балобанов // Реком. МОН України. – Одеса : Фенікс, 2011. – 200 с. (Особистий внесок: Глава 2. Міжнародно-правові вимоги до підготовки та дипломування плавскладу морського судна; Глава 4. Насильницькі дії на морі: піратство, тероризм та їх правові особливості).
 15. Федчун Н.А., Балобанов А.О. Морской терроризм как фактор, нарушающий безопасность мореплавания / Н.А. Федчун, А.О. Балобанов // Актуальные вопросы правового регулирования борьбы с пиратством и актами вооруженного разбоя морских судов : сб. ст. / отв. ред. В. Медников. – М.: Морские вести России,– С. 13-17.
 16. Федчун Н.А. Влияние «человеческого фактора» на безопасность мореплавания: криминологический аспект / Н.А. Федчун // Ежегодник морского права 2014 / отв. ред. О. Кулистикова.– М.: Университетская книга, 2014.– С. 36-41 (0,3 д.а.)
 17. Кримінологія. Навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. Федчун, В.Я. Цитряк. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 144 с. – (Сер.: Навчально-методичні посібники).
 18. Федчун Н.О. Міжнародний характер злочинів проти безпеки мореплавства / Н.О. Федчун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».– №2. – Херсон, 2015.– С.263-268.
 19. Федчун Н.О. Загальні засади забезпечення кримінологічної безпеки мореплавства / Н.О. Федчун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – № 10-2.– О., 2015.– С. 30-40.
 20. Федчун Н.О. Сучасні проблеми забезпечення кримінологічної безпеки мореплавства / Н.О. Федчун // Вісник Південного регіонального центру НАПрН України. – № 5. – О., 2015. С. 204-210.
 21. Федчун Н.О., Балобанов О.О. Правові основи підготовки та працевлаштування моряків: навч. посіб. / Реком. МОН України. – Одеса : Фенікс, 2011. – 200 с.
 22. Федчун Н.О. у співавтор. Міжнародно-правове регулювання безпеки на морському транспорті: навч. посіб. / Федчун Н.О., Балобанов О.О., Кулієв А.Ю. – Одеса : Вид-во ОНМУ, 2012. – 132 с.
 23. Федчун Н.О. Питання кримінальної юрисдикції при вчиненні дій, пов’язаних з піратством / Н.О. Федчун // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих учених: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (25 лютого 2011 р.) – Донецьк: ООО «Цифровая типография»,– Ч.ІІ. – С. 21-24.
 24. Федчун Н.О. Уголовно-правовые основы обеспечения безопасности на море / Н.О. Федчун // Правове життя сучасної України: матер. міжнар. наук. конф. професор.-виклад. складу (м. Одеса, 20-21 травня 2011 р.) / відп. ред. В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс,– Т.2. – С.282-284.
 25. Федчун Н.О. Загрози, що впливають на стан безпеки мореплавства / Н.О. Федчун // Морське право: актуальні питання теорії та практики:зб.наук.праць ОНМА. –– О.: ОНМА,– Вип. 6. – С. 91-94.
 26. Федчун Н.О. Поняття та сутність кримінологічної безпеки на морському транспорті / Н.О. Федчун // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 30 листопада 2012 р.). – Одеса: Фенікс,– С.  278‑280.
 27. Федчун Н.О., Балобанов О.О. Кримінологічні основи убезпечення мореплавства / Н.О. Федчун, О.О. Балобанов // Проблеми правопорушень у транспортній сфері: науково-практичний аспект: матер. всеукр. наук.-практ. круглого столу (м. Одеса, 26 грудня 2012 р.). – О.: ОНМУ,– С.36-39.
 28. Федчун Н.О. Основні напрямки запобігання злочинам, що посягають на безпеку мореплавства / Н.О. Федчун // Правова і кримінологічна культура в механізмі протидії злочинності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса,– 2 жовтня 2012 р.) / відп. за випуск В.М. Дрьомін. – О.: Фенікс, 2013. – С.  141-146.
 29. Федчун Н.О. Суб’єкти забезпечення кримінологічної безпеки мореплавства / Н.О. Федчун // Правове життя сучасної України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс,– С.404-406.
 30. Федчун Н.О., Балобанов О.О. Роль конкретної ситуації у вчиненні злочинів проти безпеки мореплавства / Н.О. Федчун, О.О. Балобанов // Морське право: актуальні проблеми теорії та практики:зб. наук. праць. – О.: Фенікс,– Вип. 7. – С. 30-40.
 31. Федчун Н.О. Безпека судноплавства як вимога глобалізації логістичних процесів / Н.О. Федчун // Проблемы развития транспортной логистики: тезисы докладов V междунар. науч.-практ. конф. (Одесса – Галац – Варна – Аспровальта, 21-29 сентября 2013 г.). – О.: ОНМУ,– С. 59-63.
 32. Федчун Н.О. Забезпечення безпеки мореплавства кримінально-правовими засобами / Н.О. Федчун // Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (Одеса, 20 квітня 2015 року). // [Електронний ресурс] - С. 78 - 83.
