Студентське наукове товариство

Це об’єднання зацікавлених у розвитку наукової роботи студентів Національного університету «Одеська юридична академія».

Основною метою діяльності Студентського наукового товариства є організація студентської науково-дослідної роботи, сприяння підвищенню якості науково-практичної підготовки студентів, розширенню їх загального і професійного світогляду, задоволення інших потреб та інтересів.

Серед багатьох напрямків діяльності товариства важливе місце займає організаційна підтримка студентських гуртків та дискусійних клубів, більшість із яких створені при кафедрах НУ «ОЮА». Адже саме тут студент вперше вчиться формулювати з наукового погляду свої думки, які потім знаходять відображення в наукових статтях, відбуваються жваві дискусії з проблемних питань, студенти отримують досвід виступів перед аудиторією.

Другим, проте не менш важливим напрямом діяльності товариства, є організація різноманітних наукових заходів, у яких беруть участь студенти вищих навчальних закладів із різних куточків України. За роки існування наукового товариства за його участі було проведено численні наукові заходи міжнародного та всеукраїнського масштабу, ще більше – на університетському рівні.

Для членів товариства також проводяться різноманітні тренінги: з ораторського мистецтва, роботи в команді, участі в наукових заходах тощо.

Очолює Студентське наукове товариство Факульету прокуратури та слідства Гуменюк Аліна.