 33. Федчун Н.О. Проблеми забезпечення кримінологічної безпеки мореплавства / Н.О. Федчун // Європейський вибір України: проблеми розвитку поромних перевезень на Чорному морі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса – Батуми, 30 квітня – 7 травня 2015 р.).– О.: ОНМУ, 2015.– С. 134-136.
 34. Федчун Н.О. Роль «людського фактору» в етиології загроз кримінологічній безпеці мореплавства / Н.О. Федчун // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2015р.) Т.2 / Націон. ун-т "Одеська Юридична Академія". - Одеса: Юридична література, 2015. - С. 272 – 275.
 35. Федчун Н.О. Психологічний механізм злочинної поведінки при порушенні правил безпеки мореплавства / Н.О. Федчун // Публічне право. – 2016. – № 2 (22).  – C.  158-166. (0,6 д.а.)
 36. Федчун Н.А. Неоказание помощи терпящим бедствие на море: проблемы определения объекта посягательства / Н.А. Федчун // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Вип. 36. – Том 2. – Ужгород, 2016. – С. 109-113. (0,5 д.а.)
 37. Федчун Н.О. Загрози кримінологічній безпеці мореплавства як об’єкт запобіжного впливу / Н.О. Федчун // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . - Івано-Франківськ, 2016. – С. 75. (0,1 д.а.).
 38. Федчун Н.О. Кримінологічна безпека мореплавства: механізми забезпечення /  Н.О. Федчун // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: мат-ли Міжн. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - О.: Юрид. література, 2016. – с.248-250. (0,1 д.а.)
 39. Fedchun N.O. Criminal remedies of ensuring maritime safety concerning exploitation of continental shelf of Ukraine / N.O. Fedchun // Priority a strategie pre rozvoj pravnej vedy vo svete vedy : zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-practicka konferencia (28-29 octobra 2016, Sladkovicovo, Slovenska republika), 2016, pp 186-190. (0,2 д.а.).
 40. Федчун Н.О. Психологічний механізм злочинної поведінки при порушенні правил безпеки мореплавства / Н.О. Федчун // Публічне право. – 2016. – № 2 (22).  – C.  158-166. (0,6 д.а.) (ScholarGoogle, Index Copernicus International)
 41. Федчун Н.А. Неоказание помощи терпящим бедствие на море: проблемы определения объекта посягательства / Н.А. Федчун // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Вип. 36. – Том 2. – Ужгород, 2016. – С. 109-113. (0,5 д.а.) (ScholarGoogle, Index Copernicus International)
Ізовіта Андрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Ізовіта А.М. Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються на земельному ринку / Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 60 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2011. – С. 139‑145.
 2. Ізовіта А.М. Злочинність в сфері ринкового обігу земель як об’єкт кримінологічного вивчення / Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 59 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2011. – С. 145-152.
 3. Ізовіта А.М. Поняття та структурна характеристика кримінального ринку земель в Україні //Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 67 / редкол.: С.В. Ківалов та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – С. 619-625.
 4. Ізовіта А.М. Передумови формування тіньового ринку земель сільськогосподарського призначення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна №988. Серія «ПРАВО». Випуск №10, 2011р. – С. 342-346.
 5. Изовита А.Н. Приоритетные направления государственной политики по предупреждению преступности в сфере земельного рынка / А.Н. Изовита // Legea Si Viata: международный научно-практический правовой журнал, №12/3 (264) 2013. – C. 98-102.
 6. Ізовіта А.М. До питання про злочинність в сфері обігу земель // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011р., м. Одеса. Т.2 / відп. ред. д-р юрид. наук. В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Фенікс, 2011. – С. 280-282.
 7. Ізовіта А.М. Організаційно-правові передумови тінізації ринку земель сільськогосподарського призначення / Теоретико-практичні механізми розбудови правової держави: матеріали Всеукраїнського конференції науковців та практиків, м. Львів, 23-24 вересня 2011 р., у 2-х частинах. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – Ч.  II. – С. 103-105.
 8. Ізовіта А.М. Криміногенна ситуація в сфері земельного ринку в Україн / II (Другі) Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції, присвячені пам’яті В.П. Колмакова : Зб. матеріалів (18-19 березня 2011 р.) / За  заг. ред. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін. – О. : Фенікс. 2011 – С. 478-480.
 9. Ізовіта А.М. Соціально-психологічні аспекти детермінації злочинності в сфері ринкового обігу земель / «Юридична осінь 2011 року»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів, м. Харків, 9 листопада 2011 р. С. 54-57.
 10. Ізовіта А.М. Вдосконалення правових основ діяльності із запобігання корупції в сфері земельного ринку / А.М. Ізовіта // Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 грудня 2013 р. – Львів: У 2 частинах. Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – Частина ІІ. – С. 81-84.
 11. Ізовіта А.М. Кримінологічне дослідження типових рис особи, яка вчиняє злочин в земельній сфері // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Право». 2014р. – С. 81-84.
 12. Ізовіта А.М. Кримінологічний аналіз деструктивних економічних процесів у сфері земельного ринку в Україні / А.М. Ізовіта // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 грудня 2014 року) - Херсон / С. 86-89.
 13. Ізовіта А. М. До питання кримінально-правової охорони порядку обігу земельних ділянок / А. М. Ізовіта // Форум права. – 2015. – № 5.- C. 100-106.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_5_18.pdf
 14. Кримінологія. Навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. Федчун, В.Я. Цитряк. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 144 с. – (Сер.: Навчально-методичні посібники).
 15. Ізовіта А.М. Дисфункції соціальних інститутів як детермінанти злочинності в земельній сфері А.М. Ізовіта // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С.267-269.
 16. IzovitaA. M. Criminological aspects ofthe research of thestateof crime in the land sphere / Науковий журнал «Молодий вчений» 2015 р. / депонований рукопис 0,5 д.а.
 17. Ізовіта А.М. До питання кримінально-правової охорони порядку обігу земельних ділянок / депонований рукопис 0,5 д.а.
 18. Ізовіта А.М. Кримінологічна віктимологія в системі сучасної вищої юридичної освіти / А.М. Ізовіта // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Юриспруденція”. - 2016. - №24. – депонований рукопис (0,5 д.а.)
 19. Ізовіта А.М. Криміногенна складова ціннісно-нормативної орієнтації особи, що вчиняє злочини в земельній сфері // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С.250-252. (0,15 д.а.)
Ілько Світлана Анатоліївна – старший викладач кафедри
 1. Ілько С.А. Понятие организованной преступности // Юридический вестник. - 1994. – № 4. – С. 65-67;
 2. Ілько С.А. Забезпечення принципів неминучості, справедливості та рівності усіх перед кримінальним законом в боротьбі з організованою злочинністю // Тези повідомлень на теоретичному семінарі. Київ, Академія внутрішніх справ України, квітень 1994 р. – К.: 1994;
 3. Ілько С.А. Насущные социально-психологические проблемы наркомании и наркобизнеса в Украине // Проблеми психології часу. Тези доповідей міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Д.Г. Елькіна, 30.10 -1.11.1995 р. – Одеса, 1995. – С. 161-163;
 4. Ілько С.А. Нагальні проблеми боротьби з наркобізнесом в Україні / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Культурно-історичні, соціальні та правові аспекти державотворення в Україні». Частина І. Державотворчий процес і правосвідомість українського народу. – Одеса, 1996. – С. 78-80;
 5. Ілько С.А. Кримінально-виконавче право України. Навчально-методичний посібник / За загальною редакцією С.О. Стефанова. – Одеса: Юридична література, 2004. (Т. 1, 2, 3, 5);
 6. Ілько С.А. Наркотизм в механизме детерминации преступности и криминализации общества / Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: Монография / [В.Н. Дремин, А.А. Березовский, Н.А. Орловская и др.]: Под ред. В.Н. Дремина. – О.: Феникс, 2007. - С. 162-186;
 7. Ілько С.А. Перспективи попередження втягнення у наркотизм підлітків та молоді / Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Правове життя сучасної України»/ Відп. Ред.. д-р юридичних наук, проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс,2008. – С. 413-415;
 8. Ілько С.А. Кримінологія. Особлива частина. Навчально-методичний посібник / [Дрьомін В.М., Орловська Н.А., Мандріченко Ж.В. та ін.] / відп.ред. Дрьомін В. М. – О.: Фенікс, 2009 (Т. 9);
 9. Ілько С.А. Економічні аспекти вивчення незаконного обігу наркотичних засобів в Україні // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф.. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – 792 с. С. 613-615.
 10. Ілько С.А. Деякі аспекти ситуації в сфері незаконного обігу наркотиків в Україні // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – Одеса, 2009. – 622 с. - С. 201-203. – 0,2 д.а.
 11. Ілько С.А. Кримінологічні проблеми культурологічного механізму розповсюдження наркотизму // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу. 20-21 травня 2011 року. Т. 2 / Відп. ред. проф. В.М. Дрьомін // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2011. – С. 278-280.
 12. Ілько С.А. Соціокультурні аспекти наркотизму в Україні // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2012) / Відп. ред. проф. В.М. Дрьомін // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2012. – С. 314-316.
 13. Ілько С.А. Роль кримінальної субкультури в формуванні криміногенної правосвідомості у молоді // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (Одеса, 16-17 травня 2014 року). Т. 1 / Відп. ред. проф. В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Юридична література, 2014. – С. 634-636.
 14. Ілько С.А. Наркотизм в Україні як соціокультурна проблема // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 15-16 травня 2015 року). Т. ІІ / Відп. ред. проф. М.В. Афанасьєва // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Юридична література, 2015. – С. 279-281.
 15. Кримінологія. Навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. Федчун, В.Я. Цитряк. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 144 с. – (Сер.: Навчально-методичні посібники.)
Чернышев Георгій Михайлович – доцент кафедри. кандидат юридичних наук
 1. Чернишов Г.М. Фінансове шахрайство як злочинна діяльність: методологічні проблеми дослідження / Г.М. Чернишов // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 70 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 369-376 (472 с.) (0,63 друк. арк.);
 2. Чернишов Г.М. До питання про визначення фінансового шахрайства / Г.М. Чернишов // Науковий Вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право. Вип. 26. - Ужгород, 2014. – C. 230-234 (0,54 д.а.);
 3. Чернишов Г.М. Кримінологічна характеристика шахрайств в інвестиційно-будівельній сфері / Г.М. Чернишов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – Вип.10-1. Т.2 – Одеса, 2014 р. – С. 98-102 (0,59 д.а.);
 4. Чернишов Г.М. Особливості детермінації шахрайства у сфері фінансування будівництва житла / Г.М. Чернишов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. – Випуск 6-1, Т.3. – Херсон. – 2014. – С. 209-213 (0,48 д.а.);
 5. Чернышёв Г.М. Некоторые аспекты предупреждения финансового мошенничества в сфере жилищного строительства / Г.М. Чернышёв // Закон и жизнь («Lege si viаta»). Вып. 5/4 (281). – Кишинев, 2015. – С.109-113 (0,53 д.а.);
 6. Чернишов Г.М. Теоретико-методологічні основи кримінологічного дослідження фінансового шахрайства в інвестиційно-будівельній сфері / Г.М. Чернишов // 2015. – депон. рукопис (0,46 д.а.);
 7. Чернишов Г.М. Деякі аспекти механізму фінансового шахрайства в будівельній сфері // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності і права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. Одеса: Фенікс, 2012. – С. 282-285 (0,16 д.а.);
 8. Чернишов Г.М. Передумови тінізації будівельної сфери України // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т “Одеська юридична академія”. – Одеса: Фенікс, 2013. – 814 с. Том 2. – С. 418-420 (0,17 друк. арк.);
 9. Чернишов Г.М. Фінансове шахрайство як об’єкт кримінологічного дослідження // Правове життя сучасної України: матер. Між-нар. наук.-практ. конф., при-свяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2014.– С. 648-651 (0,15 д.а.);
 10. Чернишов Г.М. Корупційні відносини в системі детермінації шахрайств у сфері фінансування будівництва житла // Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26-27 грудня 2014 р.). – Запоріжжя : Запорізька міська організація “Істина”, 2014. – С. 128-130 (0,17 д.а.);
 11. Чернишов Г.М. Кримінологічна оцінка ризиків інвестування житлового будівництва у системі заходів попередження фінансового шахрайства // VI Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам’яті професора В.П. Колмакова: матер. Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспір. та студ. (м. Одеса, 18 квітня 2015 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.В. Тіщенка ; Націон. ун-т “Одеська юридична академія”. – Одеса: Фенікс, 2015 . – С. 476-479 (656 с.) (0,16 д.а.);
 12. Чернышёв Г.М. Некоторые аспекты предупреждения финансового мошенничества в сфере жилищного строительства / Г.М. Чернышёв // Закон и жизнь («Lege si viаta»). Вып. 5/4 (281). – Кишинев, 2015. – С.109-113.
 13. Чернишов Г.М. Проблема латентності шахрайства у сфері житлового будівництва // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015, м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 284-286 (0,16 д.а.)
 14. Чернишов Г.М. Теоретико-методологічні основи кримінологічного дослідження фінансового шахрайства в інвестиційно-будівельній сфері / Г.М. Чернишов // Науковий вісник публічного та приватного права: Збірник наукових праць. - К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. - Депон. рукопис (0,53 д.а.)
 15. Чернишов Г.М. Нормативно-правове забезпечення протидії фінансовому шахрайству в інвестиційно-будівельній сфері / Г.М. Чернишов // Порівняльно-аналітичне право: Електронне наукове фахове видання. - Ужгород, 2016. - Депон. рукопис (0,58 д.а.)
 16. Чернишов Г.М. Соціально-культурологічні детермінанти фінансового шахрайства / Г.М. Чернишов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С.261-263. (0,15 д.а.)
Дикий Олег Вікторович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Дикий О. В. До питання вивчення злочинності на сучасному ринку житлової нерухомості в Україні / О. В. Дикий // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 64. – С. 586-593.
 2. Дикий О. В. Кримінологічна характеристика особистості злочинцяв сфері обороту житлової нерухомості / О. В. Дикий // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ред. ; відп. за ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. – С. 346-355.
 3. Дикий О. В. Загальна характеристика жертв злочинів в сфері обороту житлової нерухомості / О. В. Дикий // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція / голов. ред. Т. С. Ківалова ; МОН України, Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 9-1. – С. 166-169.
 4. Дикий О. В. Житлова нерухомість як предмет злочинів проти власності / О. В. Дикий // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право / голов. ред. Ю. М. Бисага ; МОН України, Ужгород. нац. ун-т, юрид. ф-т. – Ужгород, 2014. – Вип. 27. ‑ Т. 3. – С. 26-29.
 5. Дикий О. В. Кримінологічна характеристика способів вчинення шахрайств в сфері обороту житлової нерухомості / О. В. Дикий // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 7. – № 2. – С. 33-40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_7_2_5.pdf
 6. Дикий О. В. Изучение преступлений в сфере оборота жилой недвижимости с позиций системного анализа и проведение их классификации / О. В. Дикий // Polis Akademiyasının elmi xəbərləri. – 2014. – № 4. – С. 47-54.
 7. Дикий О. В. Виктимологическая профилактика преступлений в сфере оборота жилой недвижимости / О. В. Дикий // Legea si Viata. – 2014. – № 12/3. – С. 31-35.
 8. Дикий О. В. Вимагання в системі злочинів в сфері ринку житлової нерухомості: кримінально-правовий аспект / О. В. Дикий //Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу, присвяч. 15-річ. НУ «Одеська юридична академія» та 165-річ. Одес. школи права (м. Одеса, 20-21 квіт. 2012 р.) : у 3 тт. / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2012. – Т. 2. – С. 338-340.
 9. Дикий О. В. До питання кримінологічного аналізу вчинення вимагання в сфері обороту об’єктів житлової нерухомості / О. В. Дикий // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності і права : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 30 листоп. 2012 р.) / відп. за випуск В. М. Дрьомін. – Одеса : Фенікс, 2012. – Т. 2. – С. 298-300.
 10. Дикий О. В. Некоторые аспекты изучения преступности на рынке жилой недвижимости / О. В. Дикий // Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16-17 берез. 2012 р.) :у 3-х чч. ; НУ ОЮА. – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – Ч. 3. – Ст. 65-66.
 11. Дикий О. В. Класифікація злочинів, що вчиняються в сфері обороту житлової нерухомості / О. В. Дикий // Юридична осінь 2013 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (м. Харків, 14 листоп. 2013 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана; НУ «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – Х. : Право, 2013. – С. 420-423.
 12. Дикий О. В. До питання структуризації та класифікації особистості злочинців в сфері обороту житлової нерухомості (результати кримінологічного дослідження) / О. В. Дикий // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею академіка С. В. Ківалова (м. Одеса 16-17 трав. 2014 р.) : у 2 тт. / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Т. 1. – С. 646-648.
 13. Дикий О.В. Недоліки кримінально-правової охорони житлової нерухомості в Україні // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 Т.2 / відп. ред.. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С.286-289.
 14. Дикий О.В. Предупреждение преступлений в сфере оборота жилой недвижимости уголовно-правовыми средствами // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : Материалы международной научно-практической конференции (3 апреля 2015 года, Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск). - г. Минск, 2015. – 215 -216.
 15. Дикий О.В. Теоретичні та практичні проблеми зарахування строку попереднього ув'язнення в строк покарання у сучасних умовах // Актуальні проблеми держави і права. Депонований рукопис.-  2016 (0,25 д.а.)
 16. Дикий О. В. Недосконалість законодавчого регулювання відносин у сфері обороту житлової нерухомості в Україні як фактор породження і самовідтворення злочинності у вказаній сфері / О. В. Дикий // Молодий вчений. — 2016. — №1.– С. 40-43. (0,25 д.а.) (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).
 17. Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» до 20-річчя НУ «ОЮА» та 170-річчя Одеської школи права (19 травня 2017 року)
Головчук Віталій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Кримінально-правова охорона порядку виконання судових рішень. Дисертація рукопис Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2012. – 264с.
 2. Протидія невиконанню судових рішень вимагає удосконалення законодавчих приписів Стаття Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 44. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – С. 509 – 515.
 3. Законодавча регламентація діяльності правоохоронних та правозастосовних органів у реалізації конституційного принципу – обов’язковості рішень суду.  Стаття. Бюлетень Міністерства юстиції України № 3 (89), 2009. – К. – С. 88 - 94
 4. Предмет та суб’єкт незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, потребують розширення. Стаття. Юридичний журнал «Право України» № 1, 2010. – К. – С. 194 – 199.
 5. Класифікація злочинів, які посягають на порядок виконання судових рішень, за сукупністю злочинів СтаттяНауково-практичний журнал «Судова апеляція» № 2 (23), 2011. – К. – С. 67 - 72.
 6. СтаттяДержава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 67. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 356 - 364.
 7. Важливість доказів і доказування у цивільному судочинстві України. Стаття Економічні та юридичні науки: Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету – Вінниця, 2015. С. 183 - 187. (у співавторстві Левченко А.О.)
 8. Молодь і закон : проблеми злочинності. ТезиДруга міжнародна студентська науково-практична конференція «Світ молоді – молодь світу». 4 - 6 квітня 2002 року. Матеріали конференції. Частина 2. – Вінниця, 2002. – С. 37 - 40.
 9. Виділення злочинів корупційного характеру в системі антикорупційного законодавства. Тези  Актуальні проблеми удосконалення кримінального законодавства України: Тези доп. міжвідом. наук.-прак. конф. (Київ, 25 травня 2007 р.) / Ред. кол. : Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, О.М. Костенко та ін. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 109 - 111.
 10. Проблемні питання реалізації кримінальної відповідальності в межах статті 382 Кримінального кодексу України. Досудове слідство : шляхи вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства : Матер. всеукр. наук.-практ. конфер. (30 листопада 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ, 2008. – С. 52 - 55. 
 11. Кримінально-правова охорона діяльності осіб, які здійснюють виконання судових рішень, у країнах СНД та Європи Тези Правова система України у світлі Європейського вибору : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. Київ, 13 червня 2008 р. –     С. 364 - 367.
 12. Порівняльний аналіз ухилення від сплати аліментів з невиконанням судового рішення . Тези  Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів Київського національного університету ім. Т. Шевченка (23 - 24 квітня 2009 р.). – К., 2009. – Ч. IV. – С. 18 - 21.
 13. Особливості об’єкта суміжних з невиконанням судового рішення злочинів.ТезиЗакарпатські правові читання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 28 - 29 квітня 2011 р. – Ужгород. – С. 13 - 14.
 14. Особливості складу невиконання рішення Європейського суду з прав людини. ТезиДні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правових наук. 2011 – 2012 : тези наукових доповідей та повідомлень на круглих столах 30 листопада 2011 р., 26 та 30 січня 2012 р. –   С. 117 - 120.
 15. Суб’єктивні ознаки умисного невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості. Тези Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 5 грудня 2013 року). Частина 1. – С. 166 - 167.
 16. Особливості суб’єктивної сторони завідомо неправдивого показання. Тези. Право України : сучасний стан та перспективи розвитку. Регіональна науково-практична конференція. (30 травня 2014 року, м. Вінниця). С. 65 - 68.
 17. Кримінально-правова характеристика злочинів, які перешкоджають винесенню законного та обґрунтованого судового рішення Тези. Право України : сучасний стан та перспективи розвитку. Друга регіональна науково-практична конференція. (27 – 28 травня 2015 року, м. Вінниця) С. 43 - 48.
 18. Сучасний стан реалізації   ст. 371 (Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою) Кримінального кодексу України. ТезиПраво України: сучасний стан та перспективи розвитку. Третя регіональна науково-практична конференція. (21 квітня 2016 року, м. Вінниця). С. 19 - 24.
 19. Кримінально-процесуальне право. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»Методичні вказівки до практичних занять. Вінниця : РВВ ВНАУ, 2014.
 20. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство»Методичні рекомен-дації до виконання дипломних робіт Вінниця : РВВ ВНАУ, 2014. (Омельчук В.А.Мельничук О.Ф.Гель А.П.Опольська Н.М.Письменна О.П.)
 21. Головчук В.А. Актуальні питання складу завідомо незаконного затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою / В.А. Головчук // Держава і право : Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. – 2016.  – №72. – С. 420-435. (0,78 д.а.)
 22. Головчук В.А. Сучасний стан реалізації ст. 371 (Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою) Кримінального кодексу України / В.А. Головчук // Право України: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів Третьої регіональної науково-практичної конференції викладачів і студентів / Редколегія: Калетнік Г.М., Мазур В.А., Яремчук О.С., Мельничук О.Ф., Омельчук В.А. та інші. – Вінниця: ВНАУ, 2016. (0,23 д.а.)
 23. Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» до 20-річчя НУ «ОЮА» та 170-річчя Одеської школи права (19 травня 2017 року) – Дрьомін В.М., Головкін Б.М., Сердюк П.П., Березовський А.А., Аніщук В.В., Черкасов С.В., Мельничук Т.В., Раковська Ю.В., Марчук А.І., Федчун Н.О., Ізовіта А.М., Головчук В.А., Цитряк В.Я.,Дикий О.В., Білявська Д.І., Гречаний Р.С., Чернишов Г.М., Ілько С.А., Кльован Н.В., Калініна А.В., Дика Є.О., Гаркуша Ю.О., Мокряк М.О., Єрмолаєва-Задорожня С.В., Мокляк В.В., Панова С.В., Романаускас К.А., Прижбило О.В., Махатадзе К.Г.
Д’ячкова Марія Олегівна – асистент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Мокряк М. О. Взаимодействие сети Интернет и преступности: криминологический аспект / М. О. Мокряк // Legea si Viata. – 2017. - № 1. – С. 112-115.
 2. Мокряк М. О. Вплив засобів масової інформації на формування суспільної думки, ставлення до закону та злочинність / М. О. Мокряк // Право і суспільство. – 2016. - № 6. ч. 2. – С. 150-154.
 3. Мокряк М. О. До проблеми феноменологічної характеристики засобів масової інформації / М. О. Мокряк // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2017. - № 11. – С. 102-107.
 4. Мокряк М. О. Негативний та профілактичний вплив засобів масової інформації на злочинність неповнолітніх / М. О. Мокряк // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2016. – Vol. 3, Iss. 6. – С. 214-218.
 5. Мокряк М. О. Теоретичний дискурс ролі ЗМІ у попередженні злочинності / М. О. Мокряк // Актуальні проблеми політики. – 2016. – Вип. 58. – С. 286-292.
 6. Мокряк М.О. Превентивна функціональність ЗМІ як теоретична конструкція та практична діяльність // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2017. - № 30. –С. 69-75.
 7. Мокряк М.О. Вплив засобів масової інформації на відтворення злочинності. Прикарпатський юридичний вісник. -2017. - № 6. –С. 140-144.
 8. Мокряк М.О. Деякі аспекти методології кримінологічного дослідження ЗМІ // Науковий вісник публічного та приватного права.2017. - № 6. – С. 112-115
 9. Мокряк М. О. Теорії негативного впливу засобів масової інформації / М. О. Мокряк // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 334-336.
 10. Мокряк М. О. Деякі аспекти впливу засобів масової інформації на формування кримінальної субкультури / М. О. Мокряк // Верховенство права очима правників-початківців : матер. Всеукр. наук. конфер. студентів та аспірантів (м. Одеса, 18 лист. 2017 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад. Ю. Д. Батан, М. В. Сиротко [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 212-214.
 11. Мокряк М. О. Можливості засобів масової інформації у попередженні злочинності / Одеські юридичні читання : матер. Міжнар.наук.-практ. конфер. (10-11 листопада 2017 р., м. Одеса) / за ред. ….. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017.
 12. Мокряк М. О. Засоби масової інформації і національна поліція: тенденції взаємодії / М. О. Мокряк // Матеріали круглого столу «Community policing – нова парадигма діяльності поліції» (до 20-річчя кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія») (23 листопада 2017 р.). – Одеса, 2017.
Бібліографія Кафедри Кримінології

Наукова та Навчально-Методична Робота Кафедри

Співробітники кафедри беруть участь в комісіях з розробки законопроектів, здійснюють експертизу законопроектів. У 2008 році професор Дремін В.Н. і доцент Ягунов Д.В. брали участь в розробці проекту закону України «Про пробації» та Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження пробації)» і участь в роботі експертної групи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з питань розробки проекту закону «Про пробації» і презентація відповідних проектів на засіданнях Консультативної ради з питань ювенальної юстиції при Інституті законодавства Верховної Ради України і під час комітетських слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

  Кафедра активно підтримує зв'язки з практикою

  Професор В.М. Дремін був науковим консультантом експерименту з проблем застосування пробації в Україні, якій здійснювався спільно з Державним департаментом з питань виконання покарань України та Лондонською службою пробації (2000-2002 рр.) У міжнародному проекті «Система кримінальної юстиції в Україні», координувався Департаментом міжнародного розвитку Великобританії і здійснювався Центром з прав людини Школи права Ноттінгемського університету та кафедрою кримінології та кримінально-виконавчого права ОНЮА.

  З метою наближення навчальної і наукової роботи до практики на базі Управління державного департаменту України з питань виконання покарань в Одеській області створено філію кафедри.

  Кримінологічна лабораторія

   У 1999 за ініціативою Президента університету професора С.В. Ківалова створена кримінологічна лабораторія, яка сприяє науковим розробкам співробітників кафедри і забезпечення навчального процесу. http://criminology.onua.edu.ua/

  Одеський центр з вивчення організованої злочинності та корупції

  В рамках партнерства з Національним інститутом юстиції Міністерства юстиції США за підтримки Центру з вивчення транснаціональної злочинності і корупції (TRACCC) співробітниками кафедри створений Одеський центр з вивчення організованої злочинності та корупції, основними завданнями якого є моніторинг інформаційних наукових і юридичних ресурсів і аналітичні дослідження в області протидії регіональної та міжнародної організованої злочинності і корупції. У 2004 році центром проведена перша українська літня школа з проблем транснаціональної злочинності. http://inter.criminology.onua.edu.ua/


  Багато уваги приділяється оснащенню кафедри сучасними засобами, що дозволяють використовувати у науковій та навчальній роботі сучасне комп'ютерне обладнання. Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру академії за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право.

  При кафедрі працює студентське наукове товариство з проблем кримінології та кримінально-виконавчого права, керівником якого є к.ю.н, доцент Стрелковська Ю.А. Щорічно кращі студентські доповіді подаються кафедрою на звітну наукову студентську конференцію.

  У 2015 році к.ю.н., доцент кафедри Мельничук Т.В. відвідала Інститут кримінології Католицького університету в м Левен Бельгія. Нею були прочитані лекції для студентів цього навчального закладу. Кафедра здійснює проведення круглих столів із залученням практиків і співробітників правоохоронних органів з питань кримінально-виконавчого права та розвитку пенітенціарної системи країни.

  У 2015 році кафедра випустила наступні науково-методичні рекомендації: «Кримінологія. Навчально-методичний посібник »/ В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. Федчун, В.Я. Цітряк. - Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. - 144 с. - (Сер .: Навчально-методичні посібники). (8,37 д.а);

  «Кримінально-виконавче право: навчально-методичний посібник» Дрьомін В.М., Марчук А.І., Черкасов С.В. - Одеса.: Фенікс, 2015.-148с.

  Співробітники кафедри розуміють, що перспективи розвитку молодої кафедри пов'язані перш за все з високою організацією навчальної та наукової роботи, написанням підручників, монографій, захистом докторських і кандидатських дисертацій. Звісно ж, що для досягнення цієї мети в університеті створені всі необхідні умови.

  Наукова та Навчально-Методична Робота Кафедри Кримінології та Кримінально-Виконавчого Права

  Наукові Гуртки Кафедри Кримінології

  Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права плідно займається науковою діяльністю студентів. При кафедрі проводяться засідання «Студентського кримінологічного наукового товариства» за темами, обраними студентами. Обговорюються найбільш актуальні проблеми розвитку кримінологічної науки і кримінально-виконавчого права в Україні, особливості криміналізації сучасного суспільства, теоретичні та практичні проблеми протидії злочинності та окремих її проявів. Керівниками наукового студентського гуртка є завідувач кафедри, д.ю.н., професор В.М. Дрьомін і к.ю.н., доцент Стрелковська Ю.О. Студенти кримінологічного суспільства активно беруть участь в студентських наукових конференціях, що проводяться університетом та іншими навчальними закладами України.

   Студенти кримінологічного суспільства неодноразово отримували почесні грамоти і позитивно відрізнялися за результатами проведення студентських наукових конференцій. Окремо слід сказати про успішну участь студентів, які регулярно відвідували засідання «Студентського кримінологічного наукового товариства», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, в якому вони неодноразово ставали його переможцями. Найактивнішими учасниками наукової дискусії є студенти Інституту кримінальної юстиції та Факультету підготовки слідчих.

   Наукові Гуртки Кафедри Кримінології

   Контактна Інформація

   Графік роботи кафедри:
   Понеділок — П’ятниця: 8.30 — 18.00
   • Адреса: 65009, м.Одеса, вул. Академічна, 2

   • Телефон: (048) 320708

   • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   Графік явочних днів викладачів кафедри:
   Понеділок: 15.00 — 17.00
   П’ятниця:   14.00 — 16.00